Sijoitusideat

Terveystalo kasvaa vakuuttavan varmasti poikkeusoloissakin – analyytikko odottaa tuloskasvulle jatkoa

Terveysyhtiön loka-joulukuun tuloskehitys oli selvästi odotettua vahvempaa. Osake on analyytikon mielestä houkuttelevan hintainen.

Terveysyhtiön liikevaihto kasvoi viime vuoden loka-joulukuussa 3,5 prosenttia vertailukaudesta vajaaseen 280 miljoonaan euroon. Oikaistu liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia kasvoi 21,5 prosenttia 39,3 miljoonaan euroon (32,3) ja oli 14,0 prosenttia liikevaihdosta. Vuotta aiemmin oikaistu liikevoitto oli 32,3 miljoonaa ja 12 prosenttia liikevaihdosta.

Oikaistu liikevoitto ylitti selvästi analyytikoiden konsensusennusteen, mikä oli 29,8 miljoonan euron oikaistu liiketulos.

Pandemiasta huolimatta Terveystalon liikevaihto näkyi hyvänä vakuutusyhtiömyynnin kehityksenä, hyvinvointipalveluiden ja rokotusten vahvana kysyntänä sekä koronatestien ja etävastaanottojen moninkertaistuneena kysyntänä.

Erilaisiin infektioihin liittyvät käynnit olivat merkittävästi vertailukautta alhaisemmalla tasolla. Myös erikoislääkärivastaanottojen kysyntä oli vertailukautta alhaisemmalla tasolla.

Yhtiön kannattavuutta paransivat yksityis- ja yritysasiakkuuksien vahvan myynnin johdosta kasvanut liikevaihto ja kustannustason hallitseminen liikevaihtoon verrattuna. Lisäksi kannattavuutta paransi tilapäinen TyEL-alennus. Materiaalikulut suhteessa liikevaihtoon kasvoivat vertailukaudesta johtuen suojavarustekustannuksista.

Terveystalo ei anna vielä arvioita tämän vuoden luvuista. Yhtiö toteaa kuitenkin, että markkinaympäristö on lyhyellä aikavälillä yhä epävarma koronaviruspandemiaan liittyvien kuluttajakäyttäytymisen muutosten vuoksi. Siksi kysynnän ennustaminen on haasteellista lyhyellä aikavälillä.

Koronatestauskysynnän odotetaan säilyvän korkealla tasolla vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, ja terveyspalveluiden kysynnän odotetaan kokonaisuudessaan kasvavan selvästi heikosta toisen neljänneksen vertailukaudesta, mikäli vuoden 2020 alkupuolen kaltaisiin merkittäviin pandemia-rajoitustoimiin ei ryhdytä.

Julkisen sektorin asiakkuudet toivat positiivisen yllätyksen

Terveystalon toimitusjohtaja Ville Iho kertoo, että yhtiön ketterä reagointi kysynnän muutoksiin palkittiin vahvalla tuloksella

”Terveystalon vuoden 2020 viimeinen vuosineljännes oli liiketoiminnallisesti hyvin samankaltainen kuin edeltävä vuosineljännes; liikevaihto kasvoi 3,5 prosenttia yksityis- ja yritysasiakkuuksien vahvan myynnin ansiosta ja erityisesti koronatestauspalveluiden kysyntä oli vahvaa. Julkisasiakkuuksissa vahva palvelumyynnin ja työterveyden kysyntä kompensoi ulkoistusliiketoiminnan päättyneiden sopimusten vuoksi laskenutta liikevaihtoa”, Iho toteaa.

Inderesin analyytikko Olli Vilppo arvioi analyysissään, että Terveystalon myynti julkiselle sektorille oli positiivinen yllätys. Päättyneet ulkoistussopimukset eivät rokottaneet Terveystalon liikevaihtoa odotetusti.

”Selvä ennusteylitys nähtiin julkisen puolen liikevaihdossa, joka laski vain 0,7 % (ennusteemme -11 %) huolimatta vuoden vaihteessa päättyneistä isoista ulkoistuksista. Etenkin julkisen puolen yhteistyö oli vihdoin lisääntynyt selvästi mm. koronanäytteenotossa. Myös myyntimix kehittyi suotuisasti lääkärien vastaanottojen laskettua infektioiden vähentymisen myötä ja diagnostiikan merkityksen lisäännyttyä”, Vilppo toteaa.

Vilpon mukaan Terveystalon asiakastyytyväisyys ja henkilöstön tyytyväisyys ovat nousseet selvästi yli tavoitetasojen, mikä lupaa hyvää jatkoa ajatellen.

”Digitaaliset palvelut ottivat 2020 merkittävän harppauksen eteenpäin, mutta yhtiö näkee edelleen suuria mahdollisuuksia parantaa asiakasarvoa ja tuottavuutta digitalisaation keinoin”, analyytikko toteaa.

Terveystalon osake yhä houkuttelevasti hinnoiteltu

Vilppo näkee Terveystalon liikevaihdossa ja tuloskehityksessä yhä kasvumahdollisuuksia.

”Nykyennusteillamme liikevaihto kasvaa myös vuosina 2022-2024 5 %:lla skaalaten keskitettyjen toimintojen sekä valmiin verkoston kuluja tehokkaasti. Kannattavuuden osalta yhtiö yltää taloudellisten tavoitteiden alarajalle (EBITA 12-13 %) ennusteessamme jo vuonna 2022.”

Terveystalon tuotto/riski-suhde on Inderesin mukaan edelleen houkutteleva, sillä Inderesin tämän vuoden 0,49 euron osakekohtaisella tulosennusteella P/E-luku on 22x ja EV/EBITDA 10x. Ne ovat jo edullisia arvostuskertoimia Terveystalolle, kun niitä vertaa historiallisiin kertoimiin.

Vilpon mukaan markkinoilla pelätään etenkin nykyisen sotemallin vaikutuksia kotimaisille terveysyhtiöille. Sotemalli nostaa toki riskiä ennusteidemme realisoitumista kohtaan, mutta Inderesin ennustama tulosparannus ei nojaa julkisesti rahoitetun ulkoistusmarkkinan suotuisaan kehitykseen.

Inderes säilyttää Terveystalon osakkeen lisää-suosituksen ja nosti osakkeen tavoitehinnan 10,9 eurosta 11,8 euroon.

Terveystalon hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle vuodelta 2020 osinkoa jaettavan 13 senttiä osaketta kohden. allitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan lisäosingonjaosta siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on enintään 13 senttiä osakkeelta. Osinkoa jaettaisiin yhteensä enintään 26 senttiä osakkeelta. Osinko siten tuplaantuu viime vuoden 13 sentistä.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös