Kasvuosakkeet

Halpakauppaketju Tokmanni on yhtä aikaa sekä kasvuyhtiö että osinkoyhtiö

Jatkuvaa tuloskasvua takova kauppaketju nosti reippaasti maksettavaa osinkoa.

Tokmanni on Suomen suurin valtakunnallinen halpakauppaketju. Sillä on lähes 200 myymälää ympäri Suomea ja verkkokauppa. Kauppaketju luottaa siihen, että sen kilpailuetuja ovat halvat hinnat, mielenkiintoinen tuotevalikoima, palvelualtis ja motivoitunut henkilökunta, verkkokaupan ja valtakunnallisen myymäläverkoston yhdistäminen sekä tehokas ja ketterä liiketoimintamalli.

Tokmanni tähtää vakaaseen ja kannattavaan pitkän aikavälin kasvuun.

Kasvu on ollut kovaa. Kymmenessä vuodessa Tokmannin liikevaihto on noussut lähes 70 prosenttia. Kasvu on ollut myös kannattavaa, sillä vertailukelpoinen liikevoitto on noussut vuoden 2018 vajaasta 52 miljoonasta eurosta viime vuoden yli 100 miljoonan euron.

Myymäläverkoston laajentaminen on yksi keskeisimmistä Tokmannin liikevaihdon ja tuloksen kehittämisen keinoista.

Halpakauppaketjun tavoitteena on kasvattaa myymäläverkostonsa yli 200 myymälään ja lisätä vuosittain uuden myyntipinta-alan määrää nettomääräisesti laskettuna noin 12 000 neliömetrillä, mikä tarkoittaa noin viittä uutta, laajennettua tai uudelleensijoitettua myymälää.

Tokmannin liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton kehitys. Kuva: Tokmanni Oyj.

Lisäksi Tokmanni on antelias osingonmaksaja.

Tokmannin tavoitteena on jakaa osinkona noin 70 prosenttia Tokmannin tilikauden nettotuloksesta riippuen pääomarakenteesta, taloudellisesta asemasta, yleisistä taloudellisista ja liiketoiminnallisista olosuhteista ja tulevaisuuden näkymistä.

Väkevä tulosraportti löi odotukset mennen tullen

Osinkosijoittajalle Tokmannin perjantaina julkistama tulosraportti oli mannaa. Syitä on kaksi: reippaasti odotettua kovempi tuloskehitys loka-joulukuussa ja maksettavan osingon reipas nousu.

Halpakauppaketjun vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevaihto nousi lähes 327 miljoonaan euroon edellisvuoden vajaasta 285 miljoonasta eurosta. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi viime vuoden 32 miljoonasta eurosta yli 45 miljoonaan euroon.

Tokmanni löi analyytikoiden 36 miljoonan euron vertailukelpoisen liikevaihdon odotuksen mennen tullen.

Toimitusjohtaja Mika Rautiainen kertoo, että vuonna 2020 Tokmanni sai suuren määrän uusia asiakkaita, ja kanta-asiakkaat kasvattivat ostojaan merkittävästi.

”Koko vuoden asiakasmäärämme kasvoi 3,2 % ja keskiostos 10,1 %. Neljännellä neljänneksellä Tokmannin liikevaihto kasvoi 14,6 % ollen 326,5 milj. euroa (284,8). Yhtiön koko vuoden 2020 liikevaihto kasvoi 13,6 % ja ylitti ensimmäistä kertaa yhtiön historiassa miljardin euron rajan. Samanaikaisesti myös verkkokauppamme kasvoi 124,1 %”, toimitusjohtaja ynnäilee kasvulukuja.

Rautiaisen mukaan Tokmannin laaja tuotetarjonta, halvat hinnat ja erinomainen asiakaspalvelu osoittivat jälleen houkuttelevuutensa.

Viime vuosien aikana Tokmannin myymäläverkosto ja asiakaskunta ovat laajentuneet merkittävästi.

Tokmannin mukaan käynnissä on kaupan alan rakennemuutos ja digitaalinen murros. K

Kotimaisen ja ulkomaisen kilpailun kiristyminen jatkuu niin kivijalassa kuin verkossakin. Tokmannin näkemyksen mukaan yritysten yhdistyminen isommiksi toimijoiksi todennäköisesti jatkuu Euroopan halpakauppamarkkinoilla.

Verkkokaupan lisäksi halpakauppa on yksi nopeimmin kasvavista vähittäiskaupan segmenteistä, yhtiö kertoo. Paras kilpailuasema on yrityksillä, joiden vahva verkkokauppaosaaminen yhdistyy kattavaan kivijalkamyymälöiden verkostoon.

Muuttuva markkinatilanne ja kiristyvä kilpailu luovat tarvetta toimintojen tehostamiseen ja kustannustehokkuuteen. Verkkokaupan, monikanavaisen palvelun ja kansainvälisen kilpailun myötä kaupan alan yrityksissä on alettu kiinnittää entistäkin enemmän huomiota asiakastyytyväisyyteen ja -palveluun.

Hyytyykö tuloskasvu vuonna 2021?

Tokmannin asiakkaiden käyttäytymiseen ja siten tulevaisuuden näkymiin vaikuttaa voimakkaasti koronapandemia ja sen hoidon kehittyminen vuonna 2021. Tämänhetkisessä tilanteessa Tokmanni ennustaa lievää liikevaihdon kasvua vuodelle 2021.

Konserni odottaa vertailukelpoisen liikevoiton olevan vuoden 2020 tasolla.

Tokmannin hallitus esittää, että päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,85 euroa osakkeelta. Osingonmaksupäiväksi hallitus ehdottaa 9.4.2021. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Ehdotetulla osingolla Tokmannin osinkotuotto on tämän hetken vajaalla 17,6 euron osakekurssilla 4,8 prosenttia.

Kommentoi
Ylös
>