Kasvuosakkeet

Ohjelmistoyhtiö Qt Groupilla on vahvat kasvuajurit

Yhtiön liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 41 prosenttia edellisvuodesta. Kovan kasvun odotetaan jatkuvan.

Qt Group on Helsingin pörssin todellinen menestystarina. Osake on kivunnut vuodessa 275 prosenttia. Kurssinousun taustalta löytyy erittäin raju liikevaihdon kasvu, jonka yhtiö on onnistunut tekemään erittäin kannattavasti.

Ohjelmistoyhtiö löi ennusteet sekä toisella että kolmannella vuosineljänneksellä. Tuloskasvu jatkui viimeisellä vuosineljänneksellä, kun yhtiön liikevoitto nousi 6,1 miljoonaan euroon. Ennusteylitykseen yhtiö ei enää yltänyt, sillä analyytikoiden konsensusennuste oli myös 6,1 miljoonaa euroa. Vuosi sitten liiketulos oli -0,05 miljoonaa euroa.

Liikevaihtoa ohjelmistoyhtiölle kertyi viimeisimmällä kvartaalilla 23,8 miljoonaa. Vuosi sitten vastaavalla jaksolla se oli 16,9 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli siis lähes 41 prosenttia.

Lisenssimyynti ja konsultointi kasvoi 55,3 prosenttia ja ylläpitotuotot kasvoi 4,0 prosenttia. Valuuttakurssien vaikutus vertailukauden liikevaihtoon oli -663 tuhatta euroa ja liikevaihto vertailukelpoisin valuutoin kasvoi siten 46,6 prosenttia.

Qt Groupin toimitusjohtaja Juha Varelius kertoo, että yhtiö onnistui kasvattamaan liikevaihtoaan erittäin voimakkaasti läpi vuoden toiminnan kannattavuuden pysyessä samalla erittäin hyvänä.

Kasvun ajurina toimi etenkin erinomaisesti sujunut kehittäjälisenssien myynti. Erityisen hyvin kehittäjälisenssien myynti sujui EMEA:n alueella. Myös konsultointipalveluiden kysyntä säilyi tilikaudella jopa yllättävänkin vahvana koronavirusepidemia huomioiden.

Sen sijaan jakelulisenssitulojen kasvuvauhti jäi tilikaudella yhtiön odotuksista.

”Koronavirusepidemia on keväästä 2020 alkaen aiheuttanut monille yhtiön asiakkaille eriasteisia tuotantokatkoja ja projektien lykkääntymisiä, minkä johdosta kyseiset asiakasyritykset eivät ole saaneet tuotteitaan markkinoille alkuperäisten arvioidensa mukaisesti”, Varelius kertoo.

Hinnoittelumallin muutos toimii kasvun ajurina

Vareliuksen mukaan joulukuussa tapahtuneen uuden merkittävän tuoteversion Qt 6.0:n julkaisun myötä yhtiö siirtyy kehittäjälisenssien myynnissä uuteen toistuvaislaskutteiseen malliin. Se nostaa toimitusjohtajan mukaan myyntiä.

”Hinnoittelumallin päivittämisen odotetaan vaikuttavan kehittäjälisenssiliikevaihtoon positiivisesti jatkossa vuosien 2021–2023 aikana.”

Yhtiö arvioi liiketoimintansa lähivuosien kasvunäkymät erittäin lupaaviksi.

Qt Groupin kehittämispanostus kohdistuu työpöytäsovellusten lisäksi sulautettuihin järjestelmiin autoteollisuuden, kulutuselektroniikan, lääketieteellisten laitteiden ja teollisuusautomaation alueilla. Lisäksi tuotekehityksessä panostetaan sulautettujen järjestelmien rakentamisessa tarvittaviin lisäarvo-ominaisuuksiin ja työkaluihin.

Sulautettuihin järjestelmiin liittyvän myynnin kasvu heijastuu myös liiketoiminnan ansaintalogiikkaan.

Volyymipohjaiset jakelulisenssitulot tästä myynnistä kertyvät pidemmän ajan kuluessa. Sen myötä Qt:lle on yhtiönä tyypillistä, että yksittäisten vuosineljännesten liikevaihto ja kasvu voivat vaihdella merkittävästikin eri vuosineljännesten välillä.

Yhtiö arvioi, että koronavirusepidemian vaikutukset yleiseen markkinatilanteeseen samoin kuin yhtiön liiketoimintaan jatkuvat vielä vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon ajan, minkä jälkeen tilanne alkaa parantua jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.

Qt Group arvioi yhtiön koko vuoden 2021 liikevaihdon kasvavan vertailukelpoisin valuutoin 25–35 prosenttia edellisvuodesta ja liikevoittomarginaalin olevan vähintään 15 prosenttia.

Yhtiön korkea liikevoittomarginaali ja kehittäjälisenssien myynnin raju nousu kertovat Qt Groupin ratkaisujen skaalautuvuudesta.

Analyytikko: Kehittäjälisenssien vahva myynti ennakoi hyvää

Inderesin analyytikko ja toimitusjohtaja Mikael Rautanen arvioi yhtiöraportissaan, että Qt Groupin tulosraportin tärkein uutinen oli kehittäjälisenssien myynnin räjähdysmäinen kasvu.

Jakelulisensseistä oikaisuna kehittäjälisenssimyynti kasvoi viime vuonna jopa noin 70 prosenttia edellisvuodesta. Rautasen mukaan se kertoo, että kehittäjäyhteisö kasvaa yhä useamman ohjelmistokehittäjän käyttäessä Qt:n työkaluja ja yhä useammat laitevalmistajat rakentavat tuotteitaan Qt:n avulla.

”Mitä enemmän laitteita rakennetaan Qt:n avulla, sitä voimakkaampaa jakelulisenssimyyntiä yhtiöltä voidaan odottaa tulevina vuosina”, Rautanen toteaa.

Analyytikon mukaan Qt Groupi näkyvyys kasvuun on suhteellisen hyvä. Inderes arvioi kehittäjälisenssien kasvun realisoituvan viiveellä jakelulisenssien vahvana kasvuna tulevina vuosina.

”Lisäksi yhtiön siirtymä tilauspohjaisiin lisensseihin tukee kehittäjälisenssimyynnin kasvua 2021-2023, eikä näköpiirissä ole kehittäjälisenssimyynnin kasvua hidastavia tekijöitä. Arvioimme nyt yhtiön saavuttavan 290 MEUR liikevaihdon vuonna 2025 (aik. ennuste 237 MEUR) vastaten vajaan 30 %:n kasvua strategiakaudella 2021-2025”, Rautanen toteaa.

Ohjelmistoyhtiön kasvun kulmakerroin on Rautasen mukaan jälleen osoittautumassa odotuksia vahvemmaksi. Hänen mukaansa edellytyksiä vahvan kasvun jatkumiseen on vielä pitkälle vuoteen 2025 ulottuvan strategiakauden jälkeenkin.

Inderes listaa lukuisia Qt Groupin kasvuajureja. Näitä ovat esimerkiksi kypsä ja kilpailukykyinen teknologia, avoin kilpailukenttä sulautetuissa järjestelmissä, hyvin skaalautuva ja tehokas liiketoimintamalli, kilpailukykyä suojeleva laaja kehittäjäyhteisö sekä teknologian strateginen arvo.

Osakkeen arvostuskerroin on korkea

Vaikka osake on noussut rajusti viimeisen vuoden aikana, ei osake ole Rautasen mukaan kohtuuttoman kallis.

”Osaketta lyhyellä aikavälillä tukee kansainvälinen sijoittajakiinnostus Qt:n ollessa yhtiön kasvun ja kannattavuuden yhdistelmän (~60 %) näkökulmasta viiteryhmään nähden edullinen (EV/liikevaihto 2021e 19x). Päivitetyn ennusteemme mukaisella skenaariolla arvioimme osakkeen tarjoavan noin 7 %:n vuotuisen tuotto-odotuksen vuoteen 2025.”

Inderesin vuoden 2021 ennusteilla Qt Groupin P/E-kerroin on yli 107x ja EV/Ebit-kerroin lähes 86x.

Inderes toistaa Qt Groupin lisää-suosituksen ja nostaa tavoitehinnan 95 euroon aiemmasta 72 eurosta selvästi kohonneiden pitkän aikavälin ennusteidemme mukana. Perjantaina osake päätyi Helsingin pörssissä 90,4 euroon.

Qt Group listautui Helsingin pörssiin toukokuussa 2016, kun se irtautui Digiasta. Yhtiö toimii ohjelmistokehitystyökalujen globaalilla kasvumarkkinalla, jonka koko vuonna 2016 on arviolta 10 miljardia dollaria.

Yhtiön teknologian avulla kehitetään tehokkaita, interaktiivisia ja monialustaisia sovelluksia ja käyttöliittymiä. Niitä käytetään niin pöytäkoneissa, sulautetuissa järjestelmissä kuin mobiililaitteissakin. Kyseessä voi olla esimerkiksi auton IVI-keskikonsolinäyttö, lentokoneen istuimen viihdejärjestelmä, tulostimen kosketusnäyttö tai teollisuuden kone.

Esineiden internet eli IoT on yhtiön järjestelmien keskiössä. Sulautettujen järjestelmien kasvunäkymät ovat merkittävät: esineiden internet tuo älyä kaikkiin käytössä oleviin laitteisiin. Samalla laitteiden käyttäjälle tuottamasta arvosta iso osa tehdään ohjelmistopohjaisesti.

Kommentoi
Ylös
>