Oma talous

Yrittäjän työttömyysturva ja vakuutukset – Näin turvaat taloutesi yrittäjänä

Yrittäjän työttömyysturva on vielä epäselvempi ja epävarmempi kokonaisuus kuin palkansaajan, vaikkei sitäkään ole yksinkertaisuudella pilattu.

Yrittäjyyden ja työttömyysasioiden yhteensovittaminen on haastavaa. Yhä useampi suomalainen on tämän ongelman edessä, kun yrittäminen eri muodoissaan yleistyy jatkuvasti. Yrittäjän työttömyysturva on vielä epäselvempi ja epävarmempi kokonaisuus kuin palkansaajan, vaikkei sitäkään ole yksinkertaisuudella pilattu.

Järjestelmä ei tällä hetkellä ole kovin kannustava, eikä aktivoi esimerkiksi ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa nauttivaa kovin tehokkaasti yritystoimintaan, sillä työttömyysetuuden näkökulmasta yrittäjyys on varsinkin aiemmin ollut melkeinpä kirosana. Nykyään erilaisia tilanteita on kuitenkin alettu hiljalleen ymmärtää.

Kun ihminen aloittaa työnhaun, selvittää TE-toimisto ensin tämän yrittäjäaseman. Sivutoimisella yrittäjällä voi olla oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen, mutta päätoimisella yrittäjällä ei minkäänlaiseen. Yrittäjyyden pää- tai sivutoimisuutta ei kuitenkaan selvitetä ensimmäisen neljän kuukauden aikana, jos aloitat uuden yritystoiminnan työttömänä ollessasi. Tämän jälkeen rahahanat saattavat kuitenkin katketa, mikäli yrittäjyys nähdään päätoimiseksi.

Päätökset ovat aina yksilöllisiä, ja jokaisen tilanne arvioidaan erikseen yrittäjän työttömyysturvan osalta.

Saako yrittäjä työttömyyskorvausta?

Myös aiemmin päätoiminen yrittäjä voi saada työttömyyskorvausta, mikäli hän pystyy osoittamaan yritystoiminnan päättyneen, mikä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi taloudellisen toiminnan loppumista ja YEL-vakuutuksen lopettamista. Tässä tapauksessa yrittäjä saa joko peruspäivärahaa tai yrittäjien työttömyyskassaan kuuluessaan ansiopäivärahaa, mikäli työssäoloehto täyttyy, mikä puolestaan tarkoittaa työskentelyä yrittäjänä 15 kuukautta edeltävän neljän vuoden aikana. Lisäksi työskentelyn on oltava sellaista, että YEL-työtulon arvo on ollut vähintään 13 076 euroa vuodessa (vuonna 2020).

Mitä tukia yrittäjä voi saada?

Yrittäjän tuet eivät sentään kuitenkaan jää pelkästään työttömyyskorvauksiin. Yritystoiminnan alkajaisiksi yrittäjä saattaa olla oikeutettu starttirahaan. Starttiraha on tuki, jonka myöntämisestä päättää TE-palvelut. Summa on reilut 700 euroa kuukaudessa ja starttirahaa voi saada enintään 12 kuukauden ajan. Sen tarkoitus onkin turvata yrittäjän taloutta yrityksen alkutaipaleen ajan, jolloin tulot ovat ehkä vielä epävarmoja, ja ennen kuin yrittäjän talous kestää pienen heilahtelun.

Starttirahaa voi saada työtön työnhakija, päätoimiseksi yrittäjäksi siirtyvä sivutoiminen yrittäjä tai päätoimiseksi yrittäjäksi opiskelusta, palkkatyöstä tai kotityöstä siirtyvä. Keskeisiä asioita starttirahan suhteen ovat yrittäjyyden päätoimisuus, uskottava liiketoimintasuunnitelma ja siihen liittyvät laskelmat sekä tarpeellisuus toimeentulon kannalta.

Starttiraha on ehkä yleisin aloittavan yrityksen rahoitus. Uuden yrityksen rahoitus tai oikeastaan minkä tahansa yrityksen rahoitus voidaan kuitenkin hoitaa myös velkarahalla. Erityisesti tämä voi tulla kyseeseen tietysti silloin, kun yrityksessä liikkuu enemmänkin rahaa kuin yhden elinkeinoharjoittajan työpanos.

Lisäksi yritys voi saada muun muassa palkkatukea ja erilaisia kehittämisavustuksia.

Yrittäjän pakolliset vakuutukset – ja mitä kannattaa ottaa?

Mikäli vuositulot yrittäjänä ovat vähintään noin 8 000 ja yrittäjätoiminta kestää vähintään neljä kuukautta, on yrittäjä velvoitettu ottamaan YEL- eli yrittäjän eläkelain mukaisen eläkevakuutuksen. Vakuutus pitää ottaa kuuden kuukauden kuluessa yrittäjätoiminnan aloittamisesta. Pelkkä omistaminen ei kuitenkaan vielä edellytä YEL-vakuutusta, vaan henkilön tulee myös työskennellä yrityksessä.

Maksettava YEL-vakuutuksen määrä määräytyy työtulon perusteella. Tämä taas määrittelee sen, kuinka paljon henkilölle kertyy työeläkettä, ja minkä suuruiseen sosiaaliturvaan hän on oikeutettu (esimerkiksi Kelan maksama yrittäjän sairauspäiväraha, perhe-etuudet, työttömyyspäiväraha).

Yrittäjän saattaa kannattaa ottaa myös muita vakuutuksia. Esimerkiksi yrittäjän tapaturmavakuutus takaa yrittäjän tapaturmapäivärahan, mutta monella alalla on jopa pakollisia vakuutuksia, kuten parina esimerkkinä terveyden- ja sairaanhoitoalan potilasvakuutus tai ympäristö- tai kemikaaliluvan tarvitsevien yritysten ympäristövahinkovakuutus.

Muita vapaaehtoisia yrittäjän vakuutuksia ovat muun muassa työkyvyttömyysvakuutus, yrityksen matkavakuutus ja vastuuvakuutus.

Yrittäjän työttömyysturva – Väliaikaista turvaa maaliskuun loppuun saakka

Ne yrittäjät, joiden toimintaan koronaepidemia on vaikuttanut haitallisesti, voivat hakea yrittäjän väliaikaista työttömyysturvaa kelasta tällä hetkellä 31.3.2021 saakka. Ehtoina ovat, että päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai yrittäjätulo on epidemian vuoksi vähemmän kuin 1089,67 euroa.

Yrittäjän työttömyysturvan eli tässä tapauksessa työmarkkinatuen saaminen edellyttää ilmoittautumista työttömäksi työnhakijaksi. Tuki on 33,78 euroa viitenä päivänä viikossa, mutta samaan aikaan saadut tulot pienentävät tuen määrää tietyn suojaosan jälkeen.

Artikkelin sisällön on tuottanut VertaaEnsin.fi, joka on puolueeton taloustuotteiden vertailupalvelu. VertaaEnsin.fi:n palvelun avulla voit vertailla rahoitustuotteet, sekä kilpailuttaa sähkösopimukset, osakesäästötilit ja puhelinliittymät. Lisäksi sivustolta löytyy ajankohtaisia talousartikkeleita ja neuvoja oman talouden hallintaan.

Kommentoi
Ylös
>