Omistajan tavoite

Jokaisella omistajalla on mielessään jonkinlainen tavoite, tai unelma, jota ei ole ehkä koskaan ääneen lausuttu.