Sijoitusideat

Energiasektorin osakkeiden voittokulku – onko niissä vielä nousuvaraa?

Energiasektorin vahvan vireen odotetaan jatkuvan myös loppuvuonna.

Energiasektorin kehitys on kuluvana vuonna ollut vakuuttavaa, sillä sektori on kallistunut vuoden alusta lähes 39 prosenttia. Maailman seuratuin osakeindeksi S&P 500 on samalla aikavälillä tuottanut reilut 11 prosenttia.

Energiasektorin vahvan kehityksen taustalla ovat odotukset talouden elpymisestä. Sektori saa tukea erityisesti tuottajahintojen kallistumisesta. Sijoittajat hinnoittelevat jo tällä haavaa vahvaa kysyntää energiatuotteille, mutta nousuvaraa alan osakkeissa on silti vielä rutkasti jäljellä.

Energiayhtiöt tuovat salkkuun myös inflaatiosuojaa. Amerikkalaisen investointipankin Goldman Sachsin analyysin perusteella energiasektori hyötyy eniten nousevasta inflaatiosta.

Sijoittajat tykkäävät yleensä arvoyhtiöistä nousevien kuluttajahintojen ja sen aiheuttaman kohoavan korkotason ympäristössä. Arvoyhtiöllä tarkoitetaan tässä tapauksessa suhteellisen arvonmääritysmittareiden kuten P/E- ja P/B-luvun perusteella matalan kertoimien yhtiöitä, jotka maksavat kelvollista osinkoa.

Arvoyhtiöt sijoitustyylinä ovat kuitenkin historian perusteella jääneet selvästi energiayhtiöille tilanteissa, joissa kuluttajahintojen nopea kallistuminen on ollut tosiasia.

Alla olevasta Goldmanin analyysista ja siinä olevista pylväsdiagrammeista huomataan, että korkean inflaation aikana arvoyhtiöt ovat voittaneet markkinat ”melko” niukalla marginaalilla. Sitä vastoin energiayhtiöiden tuotto on ollut vuodesta 1973 alkaen peräti lähes viisi prosenttia markkinoita korkeampi inflaation nopeata kohoamista seuraavalla kolmen kuukauden aikajaksolla.

Huomionarvoista on, että energiasektorin osakkeet tuovat yleensä korkeimmat tuotot tilanteessa, jossa tuottajahinnat nousevat kuluttajahintoja nopeammin. Tällä haavaa ollaan kyseisessä tilanteessa, sillä tuottajahinnat ovat kallistuneet viimeisen noin vuoden aikana selvästi kuluttajahintoja enemmän (tumman sininen graafi alla olevassa kuviossa). 

Goldman Sachs arvioi, että öljyn hinta jatkaa nousua. Pankki ennustaa öljyn kallistuvan peräti 70 prosenttia tänä vuonna. Tähän mennessä nousua on kertynyt noin 30 prosenttia, joten 70 prosenttiin on vielä paljon matkaa. Jos arviot pitävät yhtään kutinsa, energiayhtiöt ovat loppuvuoden ylivoimainen voittaja osakemarkkinoilla.

Kommentoi
Ylös
>