Arvo-osakkeet

Analyysi: Kuukauden osake Sampo – Nordea pönkittää, Elliott piiskaa

Perinteikäs vakuutusyhtiö ja finanssikonserni Sampo on yksi Helsingin pörssin kruununjalokivistä, jolle Nordean hyvä kehitys antaa taustatukea. Samaan aikaan aktivistisijoittaja Elliott Management on iskenyt kyntensä yhtiöön.

Sampo omistaa pohjoismaiden suurimmasta finanssikonsernista Nordeasta 15,9 prosenttia. Nordea julkaisi vuoden 2020 tuloksensa 4.2.2021.

Sammon keskeisiä tytäryhtiöitä ovat pohjoismainen vahinkovakuutusyhtiö If, tanskalainen vahinko- ja henkivakuutusyhtiö Topdanmark, brittiläinen vahinkovakuuttaja Hastings sekä Suomessa ja Baltiassa toimiva henkivakuutusyhtiö Mandatum Life.

Sampo on monipuolinen kokonaisuus, jonka arviointi sijoituskohteena ei ole aivan läpihuutojuttu.

Sammon kurssikehitys 1.1.1997-4.2.2021 on vaurastuttanut monia, päälle tulevat osingot. Kuva: Nasdaq Nordic

Historia ja johto

Sampo on koonnut kotisivuilleen kiintoisia merkkipaaluja historiastaan. Kutakin vuosikymmentä on esitelty omalla sivullaan ja yhtiön tarina on nivottu ympäröivän yhteiskunnan kehitykseen.

Myös tällainen on hyvää sijoittajaviestintää ja tarinallisuutta faktapohjalta!

Sampo perustettiin Turussa 1909. Yhtiöllä on vahvat juuret teollistuvan Suomen ja suomalaisten vahinkovakuuttajana. Yhtiö listautui pörssiin 1988 oltuaan aiemmin keskinäinen vakuutusyhtiö.

Sampo sai tuolloin vakuutuksenottajistaan jopa 830 000 uutta omistajaa. Ne, jotka ovat pitäneet osakkeensa, ovat vaurastuneet vuosien saatossa mukavasti.

Viime vuosina Sammon osakasmäärä on ollut jälleen noususuunnassa; osakkaita oli tammikuun 2021 lopussa 171 000.

Nykyisen rakenteen keskeiset osa-alueet muotoutuivat 1990-luvulta alkaen.

Henkivakuutusyhtiö Henki-Sampo, nykyinen Mandatum Life, perustettiin 1997.

Vuonna 2002 Sampo meni osakkaaksi pohjoismaiseen If-vahinkovakuutusyhtiöön. Kaksi vuotta myöhemmin Sampo lunasti norjalaisen Storebrandin, ruotsalaisen Skandian ja suomalaisen Varman pois Ifistä nousten yhtiön ainoaksi omistajaksi. – yhtiön kotisivut, historia

Merkkipaalu oli myös Sammon ja valtion omistaman Leonia-pankin (ent. Postipankki) yhdistyminen vuonna 2001. Pankkiliiketoiminnan nimi muuttui myöhemmin Sampo Pankiksi. Sampo-konserni myi Sampo Pankin (nyk. Danske Bank) kovaan yli 4 miljardin euron hintaan tanskalaisille vuonna 2006.

Jälkikäteen katsottuna Sammon läsnäolo täydellä omistuksella vähittäispankkitoiminnassa kesti yllättävän vähän aikaa. Myynti oli oikea-aikainen, sillä finanssikriisi iski syksyllä 2008.

Sammon pitkäaikainen keulakuva Björn Wahlroos tuli suuryhtiön merkittäväksi henkilöomistajaksi (2,1 %) yrityskaupassa, jossa silloinen Sampo-Leonia osti pankkiiriliike Mandatumin vuonna 2001. Muistan päivän hyvin, koska omistin Mandatumia ja kurssi nousi rapsakasti.

Ura yliopistomaailmasta ensin Suomen Yhdyspankin (SYP) johtajistoon ns. kasinovuosina 1980-luvun jälkipuoliskolla ja 1990-luvun alussa, sitten menestyksekkääksi investointipankkiiriksi SYP:istä lohkaistuun Mandatumiin 1990-luvulla, päätyen omistamaan ja johtamaan isoa, perinteikästä vakuutus- ja finanssikonsernia, on ilmiömäinen.

Wahlroos toimi Sammon konsernijohtajana 2001-2009 ja on ollut sen jälkeen hallitukseen puheenjohtaja. Wahlroosia seurasi konsernijohtajana Kari Stadigh 2009-2019 ja vuodesta 2020 alkaen, talon sisältä menestyksekkään Ifin johdosta siirtynyt ruotsalainen Torbjörn Magnusson.

Sammon menestyksen tekijöitä 2000-luvulla. Björn Wahlroos, Kari Stadigh, Torbjörn Magnusson. Kuvat: Sampo Oyj, kuvaajat Juha Törmälä (Wahlroos ja Magnusson) ja Arttu Laitala

Nordea-vaellus onnistumassa!

Kun Sampo Pankki myynteineen oli konsernille menestyssaaga, Nordea on ollut tasaisempi sijoituskohde, jonka loppuvärssyt on vielä kirjoittamatta.

Nordean tulosjulkistus 4.2. oli siksi merkittävä, että pankin osingonjako on jatkumassa vuolaana sisältäen myös tilikaudelta 2019 maksamatta jääneet osingot. Osingonjako painottuisi ensi syksyyn – riippuen osaksi EKP:n pankkeja koskevista lausumista. Sampo on omistanut Nordean osakkeita pitkäaikaisesti, mutta on nyt kääntynyt myyntilaidalle.

Sampo ei ole ilmeisesti nähnyt potentiaalia isoon pankkialan järjestelyyn, vaan on luopumassa Nordeasta paloittain. Tähän vaikuttaa osaksi se, että Sammon osakkeessa on ns. konglomeraattialennus, mikä on tyypillistä sijoitusyhtiöille.

Osakemarkkinat eivät arvosta yhtiötä osiensa summaa vastaavaksi.

Yhtiö antoi merkittävän tiedotteen 10.11.2020, ote:

Sampo on tänään ilmoittanut käynnistävänsä nopeutetun tarjousmenettelyn 162 miljoonan Nordean osakkeen tarjoamiseksi institutionaalisille sijoittajille. Osakemyynti vastaa 4,0 prosenttia Nordean osakekannasta, mikä laskisi Sammon Nordea-omistuksen 15,9 prosenttiin.

Suunnitellulla myynnillä Sampo suuntautuu lähemmäs konsernin strategiseksi painopisteeksi valittua vahinkovakuutusliiketoimintaa. Konserni tarkastelee vaihtoehtoja tämän prosessin jatkamiseksi aikanaan tavoitteenaan luoda omistaja-arvoa jatkossa ennen kaikkea vahinkovakuutusliiketoiminnalla.

Yhtiö sai osakkeista 7,25 euroa osakkeelta, yhteensä 1,17 miljardin euron bruttotulot. Myynnistä syntyi 222 miljoonan euron kirjanpidollinen tappio, koska osakkeet olivat Sammon taseessa 8,62 euron hintaan.

Katsotaan karkeasti, miten Sammon Nordea-sijoitus on oikeasti tuottanut. Sampo toteutti ostot pääosin vuodesta 2007 vuoteen 2010, jolloin omistusosuus ylitti 20 prosenttia. Keskihinta on ollut 6,46 euroa, eli arvonnousu nykyiseen n. 7 euroon kurssiin nähden on ollut 8,4 prosenttia, vuositasolle muunnettuna 0,6 prosenttia. (keskimääräiseksi omistusajaksi katsottu 12 vuotta)

Mutta Nordean osinko pelastaa! Nordea on maksanut samalla jaksolla vuotuista osinkoa keskimäärin 7,1 prosenttia hankintahinnasta. (tilikausien 2019-2020 osinkoa ei huomioitu)

Samalla kun Nordean jo maksamat osingot pelastavat Sammon Nordea-sijoituksen, Nordea raportoi hyvän tuloksen tilikaudelta 2020, vrt. SalkunRakentajan juttu 4.2.

Koko kuva. Sammon markkina-arvo osakemäärällä 555,35 miljoonaa ja kurssilla 36,95 (4.2.) on 20,5 miljardia euroa.

Jäljellä olevan Nordea-potin (642,9 milj. osaketta) arvo nykyisellä 7 euron kurssilla on 4,5 miljardia. Osien summa -näkökulmasta Sammon muille osille jää arvoa 16 miljardia euroa.

Mutta mitä sanoo Elliott?

Sampo on kiinnostava sijoituskohde monien kansainvälisten sijoittajien näkökulmasta. On ehkä hyvä, että yhtiön isoimpana omistajana on Solidium n. 8,0 prosentin osuudella. Kakkosena on eläkeyhtiö Varma (4,0 %). Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus on 61,8 %.

Tässä joukossa on yhdysvaltalainen aktivistisijoittaja Elliott Management reilun 3 prosentin osuudellaan. Elliott tiedotti 11.11.2020 heti Sammon Nordea-erän myynnin jälkeen:

Elliott uskoo, että ilmoitus (vrt. edellä lainaus Sammon tiedote 10.11.) auttaa nostamaan Sammon vakuutustoimintojen, erityisesti vahinkovakuutusyhtiö Ifin, arvoa ja on positiivinen ensi askel Sammon rakenteen nopeaan yksinkertaistamiseen, jotta maine sijoittajien keskuudessa saadaan palautettua. – ote tiedotteesta, vapaa suomennos

Toisin sanoen Elliott on aktivisti, joka pyrkii saamaan omistajana aikaan nopeaa muutosta sijoituskohteessaan, tavoitteenaan 7 miljardin arvonnousu Sammon markkina-arvolle.

Sammon osakekurssi 11.11. oli suunnilleen nykyisellä tasolla käyden sen jälkeen joulun, uuden vuoden korvilla kymmenisen prosenttia alempana.

Edelleen Elliott jatkoi tiedottamistaan 2.2.2021.

Tänä päivänä Sammon laadukkaan ydinvakuutusliiketoiminnan arvo (Sammon pörssiarvosta johdettuna) on 5 P/E-yksikköä alempi kilpailijoihin verrattuna; tämä on voimakkaasti ristiriidassa sen kanssa, että useita vuosia sitten liiketoiminta arvostettiin 4 yksikköä ylemmäs (kuin kilpailijansa). – ote tiedotteesta, vapaa suomennos

Aktivistisijoittaja kehottaa Sampoa yksinkertaistamaan sijoitussalkkuaan, kirkastamaan strategiaansa osinkokeskittyneeksi vahinkovakuuttajaksi ilman yritysostopyrkimyksiä Pohjoismaiden ulkopuolella ennen kuin Hastings-kauppa osoittautuu onnistuneeksi, sekä parantamaan viestintäänsä: ”If on kruununjalokivi”.

Sijoitussalkun eli -portfolion yksinkertaistus tarkoittaa Elliottin mielestä kaikkien Nordean osakkeiden myyntiä 12 kuukauden sisällä.

On kiintoisaa ja yllättävää – toisaalta myös läpinäkyvää –, että aktivistisijoittaja viestii julkisuudessa näin voimakkaasti. Sammon johto ja hallitus tuskin jättävät panematta merkille näitä ”rohkaisuja”.

Sampoa työkseen seuraava Inderesin analyytikko Sauli Vilen tulkitsee videolla Elliottin pyrkimyksiä ja lausuu muutamia huomionarvoisia havaintoja.

Euroopan pankkisektori on tällä hetkellä todennäköisesti maailman vihatuin sektori…

Elliott on hyvin konservatiivinen pääoman allokoinnin suhteen. Me ollaan aikaisemminkin puhuttu, että Sampo saa sen 5-6 miljardia Nordeasta ja fintech-sijoituksista.

Fundamenttimielessä juuri pankkisektorin huono maine sijoittajien keskuudessa yhdistettynä Nordean hyvään bisneskehitykseen, tekee Sammon(kin) osakkeesta mielenkiintoisen.

On helppo olla kriittinen aktivistisijoittajan pyrkimykselle myydä kaikki Nordeat ulos mahdollisimman nopeasti. Nordean P/E-luku nykyisellä n. 7 euron kurssilla ja 0,55 euron osakekohtaisella tuloksella on ainoastaan 12,7. Tulostuottona se tekee 7,9 prosenttia, joka on aivan ilmiömäinen verrattuna esimerkiksi korkosijoituksiin, jotka ovat tyypillisiä vakuutusyhtiölle.

Nordean tulos on kasvamassa tänä vuonna yhtiön tähdätessä 50 prosentin kulu/tuotto -suhteeseen ja yli 10 prosentin oman pääoman tuottoon. Yhtiö pyrkii huomattavaan osingonjakoon ja luottotappiot ovat säilyneet aisoissa.

Nordean raportti on kuin pedattu siihen, että Sampo tulee saamaan lopuista Nordea-osakkeistaan enemmän kuin mitä se sai marraskuun myynneistä.

Sampo olisi Nordean osinkoehdotukseen perustuen saamassa vuosilta 2019 (viivästyneitä) ja 2020 osinkoja 508 miljoonaa euroa, josta 45 maaliskuussa 2021 ja 463 miljoonaa syyskuun 2021 jälkeen.

Laajentuminen Britanniaan

Sampo-konsernin taloudellinen selkänoja ovat isot tytäryhtiöt, joista uusin hankinta on brittiläinen vahinkovakuutusyhtiö Hastings. Yhtiön bruttovakuutusmaksutulo oli noin 1,1 miljardia euroa (kasvu 5 %) ja nettotulos 60 miljoonaa euroa 2019.

Hastingsilla on 3 miljoonaa asiakasta ja 3 500 työntekijää Bexhillissä, Leicesterissä, Gibraltarilla ja Lontoossa.

Sampo osti pörssinoteeratun Hastingsin 37,5 prosentin preemiolla loppuvuodesta 2020 yhdessä eteläafrikkalaisen sijoitusyhtiö RMI:n kanssa. Sampo omistaa Hastingsista 70 prosenttia ja omistuksen arvo tarjoushinnalla on 1,3 miljardia euroa.

Sammon strategisena tavoitteena on kasvattaa entisestään toimintaansa vahinkovakuutusliiketoiminnassa, josta sillä on entuudestaan laaja kokemus ja tietämys. Osana tätä strategiaa ja johtava asemansa pohjoismaisilla markkinoilla huomioon ottaen, Sampo on harkinnut maantieteellisen toiminta-alueensa laajentamista nykyistä laajemmalle.” – Sammon tiedote Hastings-tarjouksesta 5.8.20

Ifin arvo jopa 15 miljardia euroa

Ifin vakuutusmaksutulo oli tammi-syyskuussa 2020 n. 3,6 miljardia nousten 3 prosenttia vuoden takaisesta. Tulos ennen veroja oli 616 miljoonaa (1-9/19: 655). Suurvahinkoja oli aiempaa enemmän, mutta yhtiö etenee vakaasti eteenpäin ja yhdistetty kulusuhde oli hyvätasoinen 82,4 %.

Indereksen arvio Ifin arvosta on 14 miljardia ja OP:n noin 15 miljardia euroa.

Topdanmarkin vakuutusmaksutulo kasvoi myös 3 prosenttia 2,1 miljardiin euroon. Tulos ennen veroja oli 85 miljoonaa (1-9/19: 180) ja yhdistetty kulusuhde 85,7 %. Sampo omistaa Topdanmarkista noin 47 prosenttia (tytäryhtiöraportointi).

Mandatum Lifen vakuutusmaksutulo tammi-syyskuussa oli 670 miljoonaa euroa, jossa laskua 19 prosenttia. Tulos ennen veroja oli 100 miljoonaa, kun se vuosi sitten oli 212 miljoonaa.

Vakuutusyhtiöiden luvuissa on vuosikohtaisia vaihteluita ja niistä ei voi vetää liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Tulokseen vaikuttavat sijoitustoiminnan tuotot, joihin alhaisella korkotasolla on oma vaikutuksensa.

Fintech-salkku yllättää

Sammolla on yllättävän iso fintech-salkku sisältäen osuuksia finanssiteknologiaan liittyvistä yrityksistä. Näitä vuodesta 2015 lähtien hankittuja omistuksia ovat:

  • Enento Group (ent. Asiakastieto), hankinta 2015, osuus 12,2 %, osuuden arvo pörssissä n. 95 milj. e
  • Nets (ent. Luottokunta) 2017, sijoituksen arvo oli 230 milj. e + lisäsijoitus 20 milj. e
  • Saxo Bank (tanskalainen kaupankäyntiteknologiayhtiö) 2017, osuus 19,9 %, sijoitus oli 265 milj. e
  • Nordax (ruotsalainen kulutusluotottaja) 2018, 36,25 %, sijoitus oli 245 milj. e
  • Norwegian Finans Holding (online-pankki Bank Norwegianin emoyhtiö), 6,3 %, sijoituksen arvo n. 90 milj. e

Kulutusluottotyyppisiin toimijoihin sijoitettaessa korostuvat myös vastuullisuuskysymykset, koska asiakkaina on tyypillisesti paljon ns. taloudellisesti heikommalla olevia.

Juttu jatkuu mainoksen jälkeen.

🔸🔸

Henri Elon sijoituskirjat alehintaan SalkunRakentajan lukijoille!

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on Tuotonarvoitus_Osakesijoittaja_662x479.jpg

Tilaa sijoituskirja Tuoton arvoitus ratkeaa tai Henrin ja Jari Saarhelon uusin Osakesijoittajan maailmanvalloitus – tai molemmat pakettina täältä.

Syötä alennuskoodiksi ”Salkunrakentaja2021” niin saat kirjan/kirjat kotiin toimitettuna: Tuoton arvoitus 15 e, Osakesijoittaja 30 e tai pakettihinta 45 e, ei muita kuluja.

Tutustu pk-yrityksen arvonmääritykseen täällä.

🔸🔸

Lopuksi

Sampo on todella luopumassa Nordeasta. Aikataulu on auki ja yhtiö seuraa todennäköisesti haukkana Nordean bisneskehitystä, jotta saisi siitä parhaan hinnan.

Nordeasta tuli Sammolle lypsylehmä, mutta ei sen enempää. Pörssi eli sijoittajat eivät arvosta Sampoa Nordean kanssa tarpeeksi ylös.

Yksi lause on kiintoisaa Sammon tiedotteessa 10.11.20, kun se myi Nordean osakkeita marraskuussa. Lause sotii Elliott Managementin ajatuksia vastaan.

Sampo suunnittelee Nordea-osakkeiden myynnistä saatavilla varoilla laskevansa velkaisuusastettaan ja vahvistavansa konsernin maksuvalmiutta ja kykyä tarttua tulevaisuudessa aukeaviin tilaisuuksiin.

Perinteikkään, vuonna 1977 perustetun Elliott Managementin pyrkimyksenä on saada Sammon arvo nopeasti ylös siten, että yhtiö keskittyisi ydinliiketoimintaansa.

Sammon strategisina tavoitteina on yli 17,5 prosentin oman pääoman tuotto sekä Ifissä että Mandatum Lifessa. Emoyhtiön osingonjakotavoite on vähintään 70 prosenttia konsernin vuosituloksesta ilman satunnaisia eriä.

Sampo jakoi keväällä 2020 osinkoa 1,50 euroa osakkeelta ja ennusteet tämän kevään osingolle ovat Indereksellä 1,70 ja OP:lla 1,80. Osinkotuottona 1,75 euroa tarkoittaa mukiin menevää 4,7 prosenttia.

Konsernin vakavaraisuusasema on vahva, joten edellytykset osingon nostoon ovat hyvät.

Sampo julkaisee tuloksensa torstaina 11.2. ja pitää pääomamarkkinapäivänsä 24.2.

🔸🔸

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia.

Henrin sijoituskirjojen tilaukset ALE-koodilla ”Salkunrakentaja2021” täältä.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös