Talouden trendit

Verottaja otti taksiyrittäjät syyniin – taksiala toivoo harmaan talouden kitkentää

Taksiliitto toivoo, että verottaja löytää alalla väärin toimivat yrittäjät ja siten alan kilpailutilanne saataisiin tervehdytettyä.

Verohallinto kertoo, että se tekee verotarkastuksen lähes 400 taksiyritykseen tänä vuonna. Lisäksi vuoden aikana kiinnitetään erityistä huomiota siihen, miten taksialan yritykset hoitavat pakolliset työnantajavelvoitteet.

Tehostetun valvonnan tavoitteena on, että taksiyrittäjät ottaisivat entistä paremmin selvää verovastuistaan ja osaisivat toimivat oikein.

Taksiluvan saanti helpottui vuonna 2018, kun uusi taksilaki tuli voimaan. Uudistuksen seurauksena alalle tuli paljon uusia yrittäjiä ja verovalvonta muuttui aiempaa haasteellisemmaksi.

”Uudet taksiyrittäjät eivät välttämättä tiedä, mitä lakisääteisiä velvollisuuksia taksitoiminnan pyörittämiseen liittyy, eivätkä siksi osaa toimia oikein. Taksiala on myös itse toivonut, että kitkisimme harmaata taloutta alalta”, ylitarkastaja Jarmo Lahdenperä Verohallinnosta perustelee tehovalvontaa.

Esimerkkejä esiin nousseista ongelmista taksitoiminnassa ovat, ettei yrittäjällä ole taksilupaa, auton asiakirjat eivät ole kunnossa ja asiakas ei pysty seuraamaan matkan hintaa.

Verotarkastuksessa selvitetään, vastaako kirjanpito yrityksen toimintaa.

Verohallinnon tekemät verotarkastukset ovat ennalta yrittäjien kanssa sovittuja tilaisuuksia. Verotarkastuksissa selvitetään, antaako kirjanpito yrityksen toiminnasta oikean ja riittävän kuvan. Tavoitteena on myös ohjeistaa yrittäjää toimimaan oikein.

”Verotarkastukseen valikoituvat yrittäjät, joiden tuloverotuksessa, arvonlisäverojen maksamisessa tai työnantajavelvoitteiden noudattamisessa on meidän tietojen perusteella mahdollisesti epäselvyyksiä”, Lahdenperä kertoo.

Verohallinto on kiinnittänyt huomiota taksialan ongelmiin myös aiemmin. Aiempina vuosina Verohallinto on esimerkiksi osallistunut taksiratsioihin yhdessä poliisin ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kanssa.

Suomen Taksiliitto on mielissään verovalvonnasta. Liitto on liikennepalvelulain voimaan tulon jälkeen aktiivisesti pitänyt esillä huolta taksimarkkinoiden epäterveestä kilpailusta. Nyt verottaja on kuullut liiton huolia.

”Verohallinnon käynnistämä taksiyrittäjien tehostettu verotarkastus parantaa rehellisten ja velvoitteensa hoitavien taksiyrittäjien mahdollisuuksia toimia kilpailluilla markkinoilla”, toimitusjohtaja Timo Koskinen toteaa ilahtuneena.

Taksiliitto kertoo, että liikennepalvelulain voimaan tulon jälkeen taksialalle on tullut parin viime vuoden aikana tuhansia uusia toimijoita. Kaikilla ei selvästikään ole ollut käsitystä siitä, mitä velvoitteita yrittäjillä on, kun alalle on voinut tulla hyvin matalalla kynnyksellä.

Se on vääristänyt alan kilpailua ja ajanut velvoitteensa hoitavia yrittäjiä epäreiluun asemaan.

”Uskomme Verohallinnon löytävän tehotarkastuksessa väärin toimivat yrittäjät, sillä se kohdistuu juuri niihin yrittäjiin, joiden vero- ja muiden velvoitteiden noudattamisessa on mahdollisesti epäselvyyksiä”, Timo Koskinen sanoo tyytyväisenä.

”Odotamme silti myös selkeitä korjauksia nykytilaan parhaillaan eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan käsittelyssä olevista taksiliikenteen lainsäädännön muutoksista”, Koskinen lisää.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös