Kasvuosakkeet

Wärtsilä sakkasi pahasti koronakriisissä, nyt odotetaan elpyviä tilauksia

Handelsbanken näkee Wärtsilän osakkeessa selvää nousuvaraa.

Wärtsilän osakkeen kurssikehitys on jäänyt viimeisen kahde vuoden aikana selvästi Helsingin pörssin yleisindeksistä jälkeen.

Viime vuodet ovat olleet vaikeita. Sekä liikevaihto että liiketulos ovat laskeneet, mutta tuloslasku on ollut liikevaihtoa jyrkempää.

Ennen koronakriisiä vuonna 2019 Wärtsilän tulosta heikensi toisella vuosipuoliskolla muutaman merenkulun ja energialiiketoiminnan monimutkaisen projektin kustannusylitykset. Nämä johtuivat kustannusarvioissa käytetyistä virheellisistä oletuksista, puutteista riskien tunnistuksessa ja toimittajiin liittyvistä haasteista. Lisäksi energialiiketoiminnan toimitusten lasku ja Teollisuusliiton kolmepäiväinen lakko joulukuussa rasittivat liiketulosta vuonna 2019.

Viime vuonna koronapandemian vaikutus Wärtsilän vuoden taloudelliseen tulokseen oli odotetusti merkittävä. Vertailukelpoinen liiketulos laski viime vuonna peräti 40 prosenttia vuodesta 2019. Liikevaihto laski 11 prosenttia 4,6 miljardiin euroon ja tilauskanta laski 18 prosenttia vajaaseen 4,4 miljardiin euroon.

Wärtsilän konsernijohtaja Jaakko Eskola kertoi tilinpäätöksen yhteydessä, että liikevaihto laski johtuen vähäisemmästä huoltotoiminnasta ja laitetoimituksiin kohdistuvista häiriöistä.

”Vaikka kannattavuus parani vuoden loppua kohti, palveluiden kysynnän kausiluonteinen parannus oli odotetusti heikompi kuin aiempina vuosina. Koko vuoden liiketulos ja kannattavuus jäivät selvästi edellisvuotta pienemmiksi, mikä johtui pääasiassa epäsuotuisammasta liikevaihdon jakaumasta, kapasiteetin alhaisemmasta käyttöasteesta ja koronaviruksen aiheuttamasta kustannusten noususta”, Eskola totesi.

Koronaviruksen taloudellisten vaikutusten minimoimiseksi yhtiö on toteuttanut väliaikaisia kustannussäästötoimenpiteitä, kuten harkinnanvaraisten kulujen ja työtuntien vähennyksiä sekä lomautuksia.

Wärtsilä uskoo kasvuun pitemmällä aikavälillä

Eskolan mukaan Wärtsilän kysyntäympäristö pysyy todennäköisesti haastavana lyhyellä aikavälillä.

”Lähiajan kysynnän ennakoidaan olevan samankaltaisella tasolla kuin vuoden 2020 alussa. Rokotekehitys on kuitenkin tuonut markkinoille jonkin verran helpotusta. Odotamme sillä olevan positiivinen vaikutus liiketoimintaamme vuoden 2021 aikana, kun maakohtaisia rokotusohjelmia toteutetaan maailmanlaajuisesti.”

Pidemmälle tulevaisuuteen katsoen Eskola on edelleen luottavainen, että strategia ja viime vuonna tehdyt organisaatiomuutokset antavat hyvät lähtökohdat tarttua kasvumahdollisuuksiin, jotka syntyvät pyrkimyksistä tehdä meri- ja energiateollisuuksista hiilineutraaleja.

Handelsbanken on konsensusta optimistisempi Wärtsilän suhteen.

”Lokakuusta lähtien olemme puhuneet siitä, että Wärtsilällä on omat vaikeutensa, mutta että osake heijastelee tilauksia 12 kuukautta eteenpäin. Odotamme tilausten alkavan kasvaa vuoden loppupuoliskolla”, toteaa Handelsbankenin analyytikko Timo Heinonen pankin aamukatsauksessa.

Pankki ennustaa Wärtsilän palvelutilauksien elpyvän kaikilla liiketoiminta-alueilla kuluvan vuoden toisesta vuosineljänneksestä alkaen.

Handelsbankenin tämän vuoden Wärtsilän tulosennuste on 20 prosenttia markkinoiden konsensusta optimistisempi. Liikevoittomarginaaliksi pankki odottaa 8,7 prosenttia, kun markkinoiden konsensusennuste on 7,6 prosenttia.

”Wärtsilän tuotot ovat perinteisesti olleet kallellaan loppuvuoteen, ja tänä vuonna se näkyy tavallista selvemmin”, Heinonen toteaa.

Analyytikon mukaan osakkeessa on selvää nousupotentiaalia

Handelsbankenin vuosien 2022-2023 tilauskannan ennusteilla osakkeen oikeutettu hinta olisi 14-16 euroa, kun osake noteerataan tällä hetkellä vain 9,2 euroon.

Wärtsilän osakkeessa on siis selvä nousupotentiaali, mikäli Handelsbankenin ennusteet toteutuvat.

Handelsbankenin tavoitehinta Wärtsilän osakkeelle on osta ja osakkeen tavoitehinta on 12 euroa. Konsensuksen mukainen tavoitehinta on 9,2 euroa.

Analyytikoiden konsensusennuste odottaa Wärtsilän tuloskehitykseltä selvää noususuuntaa lähivuosina. Osake ei kuitenkaan ole analyytikoiden suosiossa, sillä vain kahden analyytikon suositus on osta. Pidä-suosituksen antaa kahdeksan analyytikkoa ja vähennä-suosituksen kuusi analyytikkoa.

Wärtsilä julkaisee tuloksensa 22.4.

Wärtsilän konsensusennusteet / arvostuskertoimet20202021e2022e2023e
Osakekohtainen tulos0,230,390,520,60
EV/EBIT17,413,611,7
P/E4023,617,715,4
Kommentoi
Ylös
>