Oma talous

Korona-aikana työhuonevähennys on tärkeä veroetu

Etätyö ja siihen liittyvä työhuonevähennys on aiempaa ajankohtaisempi koronakriisin myötä lisääntyneen etätyöskentelyn vuoksi.

Verohallinnon mukaan vuonna 2019 työhuonevähennyksen sai lähes 100 000 asiakasta. Yhteensä Verohallinto myönsi työhuonevähennyksiä noin 73 miljoona euroa. Keskimääräinen vähennys oli 737 euroa.

Vuonna 2020 työhuonevähennyksen saajien määrä ja eurot tulevat varmasti kasvamaan palkansaajien lisääntyneen etätyöskentelyn vuoksi.

Vuodelta 2020 työhuonevähennystä saa ensimmäistä kertaa myös satunnaisesta etätyöstä. Etätyön tekeminen on lisääntynyt poikkeuksellisen tilanteen takia. Siksi etätyön vähennysoikeutta verotuksessa on laajennettu.

Etätyöhön liittyvät kulut ovat tulonhankkimismenoja, jotka vähennetään palkkatuloista ja ne pienentävät verotettavan ansiotulon määrää.

Verottajan näkökulmasta etätyöllä tarkoitetaan järjestelyä, jossa palkansaaja on sopinut työnantajansa kanssa, että hän työskentelee ainakin osan työajasta kotona tai muussa hankkimassaan työskentelytilassa. Kun siis työntekijä käyttää joko omaa asuntoa työn tekemiseen tai on vuokrannut erillisen tilan työskentelyyn, voi hän vähentää siitä johtuvia kuluja.

Työhuonevähennys kuuluu tulonhankkimismenoihin, joilla tarkoitetaan palkkamenojen hankkimisesta aiheutuvia kuluja. Tällaisia kuluja ovat työhuoneen lisäksi omat työkalut ja ammattikirjallisuus. Etätyön tekemiseen voi liittyä kustannuksia, joita verovelvollinen voi vähentää verotuksessa. Tällaisia ovat esimerkiksi menot työhuoneesta, kalusteista ja tietoliikenneyhteyksistä.

Kaikki palkansaajat saavat automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennyksen. Jos verovelvollisella on kuluja tätä enemmän, voi hän ilmoittaa ne tulonhankkimismenoina veroilmoituksessa.

”Tulonhankkimismenoja kannattaa ilmoittaa siis vain, jos menot ylittävät 750 euroa. Esimerkiksi jos ainoa tulonhankkimismenosi on se, että olet tehnyt enintään puolet vuoden työpäivistäsi etänä ja olet oikeutettu kaavamaiseen 450 euron työhuonevähennykseen, kuluja ei tarvitse ilmoittaa”, Minna Palomäki Verohallinnosta sanoo.

Verovelvollinen voi vähentää työhuoneesta johtuvia kuluja, jos työnantaja ei ole järjestänyt työhuonetta tai työhön liittyy huomattavasti kotona tehtävää työtä.

Kun verovelvollinen tekee osan viikosta etätyötä, voi hän vähentää asunnon ja työpaikan väliset kustannukset niiltä päiviltä, jolloin hän käy työpaikalla. Asunnon ja työpaikan välisissä matkakuluissa pätee kuitenkin 750 euron omavastuu.  

Työhuonevähennyksenä voi vähentää kahdella vaihtoehtoisella tavalla. Ne voi vähentää joko kaavamaisen työhuonevähennyksen avulla tai työtilasta aiheutuneiden todellisten kulujen mukaan. Niitä molempia ei voi vähentää.

Kaavamaisessa työhuonevähennyksessä on kolme kategoriaa, 900 euron, 450 euron ja 225 euron työhuonevähennys.

Suurimman 900 euron työhuonevähennyksen palkansaaja voi saada, jos työnantaja ei ole järjestänyt työhuonetta, ja työntekijä käyttää työhuonetta pääansiotulonsa hankkimiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi freelancerinä toimivat henkilöitä. Etätyöpäivien tulee olla yli puolet kaikista työpäivistä vuodessa.

Lisäksi työhuonetta on käytetty eri tulolähteiden tai tulolajien tulon hankintaan. Esimerkiksi verovelvollisella voi olla sekä maatalouden että metsätalouden tuloja.

Työhuonevähennys on 450 euroa, jos palkansaaja käyttää työhuonetta osapäiväisesti pääansiotulojen tai pysyväisluontoisten tai huomattavien sivutulojen hankkimiseksi. Etätyöpäiviä on enintään puolet kaikista työpäivistä vuodessa.

Pienin työhuonevähennys 225 euroa on mahdollinen, jos palkansaaja käyttää työhuonetta ja hankkii satunnaisia sivutuloja.

Kaavamaisen työhuonevähennyksen sijaan palkansaaja voi myös vähentää työtilastaan aiheutuneet todelliset kulut. Se on mahdollista, jos työhön liittyy huomattavasti kotona tehtävää työtä. Lisäksi todellisista kuluista on pyydettäessä esitettävä verottajalle selvitys ja tositteet, eli ne on pystyttävä osoittamaan konkreettisesti.

Vähennyskelpoisia todellisia menoja voivat olla esimerkiksi työhuoneesta aiheutuneet vuokra-, valaistus- ja lämmityskulut sekä kalusteet. Työhuoneen kalusteita ovat esimerkiksi työpöytä ja työtuoli.

Jos aviopuolisot vaativat vähennystä todellisten kulujen mukaan, vähennettävä määrä jaetaan puolisoille esitetyn selvityksen perusteella. Jos aviopuolisot käyttävät samaa asuntoa tulojensa hankkimiseen, kumpikin aviopuoliso voi tehdä yllä esitetyn mukaisen kaavamaisen työhuonevähennyksen.

Lue myös tämä: Veronilmoitusten aika alkaa – tarkista erityisesti nämä rahanarvoiset verovähennykset

Lähde: vero.fi

Kommentoi
Ylös
>