Käänneyhtiöt

Lehto Groupin korpitaival näyttää jo hiukan valoisammalta

Rahoitus- ja kannattavuusvaikeuksista kärsinyt Lehto Group on saanut kammettua liikevoiton plussalle ja rahoitustilanteensa parempaan kuosiin.

Rakennusliike Lehto raportoi torstaina koko viime vuoden tilinpäätöksensä sekä puolivuotiskauden heinä-joulukuun raportin.

Kovaa kasvuvauhtia pitänyt Lehto Group ei ajautui vuonna 2019 kannattavuusvaikeuksiin. Yhtiö teki vuonna 2019 668 miljoonan euron liikevaihdolla lähes 42 miljoonan euron liiketappion. Toimitusjohtaja Hannu Lehto kertoi yhtiön tilinpäätöstiedotteessa, että vuosi 2019 jäi yhtiön historiaan kasvuyhtiön opettavaisena ajanjaksona, johon liittyy ensimmäistä kertaa yhtiön tappiollisuus sekä kovat kasvukivut.

Muutaman vuoden sisällä Lehto on antanut lukuisia tulosvaroituksia.

Sijoittajien luottamus on ollut kovilla. Lehto Group kertoi maaliskuussa 2018, että yhtiön neljä suurinta omistajaa olivat myyneet osakkeitaan 85 miljoonan euron edestä. Jättikaupassa pääomistajat myivät yli 12 prosenttia koko yhtiön osakekannasta.

Nyt yhtiö on pyrkinyt tervehdyttämään tuloksensa ja rahoitusrakenteensa.

Viime kesäkuun lopussa rakennusliike teki pankkien kanssa vuoden 2022 loppuun ulottuvan rahoitussopimuksen, joka luo yhtiön mukaan hyvän pohjan edistää liiketoimintaa myös jatkossa.

Lisäksi Lehto Group toteutti viime vuoden viimeisellä neljänneksellä merkintäoikeusannin, joka ylimerkittiin. Osakeannin sekä koko vuoden positiivisesti kehittyneen kassavirran seurauksena tilikauden päättyessä yhtiön kassavarat olivat 105 miljoonaa euroa.

Liikevaihto jäi reippaasti viime vuodesta

Hannu Lehto kertoo tilinpäätöstiedotteessa, että vuoden aikana yhtiö myös lyhensi rahoitusvelkojaan siten, että niiden määrä tilikauden päättyessä oli 80 miljoonaa euroa. Kassavarat näin ollen ylittävät rahoitusvelat 25 miljoonalla eurolla.

Vuoden toisen puoliskon liikevaihto jäi 290 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin samalla ajanjaksolla oli ollut 421 miljoonaa euroa. Toisaalta oli selvästi ensimmäisen vuosipuoliskon 254,5 miljoonaa euroa korkeampi.

Yhtiön mukana liikevaihdon kasvu johtuu erityisesti Asunnot-palvelualueen hankkeiden valmistumisen ja tuloutumisen ajoittumisesta vuoden loppupuolelle.

Heinä-joulukuun liiketulos oli plussalla 2,3 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli rankasti tappiollinen 14,3 miljoonaa euroa. Vuoden viimeisen neljänneksen liikevoitto oli 4,9 miljoonaa euroa.

Rakennusliikkeen tilauskanta vuoden 2020 lopussa laski 426 miljoonaan euroon viime vuoden lähes 482 miljoonasta eurosta. Tämä selittyy Lehto Groupin mukaan sillä, että sen toiminnassa keskityttiin strategian mukaisiin hankkeisiin ja omaperusteisia asuntohankkeita aloitettiin aikaisempaa vähemmän.

Syksyllä Lehto Group tarkasteli strategiaansa ja totesi, että sen keskeiset kilpailutekijät, suunnittelun johtaminen, tuotteiden ja toimintatapojen vakiointi sekä tehdasvalmistus, ovat edelleen toimintamme keskiössä.

”Tunnistimme kuitenkin joitain painopistealueita, joihin meidän tulee kiinnittää erityistä huomiota strategiakaudella 2021 – 2023. Näitä ovat mm. kestävä rakentaminen, aktiivinen myynti, digitaalisuuden hyödyntäminen, asiakaskokemuksen kehittäminen sekä ammattitaidon ja positiivisen työilmapiirin kehittäminen”, Lehto toteaa.

Yhtiö uskoo kannattavaan vuoteen 2021 – uusi kippari astuu remmiin

Vuoden 2023 loppuun ulottuvalla strategiakaudella yhtiö tavoittelee toimitusjohtajan mukaan ensisijaisesti kannattavuuden voimakasta parantamista.

”Tavoitteenamme on myös merkittävästi kasvattaa puukerrostalojen suhteellista osuutta asuntotuotannossamme. Tutkimme lisäksi mahdollisuuksia hyödyntää laajemmin tehdasvalmisteisiin tilaelementteihin liittyvää osaamistamme myös muualla kuin asuntotuotannossa, toimia väliaikaisten moduulirakenteisten tilojen vuokraajana ja tarjonnan laajentamista elinkaaripalveluihin.”

Toukokuun alussa yhtiö saa uuden toimitusjohtajan, kun Juuso Hietanen aloittaa työnsä Lehdolla.

Lehto arvioi, että vuoden 2021 liikevaihto laskee vuodesta 2020, ja että liiketulos on positiivinen. Liiketuloksen kertymisen yhtiö odottaa painottuvan vuoden toiselle puoliskolle.

Näkymä perustuu yhtiön johdon tämänhetkiseen arvioon meneillään olevien rakennushankkeiden etenemisestä, asuntojen ja toimitilojen myynnin kehittymisestä sekä uusien hankkeiden käynnistymisaikatauluista.

Keskeisimmät vuoden 2021 liikevaihdon ja liiketuloksen kehittymistä koskevat riskit liittyvät asuntojen ja toimitilojen myynnin kehittymiseen ja mahdollisiin koronapandemiasta aiheutuviin työmaatuotannon keskeytyksiin.

Koronapandemian Lehto Group arvioi jatkossakin luovan epävarmuutta markkinoille ja vaikuttavan Suomen yleiseen taloudelliseen kehitykseen ja edelleen asuntojen ja toimitilojen kysyntään.

Yhtiön hallitus esittää odotetusti, että tilikaudelta 2020 ei jaeta osinkoa.

Kommentoi
Ylös
>