Yritysuutiset

Nokian tulos ylitti odotukset, mutta ei innostanut sijoittajia

Nokian liikevoitto laski odotettua vähemmän. Yhtiö ei kuitenkaan odota myynnin kasvua tälle vuodelle.

Nokian raportoitu liikevaihto laski vuoden viimeisellä neljänneksellä viisi prosenttia edellisvuoteen verrattuna johtuen pääasiassa Mobile Access -liiketoiminnan verkkojen käyttöönotto- ja suunnittelupalvelujen laskusta, jota radioverkkotuotteiden kysynnän kasvu osittain tasoitti.

Viimeisen neljänneksen liikevaihto kuitenkin kasvoi yhdellä prosentilla ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta.

Nokian liikevoitto laski odotettua vähemmän. Vuoden loka-joulukuussa liikevoitto laski 1 090 miljoonaan euroon vertailukauden 1 134 miljoonasta eurosta. Analyytikot odottivat keskimäärin hieman alle 940 miljoonan euron liikevoittoa.

”Nokian viimeisen neljänneksen tulos oli vakaa ja koko vuoden tulos aiemmin antamiemme arvioiden vaihteluvälin ylälaidassa. Sekä viimeisen neljänneksen että koko vuoden bruttokate- ja liikevoittoprosentit vahvistuivat. Tähän vaikuttivat kilpailukykyä ja kustannusasemaa parantanut tuotekehitystyö sekä myynnin painottuminen Pohjois-Amerikkaan, jossa marginaalit ovat korkeammat”, toteaa Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark.

Lundmarkin mukaan verkkoliiketoiminnan kehitys vahvisti bruttokateprosenttia viimeisellä neljänneksellä sekä koko vuonna, ja liikevoittoprosentti vahvistui koko vuoden osalta.

Vahva viimeinen neljännes ei kuitenkaan vaikuta Nokian aiempaan arvioon vuoden 2021 vertailukelpoisesta liikevoittoprosentista, Lundmark toteaa.

Julkisen sektorin kysyntä pysyy vahvana

Lundmarkin mukaan mobiiliradiotuotteiden parantunut kilpailukyky ja kustannusrakenne näkyivät Mobile Access -liiketoiminnan parantuneena tuloksena viimeisellä neljänneksellä sekä koko vuonna.

Myös 5G-radioverkkolaitteistojen kysyntä kasvoi samalla kun aiempien sukupolvien ratkaisujen kysyntä pieneni.

Lundmarkin mukaan vuoden 2021 tärkeimpiä tavoitteita ovat Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän muutosohjelman loppuunsaattaminen ja pohjan luominen sen kannattavuuden parantamiselle.

”ReefShark-toimitusten kasvu on askel oikeaan suuntaan. Kuten sanoin kolmannen vuosineljänneksen yhteydessä, olemme valmiita investoimaan niin paljon kuin 5G-teknologiajohtajuuden saavuttaminen edellyttää. Olen luottavainen, että olemme oikealla tiellä, vaikka työtä on vielä edessä.”

Nokia voitti viimeisen neljänneksen aikana 79 uutta asiakkuutta yksityisissä langattomissa verkoissa sekä julkisti merkittävät kumppanuudet AT&T:n ja Verizonin kanssa.

”Yhteensä meillä on jo 260 asiakkuutta yksityisissä langattomissa verkoissa. Arvioimme julkisen sektorin kysynnän pysyvän vahvana, mistä viimeisimpänä esimerkkinä on tammikuussa 2021 julkistettu valtionhallinnon kyberturvallisuusprojekti Pohjois-Amerikassa”, Lundmark toteaa.

Vaisu ohjeistus vuodelle 2020

Lundmark toistaa aiemman arvionsa, että vuosi 2021 on meille haastava siirtymävuosi, jota rasittavat markkinaosuuden supistuminen ja hintaeroosio Pohjois-Amerikassa.

”Lisäksi uuden toimintamallimme toteutus edellyttää meiltä lisäinvestointeja 5G-tuotekehitykseen, mikä puolestaan tarkoittaa jossain määrin lyhyen aikavälin kannattavuuden uhraamista 5G-teknologiajohtajuuden ja pitkän aikavälin kannattavuuden varmistamiseksi.”

Noista syistä johtuen Nokia pitää vuoden 2021 vertailukelpoista liikevoittoprosenttia koskevan 7–10 prosentin näkymän ennallaan ja antaa uudet näkymät liikevaihdon ja vapaan kassavirran osalta.

Nokia ennustaa vapaan kassavirran pysyvän positiivisena ja odottaa 20,6–21,8 miljardin euron liikevaihtoa sillä oletuksella, että vuoden 2020 lopun EUR/USD-vaihtosuhde 1,23 pysyy ennallaan. Vuoden 2020 liikevaihto oli 21,9 miljardia euroa.

Nokia aikoo antaa pitkän aikavälin arvion viimeistään 18. maaliskuuta järjestettävänä Nokian pääomamarkkinapäivänä.

Vaikka Nokian kassavirta on vahvistunut, ei yhtiön hallitus kuitenkaan ehdota osinkoa tai pyydä osingonjakovaltuutusta tilikauden 2020 osalta. Nokia haluaa investoida nyt riittävästi 5G:hen ja muihin strategisesti tärkeisiin alueisiin samalla kun ylläpitää vahvaa kassavirtaa.

Nokia antaa päivityksen osinkopolitiikastamme viimeistään pääomamarkkinapäivänä, Lundmark lupaa.

Nokian osake jätti sijoittajat kylmäksi. Osake pakitti Helsingin pörssissä 1,6 prosenttia torstaina noin kello 12.40.

1 kommentti
  • Näin kommentoi Inderesin Mikael Rautanen Twitterissä:

    ”Nokia pintapuolisesti hyvä tulos, mutta raporttia pureskellessa vähän muuttui maku karvaammaksi.. kertatekijät tulosylityksen taustalla, markkinaosuus vuotaa tuntuvasti.. Odotetun ja rehellisen raadollinen kuva yhtiön nykytilanteestaIlmeettömät kasvot”

    twitter.com/ErkkilaJorma/status/1357282115554070528

  • Ylös
    >