Hyvä toimitusjohtaja

Toimareita ja tehtäviä on hyvinkin erilaisia, mutta omassa ajattelussani korostuu johtajan kyky johtaa ”koko toimitusta” eli 360 astetta yrityksen toimintoja.