Kasvuosakkeet

Peliyhtiö Next Games käy jälleen sijoittajien taskulle

Tällä kertaa Next Games ei hae pääomia kassavaikeuksiin, vaan kasvuun.

Next Games aikoo tarjota alustavasti 2 000 000–2 300 000 uutta osaketta rajatulle joukolle kotimaisia ja kansainvälisiä institutionaalisia sijoittajia suunnatussa osakeannissa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Antiosakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 8,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä välittömästi ennen osakeantia.

Annin merkintähinta oli 2,1 euroa osakkeelta, joten Next Games kerää annilla noin 4,2 miljoonan euron bruttovarat ennen annin kuluja.

Antiosakkeiden merkintähinta on noin 12,5 prosenttia alempi kuin yhtiön osakkeen päätöskurssi viime torstaina ja noin 8,9 prosenttia alempi kuin yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi osakeannin aloittamista edeltävän kahden viikon aikana.

Next Games on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Yhtiö tunnetaan erityisest The Walking Dead -peleistään. Tällä hetkellä yhtiö kehittää useaa viihdebrändilisensseihin perustuvaa peliä, mukaan lukien Blade Runner Rogue -peliä, joka perustuu suosittuihin Blade Runner -elokuviin sekä Netflixin Stranger Things -sarjaan perustuvaa mobiilipeliä.

Next Games kertoo, että mobiilipeliala jatkoi kasvuaan, ja vuonna 2020 sen kasvuvauhti nousi 13,3 prosenttiin. Alan liikevaihdon odotetaan kasvavan 100 miljardiin dollariin vuoteen 2023 mennessä. Tämän vuoksi suuret peliyhtiöt etsivät pelialalta uusia yhteistyökumppanuuksia enenevässä määrin.

Peliyhtiön osakeannin tarkoituksena on tukea ja laajentaa Next Gamesin kasvustrategiaa. Yhtiö aikoo käyttää osakeannissa kerättävät varat uusien yhteistyökumppanuuksien solmimiseen, uusien immateriaalioikeuslisenssien hankkimiseen, uusien pelien kehittämisen rahoittamiseen ja yhtiön nykyisen strategian toteuttamisen tukemiseen.

Next Games odottaa saavansa osakeannilla kasvustrategiansa mukaista rahoitusta kannattavasti ja nopeasti sekä varmistavansa optimaalisen taserakenteen strategian toteuttamista ja tulevien pelien kehittämistä varten.

Aiemmin syyskuussa 2019 peliyhtiö haki kassavaikeuksiinsa lisää pääomia noin kahdeksan miljoonan euron merkintäoikeusannilla nykyisille osakkeenomistajille.

Evli arvioi aamukatsauksessaan, että Next Gamesin uusi osakeanti on yhtiön kannalta suotuisa ja laimennusvaikutus nykyisten osakeomistajien osalta jää melko pieneksi.

”Next Games on onnistunut löytämään viime vuotena kestävämmän tasapainon yhtiön kassavirtoihin ja siten anti ei mielestämme ole yhtiölle välttämätön, mutta saadut varat antavat yhtiölle enemmän joustavuutta toteuttamaan mahdollisia uusia projekteja”, Evli toteaa.

Peliyhtiö on uusien pelien julkaisujen osalta viestittänyt selvästi varovaisempaa linjaa markkinoinnin suhteen ja vaikkei kerättyjä varoja Evlin käsityksen mukaan ole suunnattu uusien pelien julkaisuihin, antavat annissa kerätyt varat myös lisää vapautta toimia tarvittaessa aggressiivisemmin pelien julkaisuissa.

Next Gamesin oikaistu liiketulos parani viime vuonna, mutta oli silti vielä tappiollinen -0,1 miljoonaa euroa. Edellisvuonna oikaistu liikevoitto oli -0,4 miljoonaa euroa. Liikevaihto nousi viime vuonna 27,2 miljoonaan euroon edellisvuoden 34,7 miljoonasta eurosta.

Yhtiö uskoo kovaan kasvuun.

Next Games arvioi liikevaihtonsa kasvavan vähintään 40 miljoonaan euroon vuonna 2021. Yhtiö tavoittelee kannattavaa kasvua, ja uskoo koko vuoden käyttökatteen olevan positiivinen vuonna 2021.

Näkymien perustana on arvio, että Walking Dead -pelit tuottavat liikevaihtoa tasaisella tai hieman laskevalla trendillä. Jatkossa yhä tärkeämmän Stranger Things -pelin liikevaihtoa yhtiö kasvattaa vuoden 2021 aikana, ja Blade Runner -peli julkaistaan päämarkkinoilla.

Evli odottaa Next Gamesin viime vuoden -0,14 euron osakekohtaisen tuloksen nousevan tänä vuonna -0,05 euroon ja ensi vuonna 0,07 euroon.

Evlin tavoitehinta peliyhtiön osakkeelle on 1,8 euroa ja suositus on myy. Tavoitehinta alittaa reilusti tämän hetken 2,24 euron kurssinoteerauksen.

Kommentoi
Ylös
>