Sijoitusuutiset

Nyt tuli villi ehdotus – osakesäästötili osaksi äitiyspakkausta

Ministeriön työryhmä on pohtinut keinoja edistää kotimaista omistajuutta.

Kansanedustaja Juha Sipilän johtama työryhmä luovutti kotimaisen omistajuuden kehittämistä kehittävän raporttinsa elinkeinoministeri Mika Lintilälle. Työryhmän tehtävänä oli tunnistaa keinoja vahvistaa, monipuolistaa ja tasa-arvoistaa yritysten suomalaista omistajuutta.

Ohjelmassa esitetään visio suomalaisesta omistajayhteiskunnasta vuonna 2030, jolloin omistajuutta arvostetaan laajasti ja omistaminen koetaan yhteisenä hyvänä. Tällöin vastuullisen omistajuuden kulttuuri sekä vaurastumisen hyväksyminen ovat suomalaista identiteettiä. Asenneilmapiiri omistajuuteen on avoin ja kannustava.

Osa työryhmän toimenpide-esityksistä liittyy yritysten ja kotitalouksien tämän hetken haasteisiin. Pääosin ehdotukset kuitenkin tähtäävät siihen, että suomalainen yhteiskunta ja suomalaiset olisivat huomattavasti nykytilannetta vahvempia kohtaamaan tulevaisuuden haasteet.

”Suomen talouskasvu ja menestyminen ovat omissa käsissämme. Osaavalla kotimaisella omistajuudella voidaan vaikuttaa tuottavuuteen ja investointeihin. Omistajuudessa on loppujen lopuksi kysymys hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksesta eli kansalaisten hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta”, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Ammattimaista omistajuutta tarvitaan

Työryhmän puheenjohtaja Juha Sipilän mukaan talouskasvu edellyttää vahvaa omistajayhteiskuntaa, missä tarvitaan enemmän osaavia omistajia.

”Yritystoiminnan kölinä ja kasvun mahdollistajana toimivan oman pääoman vahvistamiseksi tarvitaan sitoutunutta omistusta ja rahoituksen pullonkaulojen poistamista. Talouden ja tuottavuuden kasvu sekä sitä kautta suomalaisten hyvinvointi ovat onneksi meidän suomalaisten omissa käsissämme, Sipilä toteaa.

Työryhmän esitysten lähtökohtana on varmistaa se, että yrityksille on tarjolla niiden jokaisessa kehitysvaiheessa riittävät ja oikein mitoitetut kannustimet ja rahoitusvälineet. Suomesta tulisi löytyä laaja-alaista ja ammattimaista omistajaosaamista kaikkiin elinkaaren vaiheisiin. 

Ehdotukset edistävät ja vahvistavat muun muassa business-enkeleiden sijoitusmahdollisuuksia, yrittäjien toimintaedellytyksiä ja sekä yritysten rahoitusvaihtoehtoja. Myös omistajavaihdosten sujuvoittamiseksi on useita ehdotuksia, kuten omistajanvaihdoksia edistävä vaikuttavuusinvestointihanke.

Työryhmä haluaa kehittää myös yritysten henkilöstöomistamisen malleja. Se ehdottaa muun muassa henkilöstörahastojen perustamisen helpottamista. Lisäksi optiot tulisi huomioida kansainvälisten osaajien houkuttelussa.

Työryhmän mukaan suomalaisen yhteiskunnan tulee panostaa myönteiseen asenneilmapiiriin ja omistajuuden osaamiseen kaikilla koulutusasteilla, aina peruskoulusta alkaen. Opetussuunnitelmien talousosaamisen sisältöjen riittävyyttä ja ajantasaisuutta tulee tarkastella ja akateemista tutkimusta lisätä.

Kansankapitalismin edistämiseksi lukuisia ehdotuksia

Ohjelman tavoitteena on, että kansalaiset kokevat säästämisen, sijoittamisen ja omistamisen omakseen.

Omistajuus demokratisoituu ja kaikilla suomalaisilla on mahdollisuus omistaa ja käyttää omistajavaltaa. Kotitaloudet kokevat säästämisen, sijoittamisen ja omistamisen omakseen ja suomalaisten sijoittamien varojen määrä kasvaa merkittävästi.

Sijoittamisesta tulee yhä suositumpaa ja arkipäiväistä ja merkittävä osa talletusvaroista ohjautuu jatkossa tuottavaan omistajuuteen.

Työryhmän mukaan kansalaisten varallisuus on laajentunut asuntovarallisuudesta monipuoliseen sijoitusvarallisuuteen ja osakesäästämisen kulttuuri on vahvistunut ja laajentunut.

Työryhmä ehdottaa osakesäästötilin jatkokehittämistä muun muassa siten, että osakesäästötilille sijoitettavien rahavarojen enimmäismäärä nostettaisiin 100 000 euroon. Lisäksi kannustetaan vapaaehtoiseen eläkesäästämiseen osakkeita omistamalla.

Yllättävin osakesäästämiseen liittyvä ehdotus liittyy kannusteisiin luoda lasten vanhemmille mahdollisuus säästää lapsilleen osakesäästötilin kautta.

Työryhmä ehdottaa, että selvitetään mahdollisuutta liittää osakesäästötili osaksi äitiyspakkausta. Suomen valtio avaa jokaiselle vastasyntyneelle Suomessa vakituisesti asuvalle voitaisiin avata ”Lapsen Osakesäästötili”, jolle valtio lahjoittaisi 300 euroa.

Varojen sijoittamisesta päättävät huoltajat, joille annetaan riippumatonta sijoitusmateriaalia äitiyspakkauksessa ja neuvolassa.

Työryhmän mielestä tulisi myös luoda pörssiyhtiöille kannusteita järjestää yhtiökokoukset pandemiarajoitukset huomioiden ”hybridimuotoisina” niin, että kaikilla osallistujilla on paikasta riippumatta mahdollisuus käyttää reaaliaikaisesti omistajan oikeuksiaan.

Työryhmä pitää myös tärkeänä, että selvitetään kaikkien omistajien oikeuksien toteutuminen pörssissä tehdyissä yrityskauppa- ja osakeantitilanteissa. Osakesäästämisen pitkäjänteistä edistämistä jatketaan selvittämällä esimerkiksi mahdollisuuksia kehittää osakesäästötiliä.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös