Yritysuutiset

Lapin lennot ja rahtiliikenne Finnairin synkän tulosraportin valopilkkuja

Kriisiyhtiö Finnair hakee pysyviä 170 miljoonan euron kustannussäästöjä laajalla rintamalla.

Finnairin liikevaihto laski tammi-maaliskuussa lähes 80 prosenttia edellisvuodesta ja oli hieman alle 114 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto painui edellisvuoden -91 miljoonasta eurosta -143 miljoonaan euroon.

Tappio oli kuitenkin pienempi kuin edellisellä vuosineljänneksellä, jolloin se oli lähes -163 miljoonaa. Lisäksi analyytikot eivät olleet odottaneet tappioiden pienentymistä. Myös yhtiö itse oli odottanut tappioiden pysyvän viime vuoden viimeisen vuosineljänneksen tasolla.

Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner kertoo, että koronapandemian vaikutukset jatkuivat odotetusti raskaina vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, kun tiukat matkustusrajoitukset rajoittivat voimakkaasti matkustusta monissa maissa.

”Ennakko-odotusten mukaisesti operoimme rajallista verkostoa ja viikkovuoromäärää läpi koko vuosineljänneksen, ja tilanne heijastui matkustajamääriin, liikevaihtoon sekä tulokseen”, Manner toteaa.

Lapin matkailu oli kuitenkin rujon tulosraportin valopilkku.

”Matkustajaliikenteen valopilkkuina Lappi veti kuitenkin hyvin kotimaisia matkailijoita ja toisaalta pystyimme avaamaan lähes vuoden tauon jälkeen New Yorkin -matkustajalentomme rahtikysynnän tukemana.”

Myös rahdin kysyntä oli edelleen erittäin vahvaa. Mannerin mukaan maaliskuu oli Finnairin kaikkien aikojen ennätyskuukausi rahtiliikevaihdolla mitattuna.

”Tätä tukivat pandemian aiheuttamat toimitusketjuhaasteet, jotka korostuivat erityisesti Suezin kanavan tukoksen myötä. Lensimme 547 pelkkää rahtia kuljettanutta lentoa ja pystyimme lisäksi jatkamaan kaukolentojamme rahdin tukemana. Rahdin osuus liikevaihdostamme oli jälleen yli puolet.”

Finnair jatkoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä likviditeettinsä turvaamista.

Manner kertoo, että Euroopan komissio hyväksyi 350 miljoonaa euroa Suomen valtion myöntämästä 400 miljoonan euron hybridilainasta, joten laina on siltä osin ehtojen täyttyessä Finnairin nostettavissa. Lopuille 50 miljoonalle eurolle yhtiö hakee komission hyväksyntää myöhemmin.

Lisäksi Finnair neuvotteli myös 175 miljoonan euron käyttämättömän valmiusluottolimiitin ehdot uudelleen. Nämä toimet turvaavat Finnairin tietä ulos pandemiasta.

Myös kustannussäästöjä on tulossa lisää.

”Pysyviin kustannussäästöihin vuoden 2022 alusta alkaen tähtäävä ohjelmamme edistyi hyvin ja korotimme nyt tavoitetta 140 miljoonasta eurosta 170 miljoonaan euroon. Etsimme edelleen uusia säästöaihioita kaikista kulueristä. Kustannustehokkuus tulee korostumaan pandemian jälkeisessä, tiukasti kilpaillussa markkinassa ja pysyvät säästöt parantavat Finnairin asemaa tässä toimintaympäristössä”, Manner kertoo.

Uusia pysyviä säästöjä Finnair hakee edelleen kaikista kulueristä. Niitä ovat muun muassa kiinteistökulut, lentokoneiden vuokrauskulut, palkitsemisrakenteet, myynti- ja jakelukulut, IT-kustannukset sekä hallintokulut.

Yhtiö jatkaa organisaation sekä toimintojen tehostamista, eri asiakasprosessien digitalisointia ja automatisointia sekä neuvottelee uudelleen sopimuksia toimittajiensa ja kumppaniensa kanssa.

Lehtoyhtiössä on käyty myös yhteistoimintaneuvottelut vuoden 2020 loppupuolella. Niiden vuoksi Finnair vähensi noin 600 työpaikkaa maailmanlaajuisesti. Kokonaisuudessaan Finnairin henkilöstömäärä väheni lähes 1 100:lla vuoden 2020 alkuun verrattuna, mukaan lukien eläköityminen ja muu luonnollinen poistuma. Osana ohjelmaa yhtiö on lisäksi solminut sopimuksia pysyvistä säästöistä henkilöstöryhmiensä kanssa. Näihin säästötavoitteisiin sitoutuneet henkilöstöryhmät osallistuvat onnistuneesta uudelleenrakennuksesta palkitsevaan kannustinohjelmaan.

Myös väliaikaisiin kustannussäästöihin johtavia lomautuksia yhtiö aikoo jatkaa edelleen.

Rokotekattavuuden kasvaessa ja matkustusrajoituksia vähitellen purettaessa odottaa Finnair kysynnän asteittain palautuvan loppukesästä alkaen.

”EU:n vihreä todistus (EU Digital Green Certificate), jonka on määrä astua voimaan kesäkuun lopussa, on tärkeässä roolissa vapaan liikkuvuuden terveysturvallisessa palauttamisessa. Se on myös osa Suomen valtion exit-suunnitelmaa. Ensimmäiset lentäjien ja matkustamohenkilökunnan paluukoulutukset ovat hiljattain käynnistyneet. Finnair aikoo lentää kesällä yli 60 kohteeseen, ja muokkaamme liikenneohjelmaamme joustavasti kesän aikana kysynnän mukaan”, Manner kertoo.

Finnair ennustaa, että jatkuneiden tiukkojen matkustusrajoitusten vuoksi sen vertailukelpoinen liiketappio tulee olemaan vuoden 2021 toisella neljänneksellä samaa suuruusluokkaa kuin edeltävillä neljällä vuosineljännekselläkin.

Vuoden 2021 toisella neljänneksellä Finnair jatkaa rajallisen verkoston operoimista. Vaikka kysynnän ennakoidaan elpyvän asteittain vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä, näkyvyys on yhtiön mukaan edelleen heikko ja elpymisen ajoituksesta on useampia skenaarioita, minkä vuoksi yhtiö ei anna ohjeistusta koko vuoden 2021 liikevaihdosta.

Finnair päivittää tulevaisuuden näkymiään ja ohjeistustaan vuoden 2021 puolivuosikatsauksen yhteydessä.

Kommentoi
Ylös
>