Kasvuosakkeet

Listautuva Orthex on erittäin kannattava käyttötavaroiden valmistaja

Muovisia käyttötavaroita valmistava Orthex hakee listautumisella vipua kasvuun erityisesti pohjoismaiden ulkopuolella.

Orthex on julkistanut listautumisantinsa ehdot. Osakkeiden merkintähinta on 6,82 euroa tarjottavalta osakkeelta. Listautumisanti koostuu yleisöannista, instituutioannista ja henkilöstöannista.

Orthex pyrkii keräämään osakeannilla noin 10 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla yhtiön uusia osakkeita merkittäväksi. Yhtiö laskee liikkeeseen alustavasti noin 1,48 miljoonaa uutta osaketta. Lisäksi Sponsor Fund IV Ky ja eräät muut yhtiön nykyiset osakkeenomistajat, jotka myyvät listautumisannissa myyntiosakkeita, tarjoavat ostettavaksi alustavasti yhteensä noin 9,0 miljoonaa yhtiön olemassa olevaa osaketta.

Yhtiön markkina-arvo merkintähinnalla tulee olemaan noin 121 miljoonaa euroa.

Tietyt ankkurisijoittajat ovat antaneet listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksia, joissa ne sitoutuvat merkitsemään tarjottavia osakkeita merkintähintaan listautumisannissa tietyin edellytyksin ja ehdolla, että yhtiön koko osakekannan arvostus on enintään 121,1 miljoonaa euroa.

Ankkuriomistajina ovat esimerkiksi eläkeyhtiö Ilmarinen, OP Rahastoyhtiö, Conficap ja Thomasset.

Orthex pyrkii vastuullisuuteen

Orthex on Pohjoismaiden johtava valmistaja käyttötavaroissa. Yrityksellä on vahvat perinteet kodin käyttötavaroiden teossa ja markkinoinnissa jo vuodesta 1914 lähtien. Sen tuotteita myydään useimmissa suurissa päivittäistavaraketjuissa Pohjoismaissa ja 40 eri maassa ympäri maailmaa.

Orthexin tunnetuimpia tuotemerkkejä ovat Orthex, SmartStore ja GastroMax.

Orthexin keskeisiin maantieteellisiin markkinoihin kuuluvat Pohjoismaat ja vientimarkkinat, mukaan lukien Saksa, Ranska ja Yhdistynyt kuningaskunta. Orthexin pääkonttori on Espoossa, ja sillä on seitsemän paikallista myyntitoimistoa Pohjoismaissa, Saksassa, Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Yhtiön tuotantolaitokset sijaitsevat Tingsrydissä ja Gnosjössä Ruotsissa sekä Lohjalla. Lisäksi Orthexilla on keskitetyt varastot Ruotsissa ja Suomessa Tingsrydin ja Lohjan tuotantolaitosten yhteydessä sekä ulkoistettu varasto Überherrnissä Saksassa.

Orthex pyrkii olemaan toimialan edelläkävijä vastuullisuudessa tarjoamalla turvallisia ja kestäviä tuotteita, pienentämällä toimintansa ja tuotteidensa hiilijalanjälkeä sekä hankkimalla yhä suuremman osan raaka-aineistaan biopohjaisesta ja kierrätetystä materiaaleista. Orthexin tavoitteena on, että sen tuotantoprosessi on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Työntekijöitä yrityksellä on noin 270.

Tavoitteena vakaa ja kasvava osinko

Listautumisannin tavoitteena on asemoida Orthex sen seuraavaan kehitysvaiheeseen nostamalla sen profiilia ja parantamalla edelleen Orthexin näkyvyyttä Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa.

Listautumisanti mahdollistaa yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille, sen omistuspohjan laajenemisen ja osakkeiden likviditeetin lisääntymisen. Lisänäkyvyyden odotetaan myös lisäävän edelleen Orthexin tunnettuutta yleisön keskuudessa ja työnantajana ja näin ollen parantavan Orthexin kilpailukykyä.

Orthex uskoo, että seuraavat kolme kaupallista tekijää tukevat Orthexin kasvustrategian tehokkaampaa toteuttamista: selkeä säilytysratkaisuihin keskittyvä strategia, edelläkävijä vastuullisuudessa ja korkean innovaatioasteen säilyttäminen.

Keskeisten tavoitteiden ja strategisten painopisteiden lisäksi Orthex olettaa, että yhdistymiset ja yritysostot tulevat olemaan tärkeitä mahdollisuuksia. Orthexin aikomuksena on arvioida erityisesti sen Säilytys-tuoteryhmän yritysostomahdollisuudet.

Pitkän aikavälin taloudellisena tavoitteena on keskimääräinen liikevaihdon orgaaninen kasvu yli 5 prosenttia vuodessa konsernitasolla ja yli 10 prosenttia pohjoismaiden ulkopuolella (kasvu paikallisessa valuutassa). Kannattavuudessa yhtiö tavoittelee EBITA-marginaalia, joka on ajan myötä yli 18 prosenttia (oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä).

Yhtiö pyrkii jakamaan vakaata ja ajan myötä kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa yhteensä vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta.

Orthexin liikevaihto vuonna 2020 oli 76 miljoonaa euroa ja liikevoitto 12,3 miljoonaa euroa. Orthexin suurin ja vahvasti kasvava tuoteryhmä on Säilytys, jonka osuus Orthexin laskutetusta myynnistä oli yli 63 prosenttia.

Orthexin oikaistu sijoitetun pääoman tuotto viime tilikaudella oli yli 40 prosenttia.

Yhtiön listautumisen mukaisella markkinahinnalla osakkeiden P/S-arvostuskertoimeksi tulee 1,6x. Vertailun vuoksi: kauppakonserni Keskon P/S-kerroin viime vuoden toteutuneella myynnillä on 1,0x.

Listautumisannin merkintäaika alkaa 15.3.2021 kello 10.00. Yleisöannin merkintäaika päättyy arviolta 22.3.2021 kello 16.00. Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin prelistalla arviolta 25.3.2021 ja Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 29.3.2021.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös