Yritysuutiset

Kauppaketju Kesko takoi koronavuotena ennätystuloksen

Kesko teki ennätystuloksen ja kasvatti K-ruokakaupan markkinaosuutta jo viidettä vuotta peräkkäin.

Keskon vertailukelpoinen liikevoitto nousi lähes 166 miljoonaa euroa loka-joulukuussa, kun vuosi aiemmin se oli hieman alle 130 miljoonaa euroa.

Tuloskasvu oli odotettuakin väkevämpää, sillä analyytikoiden konsensusodotus oli 154 miljoonan euron vertailukelpoinen liikevoitto.

Vertailukelpoinen liikevoitto oli koko vuonna 2020 ennätykselliset 568 miljoonaa euroa ja se kasvoi 119 miljoonaa euroa, kun otetaan huomioon Kesko Senukain yhdistelytavan muutos.

”Keskon vuosi 2020 oli erittäin vahva”, hehkuttaa pääjohtaja Mikko Helander.

Kesko pystyi Helanderin mukaan merkittävästi parantamaan tulosta, joka kasvoi vertailukelpoisesti lähes 120 miljoonaa euroa.

”Viime vuonna saavuttamastamme tulosparannuksesta alle puolet on covid-19-pandemian positiivista vaikutusta. Hyvän tuloskehityksen mahdollisti myös se, että olemme poikkeustilanteessa pystyneet huolehtimaan asiakkaidemme ja henkilöstömme turvallisuudesta”, pääjohtaja toteaa.

K-ruokakaupat lisäävät markkinaosuuttaan

Päivittäistavarakaupassa hyvä kehitys jatkui myös vuonna 2020. Helanderin mukaan K-ruokakauppojen markkinaosuusuus vahvistui viidettä vuotta peräkkäin. Liikevaihto kasvoi 3,6 prosenttia ja vertailukelpoinen liikevoitto nousi 375 miljoonaan euroon.

Keskon strategisena tavoitteena on jatkuvasti parantaa asiakaskokemusta niin kivijalkakaupoissa kuin digitaalisissa kanavissa muun muassa kauppakohtaisten liikeideoiden kautta.

”Ruoan verkkokaupassa pystyimme ketterästi vastaamaan kasvaneeseen kysyntään ja ruoan verkkokaupan asiakkaat asioivat aktiivisesti myös kivijalkakaupoissamme. Kespron foodservice-liiketoiminnassa toimintaympäristö oli haastava koronapandemian hillitsemiksi asetettujen rajoitusten vuoksi. Kespro onnistui kuitenkin erinomaisesti markkinaosuutensa kasvattamisessa ja hyvän kannattavuutensa turvaamisessa.”

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 5,7 prosenttia ja vertailukelpoinen liikevoitto nousi uudelle tasolle 188 miljoonaan euroon.

”Tulos vahvistui selvästi Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Vuoden aikana kuluttajamyynti kasvoi erityisen vahvasti, mutta myös yritysasiakaskauppa kehittyi hyvin sekä rautakaupassa että Onnisen teknisessä tukkukaupassa”, pääjohtaja kertoo.

Kuluttajamyynin kasvua tuki Helanderin mukaan myös vahvistunut markkinakysyntä. Orgaanisen kasvun lisäksi Kesko jatkoi kasvustrategian toteutusta yritysostoilla, hankimalla Carlsen Fritzøe-rautakauppaketjun Norjassa sekä MIAB- ja Bygg&Interiör -liiketoiminnot Ruotsissa.

Autokaupassa markkina kuitenkin heikentyi voimakkaasti vuoden 2020 alkupuolella koronapandemian aiheuttaman kulutuskysynnän laskun sekä toimitusaikojen viivästymisen seurauksena. Helanderin mukaan tilanne kuitenkin parani toisella vuosipuoliskolla ja Keskon autokaupan liikevaihto nousi lähes 900 miljoonaan euroon ja liikevoitto oli 23 miljoonaaeuroa.

Pandemiatilanne vaikuttaa vahvasti kuluvan vuoden näkymiin

Yhtiö arvioi vuonna 2021 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 520 – 620 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 havainnollistava vertailukelpoinen liikevoitto oli hieman alle 554 miljoonaa euroa.

Koronapandemiaan liittyvistä epävarmuustekijöistä johtuen Kesko-konsernin vuoden 2021 tulosohjeistuksen vaihteluväli on suuri. Pandemiatilanteella ja rokotusten edistymisellä on merkittävä vaikutus yleiseen taloustilanteeseen, kuluttajakäyttäytymiseen sekä kaupan alan kysyntään Keskon toimintamaissa.

Pandemian aikana kotitalouksien kulutus on suuntautunut kotimaahan, millä ennakoidaan olevan positiivinen vaikutus osaan Keskon liiketoiminnoista myös vuonna 2021.

Keskon liiketoiminnan osalta näkymät ovat alkaneelle vuodelle kokonaisuutena myönteiset. Suomen päivittäistavarakaupassa yhtiö ennakoi maltillista kasvua. Foodservice-liiketoiminnan toipuminen on vahvasti riippuvainen pandemiatilanteen kehityksestä.

Pohjois-Euroopan rakentamisen markkinassa korjausrakentamisen ennakoidaan kasvavan. Asuntorakentamisessa uudisrakentamisen volyymin ennakoidaan kokonaisuutena laskevan, mutta pysyvän vakaana pientalo- ja vapaa-ajanrakentamisessa. Suomen autokaupan markkinan ennakoidaan kasvavan vuonna 2021.

Hallituksen ehdotus osingoksi on 0,75 euroa osakkeelta. Osinko esitetään maksettavaksi kahdessa erässä.

Keskon osake ei juurikaan reagoinut tulosraporttiin, mikä kertonee siitä, että vahva tuloskehitys oli odotettua.

Tässä Keskon tilinpäätöstiedotteen esittelymateriaali.

Kommentoi
Ylös
>