Osakeanalyysit

Plug Power, yritys vetytalouden keskiössä

Plug Powerista odotettiin menestystarinaa jo teknokuplan aikoihin. Lyökö yritys nyt viimein läpi?

Megatrendeihin ja markkinoiden murroksiin sijoittaminen voi olla varsin tuottelias strategia, sillä uudet ja suuret markkinat antavat yrityksille tilaa kasvaa.

Markkinamurroksiin sijoittaminen on houkutteleva vaihtoehto myös siitä syystä, että megatrendissä kiinni olevat ja merkittävää kilpailuetua omaavat yritykset ovat menestyneet hyvin myös talouden vaikeina aikoina. 

Suoraa osaketta uudelta lupaavalta markkinalta hakevan sijoittajan kannattaa olla tarkkana ja kysyä itseltään kaksi kysymystä. 

Ensimmäinen kysymys kuuluu, että tuleeko uusi teknologia, trendi tai murros lyömään isosti läpi vai jääkö se lopulta tyhjäksi osoittautuneeksi lupaukseksi paremmasta huomisesta. 

Toinen kysymys liittyy itse yritykseen. Onko juuri tämä se yritys, joka pääsee hyötymään murroksesta, onnistuu voittamaan kilpailijansa ja pystyy kääntämään tuloksensa plussan puollelle? 

Plug Power saattaa olla osake, joka täyttää molemmat kriteerit.

Vetytaloudesta povataan markkinoiden murtajaa

Vedystä puhutaan paljon ennen kaikkea autojen energianlähteenä, mutta se on kuitenkin paljon muutakin. Tulevai­suudessa vety voi esimerkiksi auttaa tasaamaan energian­tuo­tannon ja -kulutuksen vaihteluja.

Fossiilisten polttoaineiden polttaminen tuottaa hiilidioksidia ja vettä. Vedyn polttaminen tuottaa pelkkää vettä. Tosin polttokennossa tapahtuvan ”palamisreaktion” lopputuotteena on sähkö.

Vedyllä on siis etunsa ja sen arvellaan syrjättävän 37 prosenttia perinteisestä öljyntuotannosta vuoteen 2050 mennessä. 

Vety ei kuitenkaan ole varsinaisesti energian lähde, vaan pikemminkin sähköenergian varastointiin soveltuva energiankantaja.  

Alan näkymiä nostaa myös presidentti Joe Bidenin asettamat ilmastotavoitteet ja konkreettiset toimet liittovaltion alueella tapahtuvaa öljy- ja kaasuntuotantoa vastaan

Plug Power toimii vetytalouden keskiössä

Amerikkalainen Plug Power toimii vetytalouden keskiössä. Se hyödyntää polttokennojen teknologiaa ja tuottaa niin vetyä käyttäviä moottoreita kuin vedyn tuottamiseen tarvittavia elektrolyysilaitteistojakin. 

Plug Power on vetytalouden pioneeri, joka tuottaa vetyyn perustuvia ratkaisuja liikenteeseen, tavarankäsittelyyn ja energian säilyttämiseen. Plug Powerin asiakkaina toimivat muun muassa Amazon, BMW ja Walmart.

Suunnitelmissa on myös viiden uuden vihreää vetyä tuottavan tehtaan rakentaminen. 

Vetyä voidaan valmistaa useasta eri lähteestä. Hiilivetyjen käyttäminen vedyn lähteenä tuottaa sivutuotteena hiilidioksidia, joten se ei ole ilmastonmuutoksen kannalta järkevä ratkaisu. 

Vihreän vedyn tuotantoprosessissa käytetään uusiutuvaa energiaa pilkkomaan vettä hapeksi ja vedyksi elektrolyysin avulla. Sijoittajan kannalta prosessi tarkoittaa sitä, että uusiutuvan energian tuotantokustannusten alentuminen alentaa vihreän vedyn tuotantohintaa.

Vertikaalisen integraation tie

Plug Powerin pitkän aikavälin strategiana on vertikaalinen integraatio eli laajamittainen toimitusketjun hallinta. Tähän on hyvä pysähtyä hetkeksi, sillä useimmiten kannattaa valita erikoistumisen tie. 

Lääkärin opinnot vievät aikaa ja resursseja. Ei yksityisen lääkärin kannata tehdä sairaanhoitajan, kirjanpitäjän ja lakimiehen töitä tai pitää perunamaata. Lääkärin kannattaa keskittyä omaan ydinosaamiseensa ja ulkoistaa kaikki muut asiat. Sama perussääntö pätee niin yrityksissä kuin kokonaisissa kansantalouksissakin. 

Vertikaalisen integraation strategia on lähtökohtaisesti monimutkainen, kallis ja vaikeasti peruttavissa. 

Vertikaalisessa integraatiossa voi kuitenkin onnistua kuten Teslan, Applen ja SpaceX:n esimerkit osoittavat. Onnistuessaan strategialla on etunsa. Vertikaalinen integraatio lisää hinnoitteluvoimaa ja voi olla toimiva keino saada uutta teknologiaa markkinoille.  

Sijoittajalle onnistuneesti läpiviedyn vertikaalisen integraation strategia pitäisi olla korkeampien arvostuskertoimien puolesta puhuva ostosignaali. Vertikaalinen integraatio luo alalle tulon esteitä ja vaikuttaa liikevaihdon arvoon. 

Sijoittajan kannattaa myös muistaa, ettei vaikkapa liikevaihto ole suoraan vertailukelpoinen tilanteessa, jossa yksi yritys kokoaa tuotteen toisten tekemistä komponenteista ja toinen tekee komponentitkin itse.

Plug Powerilta odotetaan kovaa kasvua

Plug Powerin liikevaihto lähti kasvuun vuonna 2014 ja kasvun odotetaan edelleen jatkuvan.

Itse asiassa Plug Powerin kasvun odotetaan jopa kiihtyvän. Vuodelle 2020 liikevaihdon kasvun odotetaan asettuvan 31 prosenttiin, mutta vuodelle 2021 povataan jo 46 prosentin kasvua ja vuodelle 2022 jopa 53 prosentin kasvua. 

Myös yrityksen johto näkee tulevaisuuden valoisana. Tappiollisen liiketoiminnan tuoma liikevaihto oli 237 miljoonaa dollaria vuonna 2019, mutta yrityksen viisivuotissuunnitelman mukaisesti ja  vuoteen 2024 mennessä tavoitteena oli nostaa liikevaihto miljardiin dollariin ja liikevoitto 170 miljoonaan dollariin. 

Tavoite voi vaikuttaa kunnianhimoiselta, mutta sitä on itse asiassa nostettu useammassakin erässä ja nyt vuodelle 2024 tavoitellaan yhden miljardin sijaan 1,7 miljardin dollarin liikevaihtoa. Ero on erittäin merkittävä.

Karhuteesiin kannattaa tutustua

Kovat kasvunäkymät heijastuvat osakkeen hintaan, joten osakkeesta kiinnostuneen sijoittajan kannattaa myös kysyä itseltään mikä voisi mennä pieleen. Tämän tiedon etsimisessä ja kannattaa hyödyntää osaketta lyhyeksi myyvien tahojen raportteja.

Vetytalouden haasteiden osalta keskeisiä argumentteja ovat litiumakku ja vetytalouteen liittyvä tehohävikki.  

Itse Plug Powerin kohdalla huolta herättävät etenkin asikkaille annetut warrantit. 

Hedge-rahasto Hugh Akston Investmentsin mukaan vuoden 2017 epätoivossa luotu sopimus jakaa Plug Powerin avainasiakkaille, Amazonille ja Walmartille, osakkeenomistajien rahaa warranttien muodossa. 

Vuonna 2017 Amazonin kannatti laittaa viidenkymmenen dollarin tilaus sisään, sillä kaupan kylkiäisenä se sai neljänkymmenen miljoonan dollarin arvoiset Plug Powerin osakkeiden osto-oikeudet warranttien muodossa. 

Koska warranttien arvo on sidottu osakkeen hintaan ja osakkeen hinta on noussut merkittävästi vuodesta 2017 on tilanne nyt entistä omituisempi. Hugh Akstonin mukaan Walmart teki 50 miljoonan arvoisen tilauksen Plug Powerilta vuonna 2020, koska se sai tilauksen kylkiäisinä 300 miljoonan arvosta osakkeiden printtauksella luotua rahaa. 

Akston laskee, että ilman avainasiakkaille annettuja kylkiäisiä Plug Powerin toteutunut liikevaihto ei olisikaan kasvussa vaan voimakkaassa laskussa. Laskeva liikevaihto taas tarkoittaisi sitä, ettei Plug Powerilla olisikaan kilpailukykyistä tuotetta jonka pohjalta vuoden 2024 visio voitaisiin saavuttaa. 

Plug Powerin osake voi vielä nousta merkittävästikin

Plug Power on kallis osake, mutta korkeastikin arvostetun osakkeen ostaminen voi lopulta osoittautua hyväksi sijoituspäätökseksi. 

Lyhyeksi myyvä hedge-rahastokin voi olla jo väärässä, josta esimerkkinä Kerrisdale Capitalin lyhyt Plug Power positio vuodelta 2014.

Ottaen huomioon erot vuosituhannen vaihteen tilanteeseen kuten selkeästi alhaisemman korkotason, Plug Powerin lähes satakertaistuneen liikevaihdon ja niin Euroopan kuin Yhdysvaltojenkin tiekartat vetytalouden valjastamiseksi, ei Plug Powerin osake ole lähelläkään vuosituhannen vaihteen teknokuplan tasoja.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös