Sijoitusstrategiat

Average up -strategia tähtää suuriin voittajiin

Average up -strategia painottaa salkun parhaita osakkeita.

Eri osakkeiden välinen tuottoero on valtava. Suurin osa osakkeista tuo pitkässä juoksussa tappioita ja kehnoja tuottoja. 

Sitten on olemassa se pieni osa osakkeita, joiden ansiosta osakkeet ovat kautta aikain olleet se kaikista tuottavin omaisuusluokka.

Numerot voivat yllättää, sillä ainoastaan neljä prosenttia osakkeista tuo osakemarkkinoiden muita omaisuusluokkia korkeamman tuoton. Loput 96 prosenttia osakkeista ovat ikäänkuin turhaa painolastia.

Osakepoimijan kannalta tilanne tarkoittaa sitä, että voittajiin kannattaa panostaa.

Average up -strategia painottaa salkun parhaita osakkeita. 

Average up -strategia 

Average up -strategiassa osakkeita ostetaan lisää nouseviin kursseihin. 

Salkustasi löytyy kymmenen 50 euron hintaan ostamaasi osaketta. Kurssin noustessa 60 euroon ostat kymmenen osaketta lisää. Samaa 70 euron kohdalla ja niin edelleen.

Tämän seurauksena osakkeen keskimääräinen ostohinta nousee. 

Average up -strategian hyödyt

Varta vasten kalliiseen ostohintaan tähtäävä strategia voi kuulostaa järjenvastaiselta, mutta tarkempi tarkastelu osoittaa, että strategiassa on tiettyä järkeä ja logiikkaa. 

Ensimmäisenä etuna on ongelmayritysten ja arvoansojen välttäminen. Käydään tämä esimerkin kautta läpi ja otetaan esimerkiksi average up -strategian vastakohta, eli average down -strategia

Jos salkussa olisi vuosi tai pari sitten ollut Stockmannin osaketta, olisi mekaaninen average down -strategia keskittänyt ostot Stockmannin osakkeeseen.

Huonosti olisi mennyt ja sijoittaja olisi saanut seurata miten kurssi tippuu kahdeksesta eurosta neljään euroon, neljästä eurosta kahteen euroon ja kahdesta eurosta yhteen euroon. Lasku vain jatkuu ja tappiota tulee. 

Kyseessä ei ole yksittäistapaus, sillä voimakkaalle kurssilaskulle löytyy usein syy ja osakkeen arvo voi laskea ihan konkurssiin asti. Average up -strategia välttää tällaiset pommit. 

Toinen average up -strategian etu on se, että myös kurssinousu on useimmiten järkisyyllä perusteltavissa.

Strategia voi ihan oikeasti toimia.

Jos koronakriisiin olisi lähtenyt average up -strategian kautta ja salkusta olisi löytynyt pieni siivu yksittäistä voittajaa kuten Teslaa, QT Grouppia, Reveniota, Evolutionia, Shopifyä tai Mercado Libreä, olisi average up -strategia keskittänyt ostot koronakriisin voittajaosakkeisiin. 

On useita fundamentteihin perustuvia syitä sille miksi voittajan kurssinousu jatkuisi myös tulevaisuudessa. Ehkä yrityksen skaalautuva liiketoimintamalli on kääntynyt voitolliseksi. 

Ehkä yritys on saavuttanut johtavan markkina-aseman alalla, jolla voittaja vie kaiken. 

Tai ehkä osake on kurssinousun myötä saavuttanut tarpeeksi suuren markkina-arvon ja likviditeetin ollakseen mahdollinen sijoituskohde myös institutionaalisille sijoittajille. 

Osittainen selitys average up -strategian tuotoille löytyy fundamenttien ulkopuolelta eli sijoittajan psykologiaan liittyvästä momentum-ilmiöstä

Average up -strategian haitat 

Average up -strategia toimii upeasti tällä tavoin valikoituja historiallisia esimerkkejä käyttäen. Käytännössä strategian käyttäminen vaatii kuitenkin osaamista, sillä siinä on muutama ongelmakohta. 

Average up -strategia kasvattaa salkun riskitasoa salkun omistusten keskittyessä entistä voimakkaammin vain muutamaan osakkeeseen. Jos näiden yritysten liiketoiminta kääntyy, näkyy se entistä voimakkaammin salkun negatiivisina tuottoina. 

Average up -strategiaa käyttävän sijoittajan kannattaakin huolehtia siitä, että salkun kokonaishajautus pysyy järkevällä tasolla.  

Sijoittamisen psykologiaan liittyvän momentum-ilmiön ylituottoa on selitetty korkeammalla riskillä. Tuotto kyllä nousee, mutta myös riski kasvaa. Otetaan tästäkin esimerkki.

Pinterestin liiketoiminnasta ei ole saatu mitään merkittävää tietoa ulos viimeisen analyytikot positiivisesti yllättäneen tulosjulkistuksen jälkeen.  Siltikin osakekurssi on laskenut muutamassa viikossa vajaasta 90 dollarista vajaaseen 70 dollariin. 

Average up -strategian vaihtoehdot

Average up -strategian yksi vaihtoehto ostoajankohdan tuoman riskin hajauttamiseen on käyttää niin sanottua dollar cost averaging -menetelmää.

Toinen vaihtoehto on todeta ajoittamisen vaikeus, unohtaa niin sanotun sotakassan tuomat mahdollisuudet ja panostaa läpi syklien ulottuvaan täyteen osakepainoon

Average up -strategian kolmas vaihtoehto on sen vastakohta eli markkinahermoilun aiheuttamaa kurssilaskua hyödyntävä average down -strategia.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös