Yritysuutiset

Varainhoito lyö leiville – Evli teki huikean tulosparannuksen

Pankin asema varakkaiden yksityishenkilöiden ja yhteisöjen varainhoitajana vahvistui alkuvuonna selvästi.

Tammi-maaliskuussa Evlin liiketoiminnan tuotot lähes kaksinkertaistuivat vertailukauteen verrattuna ja olivat 27,1 miljoonaa euroa.

Konsernin liikevoitto kasvoi ensimmäisellä kvartaalilla yli viisinkertaiseksi 11,8 miljoonaan euroon. Liikevoitto oli 11,8 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli vain 2,1 milj. euroa.

Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentin liiketulos kasvoi 10,6 miljoonaan euroon viime vuoden 6,2 miljoonasta eurosta. Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin liiketulos kasvoi 1,1 miljoonaan euroon.

Oman taseen tuotot kehittyivät positiivisesti ja olivat 1,0 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten ne olivat tappiolla 3,7 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki kertoo, että vuosi 2021 on alkanut pääomamarkkinoilla positiivisissa merkeissä.

”Kysyntä osakkeita ja muita riskillisiä omaisuusluokkia kohtaan on viime vuoden tapaan säilynyt vahvana ja kurssit nousivat monella markkinalla vuodenvaihdetta korkeammalle tasolle. Laajat talous- ja rahapoliittiset tukitoimet sekä koronarokotusten edistyminen ja odotukset maailmantalouden elpymisestä ovat osaltaan kasvattaneet sijoittajaoptimismia”, Lehtimäki toteaa.

Evlin varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentin liiketoiminnan tuotot nousivat 40 prosenttia ollen 22 miljoonaa euroa. Hallinnoidut asiakasvarat nousivat ennätykselliseen 15 miljardiin euroon viime vuoden 12,2 miljardista eurosta. Evli-Rahastoyhtiön rahastopääoma nousi 7,5 miljardista eurosta 9,5 miljardiin euroon.

Lehtimäen mukaan Evlin asema johtavana varakkaiden yksityishenkilöiden ja yhteisöjen varainhoitajana vahvistui entisestään, mistä merkkinä olivat voitetut uudet asiakkuudet ja hallinnoitavat asiakasvarat.

Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin liiketoiminnan tuotot nousivat peräti 88 prosenttia ja olivat 4,0 miljoonaa euroa.

”Erityisen ilahduttavaa on ollut kasvava asiakaskiinnostus yhtiön palveluita kohtaan perinteisten kotimaisten listayhtiöiden lisäksi listaamattomien kotimaisten sekä listattujen ruotsalaisten yhtiöiden osalta”, toimitusjohtaja toteaa.

Evli tarkentaa näkymiään vuodelle 2021.

Nykyisen suotuisan markkinaympäristön säilyessä arvioi Evli vuoden 2021 liikevoiton ylittävän vertailukauden tason. Aiemmin pankki oli arvioinut vuoden 2021 liikevoiton olevan selvästi positiivinen.

Kuluva vuosi on käynnistynyt liiketoiminnallisesti hyvin vahvan asiakaskysynnän ja osakemarkkinoiden suotuisan kehityksen tukemana.

Osake- ja korkomarkkinoiden yleiseen kehitykseen liittyy kuitenkin aina riskejä. Evlin mukaan mahdollinen kurssien lasku tai sijoittajien riskinottohalukkuuden väheneminen vaikuttaisi negatiivisesti yhtiön tuloskehitykseen.

Konsernin hallinnoimat varat saavuttivat uuden ennätystason kuluvan vuosineljänneksen lopulla, ja tuotevalikoima on laajentunut etenkin vaihtoehtoisiin sijoitustuotteisiin, mitkä lieventävät mahdollisen markkinakäänteen negatiivista tulosvaikutusta.

Neuvonantopalveluiden kysyntä on kehittynyt positiivisesti, ja sen näkymät vuodelle 2021 ovat vakaat. Evlin oman taseen kautta tehtävän sijoitustoiminnan osuus Evlin liiketoiminnasta on rajallinen, mutta siitä huolimatta sillä voi olla merkittävä vaikutus tuloksen kehitykseen äkillisissä markkinaliikkeissä. Neuvonantotoiminnan ja oman sijoitustoiminnan tuottojen kausittaiset ja vuotuiset vaihtelut ovat mahdollisia.

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka tarjoaa sijoituspalveluja yhteisöille, yrityksille ja yksityishenkilöille.

Yhtiön liiketoiminta on jaettu kahteen segmenttiin. Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentti sisältää perinteisen varainhoidon ja sijoitusrahastot sekä pääomamarkkinapalvelut ja vaihtoehtoiset sijoitustuotteet. Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmenttiin kuuluvat Corporate Finance -neuvonanto, kannustinohjelmien hallinnointi ja yrityksille tarjottava analyysipalvelu. Lisäksi Evli tarjoaa sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös