Sijoitusideat

Goldman Sachsilta ennätystulos, mutta Wells Fargon osakkeessa houkuttelevampi nousupotentiaali

Amerikkalainen investointipankin Goldman Sachsin keskiviikkona 14.4. julkaistu ensimmäisen vuosineljänneksen raportti yli odotukset kirkkaasti.

Goldmanin osakekohtainen tulos kohosi tammi-maaliskuussa peräti 18,60 dollariin. Analyytikoiden konsensusennuste oli 10,22 dollaria. Osakekohtainen tulos kasvoi peräti 498 prosenttia verrattuna edellisvuoden vertailukauteen.

Myös pankin 17,7 miljardin dollarin liikevaihto oli huimasti odotettua 12,6 miljardia dollaria korkeampi. Liikevaihto yli tuplaantui vertailukauteen verrattuna.

Goldmanin investointipankkitoiminta sai myötätuulta viime kuukausien SPAC -listautumisista (SPAC = Special Purpose Acquisition Company). Investointipankkiosaston liikevaihto kohosi 3,77 miljardin dollarin ennätyslukemiin. Goldmanin neuvontapalveluiden liikevaihto oli 1,12 miljardia dollaria. Liikevaihdon kehitystä tuki aktiivinen yrityskauppamarkkina.

Pankin vahva tuloksenteko ulottui myös muihin liiketoimintasegmentteihin, sillä Goldmanin varainhoito teki historian parhaan vuosineljänneksen, kun myyntiä oli 4,61 miljardia dollaria. Varainhoitoa auttoi erityisesti osakesijoitusten suosion kasvu. 

Goldmanin globaaleiden markkinoiden yksikkö onnistui sekin erinomaisesti, sillä sen liikevaihto kohosi 47 prosenttia vertailukaudesta 7,58 miljardiin dollariin. Korkotuotteet muodostivat yksikön liikevaihdosta reilut 51 prosenttia ja osakekaupankäynnin osuus oli hieman alle puolet.

Myös muiden amerikkalaispankkien tuloskehitys on osoittautunut rapakon takana vahvaksi, sillä niin ikään keskiviikkona raportoineet JPMorgan ja Wells Fargo päihittivät analyytikoiden odotukset.

Goldman Sachs JPMorgan

Onko Wells Fargon osakkeessa Goldmania enemmän lyhyen aikavälin nousuvaraa?

Wells Fargon osakkeen kehitys on ollut huomattavasti Goldmania maltillisempaa viimeisen vuoden aikana. Syynä heikompaan kehitykseen on ollut Wells Fargon osingon leikkaus Fedin suorittaman stressitestin vuoksi. Lisäksi Wells Fargo teki viime vuonna ensimmäisen tappiollisen vuosineljänneksen finanssikriisin jälkeen. Pankki kertoi myös massiivisista miljardien dollareiden kustannusleikkauksista.

Wells Fargon taloustilanne on tällä hetkellä selvästi viime vuotta valoisampi. Vuoden ensimmäisen kvartaalin osakekohtainen tulos oli 1,05 dollaria, joka ylitti analyytikoiden konsensusennusteen 0,70 dollaria. Myös liikevaihto 18,06 miljardia dollaria oli odotuksia korkeampi. 

Vaikka pankin liikevaihto kasvoi viime vuoden vertailukaudesta, korkotuotot pysyivät pandemian vuoksi lähes ennallaan kuluttajalainoissa, mutta laskivat peräti 8 prosenttia yrityslainoissa. 

Kuluttajalainojen palkkiotuotot Wells Fargolla olivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 8654 miljoonaa dollaria ja yrityslainojen vastaavasti 2208 miljoonaa dollaria.

Vahvaa kehitystä Wells Fargon liiketoiminnassa oli nähtävissä talletuksissa, sillä keskimääräinen kotitalouksien talletuksen koko kasvoi 21 prosenttia ja yrityksien 8 prosenttia.

Wells Fargon tulosta tuki myös aiemmin tehtyjen luottotappiovarauksien ylöskirjaukset. 

Pankin omat näkymät tulevasta ovat positiiviset, sillä talouden elpymisen odotetaan kasvattavan erityisesti yrityslainojen kysyntää.

Wells Fargo hyötyy merkittävästi USA:n finanssipoliittisista elvytyspaketeista, sillä pankin liiketoiminnalle kotimarkkinan kysyntä on keskeisessä roolissa. Lainausliiketoiminnan kannalta korkokäyrän jyrkkeneminen tietää pankille vahvistuvia korkokatteita. 

Wells Fargon osake on houkuttelevasti arvostettu

Wells Fargon arvostustaso verrattuna Goldmaniin on houkutteleva, sillä Wells Fargon osakekurssi suhteessa osakekohtaiseen omaan pääomaan (P/B-luku) on 1,05, kun se Goldmanilla on 1,36. Wells Fargon P/B-luku on viime vuosina liikkunut keskimäärin 1,2-1,4 haarukassa, joten osakkeessa on arvostuksen perusteella nousuvaraa talouden elpyessä. 

Sijoittajan kannattaa huomioida pankkien erot liiketoiminnassa. Wells Fargo on perinteisempi talletus- ja lainapankki, kun Goldman on statukseltaan enemmän investointipankki. 

Wells Fargolla on toisaalta myös investointipankkitoimintaa, sijoitusinstrumenttien kaupankäyntiä ja varainhoitoa. Investointipankkitoiminnan osuus palkkiotuotoista on kuitenkin vain reilut kaksi prosenttia. Sijoitusinstrumenttien kaupankäynnissä Wells Fargon fokus on joukkolainoissa. Yhteensä kaupankäyntipalkkiot tuovat noin 8 prosenttia pankin liikevaihdosta. Varainhoidolla on suurempi osuus noin 20 prosenttia pankin kokonaispalkkioista. 

Kaiken kaikkiaan Wells Fargon osake näyttää houkuttelevalta, sillä pankin alkuvuoden heikko linkki eli yrityslainaus, vahvistuu todennäköisesti merkittävästi pandemian väistyessä ja talouden elpyessä. 

Korkokäyrän jyrkentymisen ansiosta Wells Fargon korkokatteiden odotetaan parantuvan. Pankin osakkeen lähellä osakekohtaista omaa pääomaa oleva arvostustaso lisää osakkeen houkuttelevuutta. Wells Fargon tekemät miljardien kustannusleikkaukset tukevat pankin kannattavuuden kehitystä.

Kommentoi
Ylös
>