Talouden trendit

TEM: Liikkumisrajoituksista kärsivät yritykset saamassa uusia korvauksia

Hallitus antoi viime viikolla eduskunnalle lakiesityksen liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta.

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee pikaisesti kohtuullista korvausta tukemaan yrityksiä, joihin liikkumisrajoitukset vaikuttavat. Hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta 25.3.2021.

Koronasta aiheutuvien menetysten korvaamisesta säädetään kustannustukilaissa. Lainsäädäntöön sisällytetään mahdollisuudet kohtuulliseen korvaukseen siten, että se ottaisi huomioon liikkumisrajoitusten vaikutukset yrityksille.

Tuki kohdistettaisiin kustannusten kuten palkkojen ja vuokrien kohtuulliseen korvaukseen. Uusi tuki liikkumisrajoitusten vaikutusten korvaamisesta edellyttää kuitenkin kustannustukilain muuttamista.

Liikkumisrajoituksia koskeva laki käsitellään seuraavaksi eduskunnassa ja se on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Se tulisi olemaan voimassa 14.5.2021 asti.

Hallitus esittää liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaista rajoittamista sekä maskipakkoa pahimmille epidemia-alueille. Rajoitteiden tärkein tavoite on vähentää kontakteja ja lähikontakteja muiden ihmisten kanssa alueilla, joissa koronavirustauti leviää kiihtyvästi ja hallitsemattomasti. Tarkoituksena on myös suojata ihmisiä vaaralliselta tartuntataudilta ja turvata terveydenhuollon kantokyky.

Hallitus antoi lakiesityksen eduskunnalle viime torstaina.

Liikkumisrajoitusten piiriin kuuluvilla alueilla kotoa tai asuinpaikasta olisi oikeus lähteä vain välttämättömästä syystä tai ulkoilun takia.  Kuitenkin virkistäytymis- tai kuntoilutarkoituksessa tapahtuva ulkoilu olisi sallittua samaan talouteen kuuluvien tai enintään kahden muun henkilön kanssa. Ulkona liikkuessa olisi pidettävä riittävä etäisyys muihin ihmisiin. Kotieläimiä voisi myös ulkoiluttaa.

Vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneet lapset voisivat ulkoilla ja leikkiä ulkona yhdessä muiden lasten kanssa.  Kotiin tai asuinpaikkaan on myös aina oikeus palata.

Rajoitusalueella asuinkunnasta voisi poistua tai tulla toisesta kunnasta rajoitusalueelle vain välttämättömästä syystä.  Sallittua olisi myös liikkuminen maahan saapumiseksi ja maasta lähtemiseksi.

Rajoitukset voitaisiin asettaa enintään 21 vuorokaudeksi, ja ne olisivat voimassa vain välttämättömän ajan. Rajoitusten voimassaoloa voitaisiin jatkaa enintään 21 vuorokautta kerrallaan. 

Kommentoi
Ylös
>