Yrittäjyys

Kevytyrittäjyys kasvattaa suosiotaan, vaikka epäselvyydet viranomaisten kanssa rassaavat

Kevytyrittäjien määrä ja laskuttamat summat kasvavat Suomessa kovaa tahtia.

Laskutuspalveluiden kautta itsensä työllistävien henkilöiden, eli kevytyrittäjien, määrä on voimakkaasti kasvanut viime vuosien aikana, samoin heidän vuosittainen laskutuksensa. Näin kertoo Uusi työ ry tiedotteessaan. Yhdistys on itsensätyöllistämisen ja kevytyrittäjyyden edistäjä ja puolestapuhuja, jonka jäsenyritysten piirissä on yli 150 000 kevytyrittäjää. 

Selkeä enemmistö eli yli neljä viidesosaa kevytyrittäjistä on vähintään melko tyytyväinen asemaansa, ja yhä useampi aikoo myös jatkossa toimia kokoaikaisesti laskutuspalvelun kautta. Toisaalta myös omaa yritystään ja y-tunnuksen hankkimista suunnittelevien kevytyrittäjien osuus on kasvanut.

Tulokset käyvät ilmi Kantar-TNS:n kyselystä, johon vastasi yli 1 100 laskutuspalveluiden asiakasta maaliskuun 2021 aikana. Vastaava kysely toteutettiin edellisen kerran vuonna 2019.

Jo yli 150 000 kevytyrittäjää

Kevytyrittäjyys on Suomessa merkittävä ilmiö, joka on tullut työelämään jäädäkseen, sanoo Uusi työ ry:n puheenjohtaja Joonas Tuompo. Ainoastaan laskutuspalvelun kautta itsensä työllistäviä oli kyselyssä 30 prosenttia vastaajista, kun kaksi vuotta sitten luku oli 23 prosenttia.

”Kevytyrittäjä on usein henkilö, joka on katsonut, että perinteinen yrittäjyys ei syystä tai toisesta sovi hänelle. Toisaalta moni kevytyrittäjistä on sittemmin siirtynyt täysipäiväiseksi yrittäjäksi”, sanoo Tuompo.

Kevytyrittäjien määrä on kasvanut tasaisesti viime vuosien ajan. Laskutuspalveluita edustavan Uusi työ ry:n jäsenyritysten (Ukko.fi, Free.fi, Eezy Kevytyrittäjät, Odeal Oy ja Floy Oy) käyttäjämäärät kasvoivat erityisesti vuoden 2020 aikana merkittävästi ja viime vuoden lopussa palveluilla oli jo yli 150 000 käyttäjää.

Myös laskutuspalveluiden kautta laskutettavat summat ovat kasvussa. Puolet kevytyrittäjistä laskuttaa kyselyn mukaan korkeintaan 8 000 euroa vuodessa, kun vuonna 2019 toteutetussa tutkimuksessa summa oli korkeintaan 4 000 euroa. Esimerkiksi vähintään 20 000 euroa vuodessa laskuttavien kevytyrittäjien määrä on jo viidesosa kaikista laskutuspalveluiden käyttäjistä.

Moni kokee viranomaisten tietämyksen olevan heikkoa

Kolme yleisintä syytä kevytyrittäjäksi ryhtymiseen ovat henkilön oma elämäntilanne, laskutettavan työn pienimuotoisuus ja sekä haluttomuus perustaa yritystä. Toisaalta viidesosa vastaajista ilmoitti harkitsevansa parhaillaan yrityksen perustamista.

Tuompo muistuttaa, että jokainen kevytyrittäjästä y-tunnukselliseksi siirtyvä henkilö on ilouutinen.

”Haluamme olla helppo ja kevyt väylä jokaiselle oman liikeidean testaamiseen. Suomi tarvitsee yrittäjiä ja uusien työpaikkojen luojia, ja jäsenyrityksillemme on kunnia olla mahdollistamassa polkua yrittäjyyteen.”

Eniten kevytyrittäjiä huolettavat työttömyysturva sekä sairausajan turva. Lisäksi lähes puolet vastaajista mainitsi viranomaisten heikon tietämyksen kevytyrittäjyydestä puutteeksi. Kuudesosa kevytyrittäjäkyselyn vastaajista saa työttömyyskorvausta laskutuspalveluiden kautta toimimisen ohessa.

”Moni kevytyrittäjä kokee, että viranomaisten tietotaso ja tulkinnat vaihtelevat ja samoissa tilanteissa tehdään erilaisia tulkintoja. Yksinyrittäjän sosiaaliturva kaipaakin nopeaa parannusta”, sanoo Tuompo.

”Koronavirusepidemia on viimeistään havahduttanut huomaamaan puutteet yksinyrittäjän sosiaaliturvassa sekä sen, ettei kankea YEL-järjestelmä palvele yksinyrittäjyyttä sen nykyisissä muodoissa”, Tuompo jatkaa.

Kommentoi
Ylös
>