Markkinakommentit

Onko korkojen nousu osakesijoittajan uhka?

Inflaation ja korkojen nousu on toistaiseksi ollut vaatimatonta. Voivatko ne nousta niin paljon, että osakemarkkinoiden hyvä vire sakkaa?

Inflaation ja korkojen nousu on toistaiseksi ollut vaatimatonta. Voivatko ne nousta niin paljon, että osakemarkkinoiden hyvä vire sakkaa?

Maailmantalouden elpyessä myös odotukset inflaation kiihtymisestä nousevat. Se on saanut pitkän maturiteetin valtiolainojen korot nousuun.

USA:n 10-vuoden velkakirjan korko on ylittänyt 1,6 prosenttia, kun viime kesänä korko kävi alhaisimmillaan 0,53 prosentissa. Saksan 10-vuoden korko on kuitenkin edelleen negatiivinen -0,23 prosenttia., vaikka sekin on noussut viime joulukuusta lähtien.

Kasvun kiihtyessä Yhdysvaltain inflaatiokehitystä seurataan nyt suurennuslasin kanssa, toteaa Nordean sijoitusstrategi Hertta Alava pankin viikkokatsauksessa.

Alava muistuttaa kuitenkin, että viime viikolla julkistetut maaliskuun inflaatioluvut olivat onneksi kohtuulliset.

”Kuluttajainflaatio nousi vuositasolla 2,6 % ja pohjainflaatio 1,6 %. Lukemat olivat aavistuksen ekonomistien odotuksia enemmän, mutta markkinoilla oli valmistauduttu jopa 3 %:n inflaatiolukuihin”, Alava toteaa.

Keskuspankki Fedin seuraama pohjainflaatio lasketaan hieman eri tavalla kuin kuluttajainflaatio, ja se on yleensä ollut vielä matalampi kuin kuluttajahintainflaatiosta laskettu lukema. Alavan mukaan viimeisten vuosien aikana se on vain pari kertaa hipaissut Fedin kahden prosentin inflaatiotavoitetta ja muuten alittanut sen.

Inflaation nousu näkyy koroissa, mutta Alava ei usko korkojen rajuun nousuun.

”Pitkät korot nousivat helmi-maaliskuussa inflaatio-odotusten noustessa, mutta suurin nousupiikki on jo hieman taittunut. Pitkät korot todennäköisesti nousevat vielä jonkin verran loppuvuoden aikana, mutta keskuspankin pidättyessä ohjauskoron nostosta pitkien korkojen nousuvarakin on rajattu.”

Tämä korkohuolien hälventyminen on Alavan mukaan tukenut viimeisen kuukauden aikana jälleen kasvuosakkeita, jotka olivat alkuvuonna paineen alla. Viimeisen kuukauden aikana vain energiasektorin osakkeet ovat laskeneet, mutta kaikki muut toimialaindeksit ovat nousseet.

Alavan mukaan toimialarotaatio on tyypillisesti voimakkain suhdanteen alussa, mutta suhdanteen kypsyessä erot pienenevät.

Nordea pitää edelleen osakkeet kaikilla päämarkkinoilla ylipainossa.

”Talouden kasvuennusteita on nostettu tuntuvasti alkuvuoden aikana. Myös Euroopan kasvunäkymät ovat kirkastumassa viimeisimpien yritysten luottamuskyselyiden perusteella. Talouden elpyessä yritysten tulokset kääntyvät kasvuun”, Nordea toteaa aamukatsauksessa.

Pankki suosittelee pitämään osakkeet ylipainossa, sillä niiden tarjoamat tuottomahdollisuudet ovat yhä reilusti korkosijoituksia paremmat. Elpymisen edetessä suhdanneherkät toimialat ottavat vetovastuuta pörssien noususta, minkä Nordea uskoo hyödyttävän osakealueita melko laajasti.

Osakkeiden arvostustasot ovat kuitenkin nousseet, ja ne ovat jo kalliita historiaan verrattuna, muistuttaa FIM:n päästrategi Lippo Suominen. Vaikkakin suhteessa nollakorkoihin ne ovat kuitenkin edelleen houkuttelevampi vaihtoehto.

Suomisen mukaan on kuitenkin olemassa riski, että markkinoille muodostuu ”vuosituhannen vaihteen IT-kuplan kaltainen arvostusylilyönti”.

”Yksittäisissä osakkeissa sellaisia on jo maailmalla nähty. Monet kuumat hype-osakkeet ovat luisuneet selvästi huipuistaan, mikä on terve merkki”, Suominen toteaa.

Kommentoi
Ylös
>