Rahastotietoa

Rahastosijoittajat tankkasivat 29 prosenttia vuodessa tuottaneita pohjoismaisia osakerahastoja

Rahastosijoittajat näyttävät suosivat nyt erinomaisesti vuoden aikana tuottanutta markkinaa.

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin tammikuussa 2021 reippaasti uutta pääomaa, yhteensä 1,1 miljardia euroa, kertoo Finanssiala tiedotteessaan. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta.

Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 134 miljardia euroa. Rahastoraportti on sisältää ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Tammikuussa osakerahastoihin sijoitettiin nettomääräisesti yhteensä 356 miljoonaa euroa. Lyhyen ja pitkän koron rahastoihin sijoitettiin yhteensä 522 miljoonaa euroa. Lisäksi yhdistelmärahastoihin sijoitettiin yhteensä 181 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 11 miljoonaa euroa uutta pääomaa.

Korkorahastoihin sijoitettiin nettomääräisesti uusia varoja, mutta pääoma pieneni heikentyneen markkinakehityksen vuoksi. Elvytystoimien vaikutus heijastuu jo Yhdysvalloissa inflaatio-odotuksiin ja vaikuttaa siten pitkiin korkoihin korkoja nostavasti. Korkojen nousu puolestaan laskee korkorahastojen tuottoa.

Finanssialan mukaan koronakriisin aikana yritysten toimialakohtaiset suuret erot ovat näkyneet eri osakeindeksien kehityksissä. Lisäksi tammikuussa sijoittajia kiinnostivat erityisesti kasvuosakkeet. Kuun lopulla nähtiin poikkeuksellisia kurssiliikkeitä yksittäisissä osakkeissa.

Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin globaalisti ja Pohjoismaihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 260 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin kehittyville markkinoille ja toimialoille sijoittavista rahastoista, yhteensä 62 miljoonaa euroa.

Pohjoismaihin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,03). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Myös 12 kuukauden tuotto on ollut pohjoismaisissa rahastoissa korkein.

Taulukko: Osakerahastojen nettomerkinnät ja 12 kk tuotto rahastojen kohdemarkkinoittain.

Lähde: Finanssiala ry.
Kommentoi
Ylös
>