Käänneyhtiöt

Lehto Groupin yllätystappio syöksi osakkeen yli 20 prosentin laskuun

Korkeat kiinteät kulut rasittavat yhä rakennuskonsernia.

Rakennuskonserni Lehto Groupin liiketoimintamalli on tukenut yhtiön kustannustehokkuusajattelua, mutta yliaggressiivinen kasvu vuosina 2018 – 2019 aiheutti sille merkittäviä projektitappioita. Se heijastui lopulta yhtiön kaikkiin toimintoihin.

Kovaa kasvuvauhtia pitänyt yhtiö ajautui vuonna 2019 kannattavuusvaikeuksiin. Se teki vuonna 2019 668 miljoonan euron liikevaihdolla lähes 42 miljoonan euron liiketappion. Silloinen toimitusjohtaja Hannu Lehto kertoi yhtiön tilinpäätöstiedotteessa, että vuosi 2019 jäi yhtiön historiaan kasvuyhtiön opettavaisena ajanjaksona, johon liittyy ensimmäistä kertaa yhtiön tappiollisuus sekä kovat kasvukivut.

Lehto on pyrkinyt tervehdyttämään tuloksensa ja rahoitusrakenteensa.

Vuoden 2020 heinä-joulukuun liiketulos oli jo plussalla 2,3 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli rankasti tappiollinen 14,3 miljoonaa euroa. Vuoden viimeisen neljänneksen liikevoitto oli 4,9 miljoonaa euroa.

Lehto julkisti torstaina tammi-maaliskuun tulosraporttinsa, joka kuitenkin loi mustan pilven tuloskäänteen toiveiden ylle.

Liikevaihto laski 26,6 prosenttia viime vuodesta vajaaseen 88 miljoonaan euroa. Liikevaihto laski molemmilla palvelualueilla ja yhtiön mukaan laskun taustalla on rakennushankkeiden keskimääräiseen koon pieneneminen ja hankkeiden lukumäärän väheneminen.

Liiketulos oli tappiollinen 1,8 miljoonaa euroa. Vuosi aiemmin liiketappio oli ollut 3,5 miljoonaa euroa. Analyysitalo Inderes oli odottanut positiivista 3,2 miljoonan euron liikevoittoa.

Lehto Groupin avainluvut tammi-maaliskuussa. Lähde: Lehto Group Oyj.

Liiketulokseen vaikutti yhtiön mukaan myönteisesti heikkokatteisten projektien väheneminen. Liiketulosta painoivat kuitenkin liiketoiminnan tämän hetken volyymiin nähden korkeat kiinteät kulut ja se, että katsauskaudella ei valmistunut yhtään luovutuksen mukaisesti tuloutuvaa hanketta.

Yhtiön taseasema pysyi hyvänä. Katsauskauden päättyessä korollisten velkojen määrä ilman IFRS16 mukaisia vuokrasopimusvelkoja oli noin 73 miljoonaa euroa, kun ne vuosi sitten olivat yli 80 miljoonaa euroa. Kassavarat vähenivät kuitenkin viime vuoden 105 miljoonasta eurosta 70,5 miljoonaan euroon. Kassavarojen väheneminen johtui nettokäyttöpääoman kasvusta ja erityisesti tontti-investoinneista.

Tilauskanta laski 393 miljoonaan euroon viime vuoden 426 miljoonasta eurosta.

”Rakennusalan uudistaminen ei ole helppoa eivätkä muutokset toteudu nopeasti. Lehdon osalta pitkän tähtäimen tavoitetilamme uudistamisen osalta on selkeä, mutta tässä hetkessä energiaa on keskitettävä vielä myös operatiivisen toiminnan vahvistamiseen. Näin voimme varmistaa, että meillä on jatkossa mahdollisuus satsata toimialan uudistamisen jatkoaskeliin”, kertoo toukokuun alussa Lehdon toimitusjohtajana aloittanut Juuso Hietanen.

Lehdon tilinpäätöstiedotteessa helmikuun lopulla julkistama näkymä koko vuodesta 2021 on ennallaan. Yhtiö arvioi, että vuoden 2021 liikevaihto laskee vuodesta 2020, ja että liiketulos on positiivinen. Liiketuloksen kertymisen odotetaan painottuvan vuoden toiselle puoliskolle.

Näkymä perustuu yhtiön johdon tämänhetkiseen arvioon meneillään olevien rakennushankkeiden etenemisestä, asuntojen ja toimitilojen myynnin kehittymisestä sekä uusien hankkeiden käynnistymisaikatauluista.

Keskeisimmät vuoden 2021 liikevaihdon ja liiketuloksen kehittymistä koskevat riskit liittyvät asuntojen ja toimitilojen myynnin kehittymiseen, mahdollisiin koronapandemiasta aiheutuviin työmaatuotannon keskeytyksiin sekä raaka-aineiden ja materiaalien saatavuuteen ja hintojen nousuun.

Lehto Groupin tuloskäänne ei näytä realisoituvan vielä aivan odotuksien mukaisesti, mutta ainakin parempaan päin ollaan menossa, kommentoi Lehdon tulosraporttia Inderesin analyytikko Olli Koponen.

Inderesin odotuksiin nähden Lehdon ohjeistus vaikuttaa vielä varovaiselta ja paljon pitää loppuvuoden aikana tapahtua, Koponen toteaa.

”Näkymissä korostui markkinoiden epävarmuus vielä koronan suhteen, kun myös raaka-ainekustannusten nousu ja materiaalin saatavuus voi aiheuttaa haasteita vielä kuluvan vuoden aikana”, analyytikko arvioi.

Lehto Groupin osake laski torstaina peräti 20,2 prosenttia pettymyksen aiheuttaneen tulosraportin julkistuksen vuoksi.

Kommentoi
Ylös
>