Talouden trendit

Hallitus suunnittelee polttoaineveron korottamista – autoalan mielestä autokannan uudistaminen edellyttää muitakin toimenpiteitä

Valtiovarainministeriön virkamiestyöryhmä ehdottaa polttoaineveroon 10–11 sentin korotusta päästöjen vähentämiseksi.

Liikenne aiheuttaa viidesosan Suomen päästöistä, ja tieliikenteen osuus kotimaan liikenteen päästöistä on noin 94 prosenttia. Kotimaan liikenteen päästöistä henkilöautojen osuus on noin 54 prosenttia ja paketti- ja kuorma-autojen noin 41 prosenttia. Raideliikenteen osuus kotimaan liikenteen päästöistä on alle prosentin.

Marinin hallitus haluaa keventää liikenteen päästöjä. Hallitus on laatinut fossiilittoman liikenteen tiekartan, jossa on nopea ja kunnianhimoinen tavoitteen.

Ministeriön tavoitteena on nopeuttaa teknologista siirtymää, jotta nolla- ja vähäpäästöisten autojen osuus uusista myytävistä henkilöautoista kasvaa nykyisestä noin 20 prosentista mahdollisimman lähelle sataa prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Valtiovarainministeriön johtama virkamiestyöryhmä on valmistellut ehdotuksen liikenteen verotuksen uudistamiseksi. Tavoitteena on vähentää liikenteen päästöjä ja kartoittaa liikenteen verokertymää tulevaisuudessa, kun ajoneuvojen energiatehokkuus paranee ja sähkö ja uusiutuvat polttoaineet yleistyvät polttoaineena.

Työryhmä ehdottaa polttoaineveron nostoa ja vuosittaisen ajoneuvoveron kevennystä ja avaa myös mahdollisuuksia autokannan kierron nopeuttamiseen.

Ehdotuksesta on kuitenkin vielä pitkä tie veromuutosten valmisteluun ja poliittinen keskustelu vaihtoehdoista on vasta alkamassa, muistuttaa Autoalan Tiedotuskeskus tiedotteessaan.

Verokertymä laskemassa lähelle Ruotsin tasoa

Verotulot laskisivat päästöjen vähentyessä suhteellisesti samalle tasolle kuin Ruotsissa

Työryhmän arvion mukaan valtion verokertymä alenisi vuosina 2021–2030 reaalisesti noin 1,7 miljardilla eurolla, jos liikenteen verotukseen ei tehtäisi muutoksia. Kehityksen taustalla on päästöjen väheneminen, joka on myös yksi liikenteen verotuksen tärkeistä tavoitteista.

Uusien autojen polttoaineenkulutus on alentunut selvästi ja käyttövoimamurroksen edetessä fossiilisia polttoaineita kevyemmin verotetut sähkö, kaasu ja biopolttoaineet yleistyvät.

”Päästöjen vähenemisestä ja käyttövoimamurroksesta johtuva verokertymän aleneminen toisi liikenteen verotason lähelle Ruotsin tieliikenteen verotasoa, joka on kansantalouden kokoon suhteutettuna nykyisin noin 40 prosenttia Suomea alempi,” arvioi toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Polttoaineen litrahinta nousisi 2-3 senttiä vuosittain

Polttoainevero edustaa nykyisistä veroista suorimmin käytön verotusta, joka kohdistuu suoraan liikkumisen kustannuksiin. Työryhmä päätyykin ehdottamaan polttoaineveroon 10–11 sentin korotusta päästöjen vähentämiseksi. Jatkossa polttoainevero ehdotetaan sidottavaksi indeksiin, jolloin sen tasoa korotettaisiin säännöllisesti yleisen kustannustason kasvaessa.

Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan indeksiin sitominen rakentaisi polttoaineveron korotuksesta automaatin, joka nostaisi polttoaineveroa vuosittain noin 120 miljoonalla eurolla. Tämä tarkoittaisi 2–3 sentin litrahinnan korotusta liikennepolttoaineiden pumppuhintoihin vuosittain.

Polttoaineveron korotusta ehdotetaan kompensoitavan alentamalla ajoneuvoveroa.

Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan polttoaineen hinta heijastuu kuitenkin liikkumismahdollisuuksiin ajoneuvoveroa enemmän ja polttoaineveron tulonjakovaikutukset ovat useiden tutkimusten mukaan vinoutuneet ja ne kohdistuvat erityisesti paljon ajaviin alemman tuloluokan talouksiin.

Lisäksi polttoaineveron korotus heikentäisi elinkeinoelämän kilpailukykyä nostamalla kuljetuskustannuksia, sillä raskaalla kalustolla ei ole ajoneuvoveroa, jolla korotus voitaisiin kompensoida.

”Liikenne- ja kuljetusalan päästöjen vähentämistä selvittäneiden tiekarttojen perusteella päästöjen vähentäminen ei edellytä polttoaineveron korotuksia, sillä tieliikenteen päästöihin sidottu vero-ohjaus on jo nykyisellään tuntuva,” muistuttaa toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta.

Autokannan kierron nopeuttaminen

Työryhmä ehdottaa hankinnan yhteydessä perittävän autoveron poistamista täyssähköautoilta ja autoveron maltillista alentamista lataushybrideillä. Autoveron alennus kompensoitaisiin maltillisella ajoneuvoveron korotuksella.

Ehdotus on Autoalan mielestä oikeansuuntainen ja periaatteellisesti tärkeä, koska se poistaisi autoveron kokonaan päästöttömiltä autoilta ja on askel kohti autokannan kiertoa hidastavan autoveron hallittua poistoa. Autoveroa tulisi alentaa hallitusti myös keskipäästöisillä autoilla, jotta autokannan kiertoa voitaisiin nopeuttaa.

Autoveron poistaminen sähköautoilta ei poistaisi sähköautojen hankintatuen tarvetta, sillä niiden hinta on vielä lähivuosina merkittävästi polttomoottoriautoja korkeampi.

Autoalan mielestä lähivuosien aikana Suomessa tulisi harkita Ruotsissa käytössä olevan bonus-malus-mallin käyttöönottoa. Bonus-malus-malli yhdistää hankintatuen auto- ja ajoneuvoverotukseen, jolloin verotus tukisi sekä vähäpäästöisten autojen hankintaa että autokannan nykyistä nopeampaa uusiutumista.

Kilometrivero tarjoaa monia etuja

Kilometriveron käyttöönottoa valmistellaan tällä hetkellä monissa maissa. Sen käyttöönotosta on myös Suomessa perusteltua tehdä selvitys, Autoala esittää.

Autoalan mukaan kilometriveron etuna polttoaineveroon nähden on, että sen taso voisi vaihdella ajan ja paikan mukaan, jolloin se voitaisiin kohdentaa alueellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisemmin kuin polttoainevero tai vuosittainen ajoneuvovero.

Kilometrivero antaa mahdollisuuksia myös tavaraliikenteen verotukseen siten, että elinkeinoelämälle ei kohdistu kilpailukykyä heikentäviä lisäkustannuksia, Autoala arvioi.

Kilometrivero tulisi Autoalan mielestä toteuttaa siten, että se korvaisi kokonaan autoveron sekä osittain myös vuosittaisen ajoneuvoveron sekä polttoaineveron. Verotaso olisi lisäksi perusteltua porrastaa päästötason mukaan.

Kilometriveroon siirtymisen ei ole Norjassa ja Ruotsissa arvioitu olevan perusteltua ennen kuin autokannan sähköistyminen on edennyt pitkälle, koska edulliset käyttökustannukset ovat yksi tärkeimmistä sähköauton suosiota lisäävistä tekijöistä.

2 kommenttia

2 kommenttia

 1. realisti

  20.5.2021 at 10:38

  Missä kohtaa hallitus on ilmoittanut aikovansa korottaa polttoaineveroja entisestään? Työryhmä on asiaa esittänyt ja työryhmän esitys on tyrmätty hallituksen toimesta useampaan otteeseen ja samalla on korostettu ettei polttoaineiden verotus tällä hallituskaudella kiristy (enempää).

 2. Jorma Erkkilä

  20.5.2021 at 10:47

  Kiitos kommentista. Tieto perustuu Autoalan Tiedotuskeskuksen tietoihin.

  ”Työryhmä ehdottaa polttoaineveron nostoa ja vuosittaisen ajoneuvoveron kevennystä ja avaa myös mahdollisuuksia autokannan kierron nopeuttamiseen”, Autoalan tiedotteessa todetaan.

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös