Kasvuosakkeet

Neljä kuritettua kasvuosaketta

Pitkäjänteiselle osakesijoittajalle on nyt tarjolla entistä parempia ostopaikkoja.

Sektorirotaatio ja korkojen nousu vaikuttaa eri osakkeisiin eri tavalla.

Monien kasvuyritysten osakkeiden hinnat ovat nyt tulleet alaspäin painottuen nimenomaan pieniin kasvuyrityksiin. 

Pienemmissä kasvuyrityksissä kasvun rajat eivät heti tule vastaan, koska kokoluokka on teknojätteihin verrattuna tuhat kertaa pienempi niin työntekijöiden lukumäärän kuin markkina-arvonkin osalta. 

Pienessä kasvuyrityksessä myös riski on kovempi ja tämä riski näkyy nyt entistä alhaisempana osakekurssina. 

Alla neljä potentiaalista 10-baggeria pitkään salkkuun.

Hims and Hers  

Hims and Hers on terveydenhuollon digitalisaatioon tähtäävä yritys. 

Kyseessä ei ole kaiken kattava potilaat ja lääkärit yhdistävä alusta, vaan yritys etenee sairaus kerrallaan. 

Kasvuosake Hims and Hers on yksisarvinen tulevaisuudenlupaus
Lähde: Hims and Hers sijoittajaesitys

Koska digitalisaation saaman myötätuulen voisi olettaa laantuvan rokotusten myötä on hyvä tarkastella Hims &Hersin koronapandemiaa edeltäneitä näyttöjä yrityksen kasvukyvystä. 

Yritys perustettiin vasta marraskuussa 2017. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että 27 miljoonan dollarin liikevaihto vuodelta 2018 saatiin aikaan vuodessa.  

Yritys kasvoi siis ensimmäisen vuotensa aikana merkittävästi suuremmaksi kuin vuonna 2004 perustettu Admicon tai vuonna 1998 perustettu Efecte. 

Kasvu ei jäänyt ensimmäiseen vuoteen ja seuraavana vuonna kasvua oli 209 prosenttia.

Tähän mennessä toteutuneeseen eritäin kovaan kasvuun peilaten yritysjohdon kasvuennusteet vaikuttavat jopa maltilliselta.

Hims and Hers voi olla kasvusijoittajan unelma
Lähde: Hims and Hers sijoittajaesitys

Myös liikkeenvaihdon laadulla on merkitystä. Toistuvan liikevaihdon osuus on 91 prosenttia ja bruttokate 71 prosenttia. Samalla asiakkaanhankintakustannus on kolmannes asiakkaan elinkaariarvosta.

Osakekurssi on kuukaudessa laskenut 44 prosenttia 13,4 dollariin. Analyytikoiden keskimääräinen tavoitehinta on yli 60 prosenttia nykyistä hintaa korkeammalla tasolla. 

Proterra

Lucid Motor on yritys, jonka osake on laskenut alle kuukaudessa 65 prosenttia kurssihuipuistaan.

Siltikin parempi ostonpaikka sähköisten ajoneuvojen osakkeille saattaa löytyä 33 prosenttia kuukaudessa laskeneesta sähköbusseja valmistavasta Proterrasta.  

Toisin kuin Lucid Motorsilla, on Proterralla jo näyttöjä niin tuotteen valmistuksesta kuin myynnistäkin. Lucid Motorsilla vastaavia näyttöjä ei vielä ole. Siltikin markkina-arvo on edelleen 12-kertainen Proterraan verrattuna.  

Proterran johtoporras ennakoi kasvun kiihtymistä ja vuodelle 2021 ennakoidaan merkittävästi voimakkaampaa kasvua kuin vuodella 2020. 

Sähköbussivalmistaja Proterra on tulevaisuudenlupaus.
Lähde: Proterra sijoittajaesitys

Bark

Yhdysvaltojen Musti ja Mirri, on rakentanut kuukausitilaukseen perustuvan liiketoimintamallin, jossa koiralle lähetetään kuukausittainen yllätyspaketti. 

Markkinoilta on haettu rahaa SPAC-listauksen kautta ja rahalla pitäisi pystyä ostamaan kasvua, sillä asiakkaanhankintakustannus on merkittävästi asiakkaan tuomaa katetuottoa matalammalla tasolla. 

Lisäksi SPAC-sulautumista varten esitetyssä sijoittajamateriaalissa esitetyille kasvulupauksille vaikuttaa ainakin toistaiseksi olevan katetta.

Lähde: Bark sijoittajaesitys

Helmikuussa julkaistu fiskaalivuoden 2021 kolmannen vuosineljänneksen tuloksen mukainen liikevaihdon kasvu oli 78 prosenttia. 

Samalla osakkeen hinta on laskenut verrattain lyhyessä ajassa yli 36 prosenttia. 

Desktop Metal

3D-tulostus on kasvuala. Materiaali- ja energiatehokkuus yhdistettynä joustavuuteen ovat niitä tekijöitä, joiden avulla 3D-markkinan ennakoidaan kasvavan 25 prosentin vuosivauhtia seuraavan vuosikymmenen aikana. 

Desktop Metallin teknologia on suunniteltu massatuotantoon ja sen tulostusnopeus on satakertainen laserpohjaisiin ratkaisuihin verrattuna. 

Liikevaihdosta 60 prosenttia on luonteeltaan toistuvaa ja katetuoton ennustetaan nousevan 50 prosentin paremmalle puolen. 

Liiketoimintamalli on skaalautuva, mikä kääntäen tarkoittaa tulevan katetuoton olevan merkittävästi alhaisempi, mikäli kunnianhimoisiin kasvutavoitteisiin ei päästä. 

Lähde: Desktop Metal sijoittajaesitys

Yritykseltä ei ole saatu tulosvaroitusta tai muuta viitettä, jonka pohjata kasvusuunnitelmien voisi vielä ennakoida epäonnistuneen. Siltikin Desktop Metallin osakekurssi on tippunut lyhyessä ajassa yli 50 prosenttia.

Tuleeko kurssilasku jatkumaan?

Markkinarotaatio, inflaatiopelot ja USA:n 10 vuoden velkakirjan koron nousu ovat painaneet etenkin pienten kasvuosakkeiden hintoja alas. 

On kuitenkaan vaikea nähdä, että näistä mikään tekijä vaikuttaisi yllä olevien neljän yritysten mahdollisuuksiin onnistua ja isosti. Etenkin kun huomioidaan, että nämä yritykset ovat juuri hakeneet markkinoilta lisää pääomaa.  Käsillä saattaakin olla oston paikka.

Pitkäjänteisen kasvusijoittajan kannalta keskeisin kysymys ei kuitenkaan ole hinta, vaan tuleeko yritysjohdon lupauksille löytymään katetta.  

Se on asia mitä kannattaa miettiä ennen kuin ostonappulaa painaa. 

Vastuunrajoitus: tämä artikkeli ei ole sijoitussuositus, vaan pikemminkin inspiraation lähde.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös