Talouden trendit

Kuluttajien luottamus oman taloutensa tilasta nousi ennätyksellisen korkealle

Kuluttajien näkemys oman taloutensa nykytilasta, lainanottosuunnitelmat ja rahankäyttöaikeet kestotavaroihin nousi huhtikuussa historiallisen korkealle.

Lähde: Tilastokeskus

Kuluttajien luottamusindikaattori kokonaisuutena nousi huhtikuussa pistelukuun 3,8, kun se maaliskuussa oli -3,0 ja helmikuussa -0,8, kertoo Tilastokeskus. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–19. huhtikuuta 1 010 Suomessa asuvaa henkilöä.

Luottamus talouteen on viimeksi ollut huhtikuun tasolla tai vahvempaa toukokuussa 2018. Viime vuoden huhtikuussa luottamusindikaattori sai arvon -13,9, eli kuluttajien luottamus on nyt ihan eri luokkaa. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -1,8.

Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä vain odotus kuluttajan omasta taloudesta vuoden kuluttua ei parantunut huhtikuussa maaliskuuhun verrattuna. Kaikki muut osatekijät vahvistuivat reippaasti. Viime vuoden huhtikuuhun nähden kaikki neljä osatekijää olivat nyt selvästi paremmalla tasolla.

Luottamusindikaattorin osatekijöistä kuluttajien näkemys oman taloutensa nykytilasta ja rahankäyttöaikeet kestotavaroihin seuraavan vuoden aikana olivat huhtikuussa mittaushistoriansa 1995-2021 vahvimmalla tasolla. Lisäksi myös odotus oman talouden kehityksestä oli hyvin valoisa. Huhtikuussa odotus Suomen taloudestakin vuoden kuluttua oli optimistinen.

Tilastokeskuksen mukaan oman rahatilanteensakin kuluttajat arvioivat huhtikuussa parhaaksi koskaan mittaushistorian aikana. Ajankohtaa pidettiin erittäin hyvänä säästämiselle ja kohtuullisena myös lainanotolle ja kestotavaroiden ostamiselle.

Lisäksi ennätyksellisen moni oli aikeissa ottaa lainaa vuoden sisällä. Samoin asunnon ostosuunnitelmia oli kuluttajilla huhtikuussa viime kuukausien tapaan huomattavan paljon. Hyvin moni harkitsi myös kotinsa peruskorjaamista tai auton ostoa seuraavan vuoden aikana.

Kuluttajien odotus myös yleisen työttömyystilanteen kehityksestä Suomessa muuttui jonkin verran valoisammaksi huhtikuussa, Tilastokeskus kertoo. Sama päti työllisten eli palkansaajien ja yrittäjien arvioon omakohtaisen työttömyyden tai lomautuksen uhasta kyselyhetkellä. Kuluttajien odotus kuluttajahintojen nousuvauhdista tulevina kuukausina säilyi huhtikuussa ennallaan ja pitkän ajan keskiarvonsa alapuolella.

Kommentoi
Ylös
>