Sijoitusuutiset

Privanet joutui jälleen Finanssivalvonnan hampaisiin

Finanssivalvonta aloittaa kuulemismenettelyn Privanet-konserniin kuuluvan Privanet Securities Oy:n toimiluvan peruuttamisesta.

Finanssivalvonta (Fiva) kertoi perjantaina toimittaneensa Privanet Group Oyj:n tytäryhtiö Privanet Securities Oy:lle kuulemiskirjeen, jonka mukaisesti Finanssivalvonta aloittaa hallintolain 34 pykäkän mukaisen kuulemismenettelyn Privanet Securities Oy:n toimiluvan peruuttamisesta.

Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan Privanet Securities Oy ei täytä sijoituspalvelulain mukaisia toimiluvan myöntämiselle säädettyjä edellytyksiä.

Privanet Group tiedotti 17.5. allekirjoittaneensa esisopimuksen, jonka mukaisesti se hankkii puhtaan teknologian rakentajan, Skarta Group Oy:n osakekannan osakevaihdolla.

Osakevaihdossa yrittäjä luovuttaa yrityksensä osakkeet uudelle yhtiölle, ja vastineeksi yrittäjä saa omistukseensa puolestaan tuon uuden yhtiön osakkeita. Siten osakevaihdon myötä yrittäjä omistaa yrityksensä välillisesti eli uuden yhtiön kautta konsernimuodossa.

Energiainfrarakentaja Skarta Groupin, eli entisen Suomen Maastorakentajat Oy -nimisen yhtiön, tarkoituksena on viedä yhtiö tällä osakevaihdolla pörssiin niin, että omistusten enemmistö siirtyy Skartan omistajille. Skarta välttää tällä järjestelyllä listautumisannin ja siihen liittyvän dokumentaation laatimisen.

Finanssivalvonnan käynnistämällä kuulemismenettelyllä ei ole vaikutusta suunniteltuun transaktioon. Esisopimuksessa määritellyllä tavalla Privanet Group luopuu Privanet Securities Oy:n osakekannasta ennen transaktion toteuttamista. Luopuminen on tarkoitus toteuttaa varojenjakona, jota koskevasta päätösvaltuutuksesta Privanet Group Oyj:n hallitus on tehnyt ehdotuksen 24.5.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Privanet Group arvioi, että konsernirakenteen purkaminen on sen osakkeenomistajien edun mukaista tuoden yhtiölle uusia liiketoimintamahdollisuuksia Skarta Group Oy:n hankinnan myötä.

Privanet Securities on toimitettava vastaus kuulemiskirjeeseen 7.6.2021 mennessä.

Privanet-konserni on suomalainen, listaamattomien yritysten arvopapereiden välittämiseen erikoistunut sijoituspalvelukonserni, joka palvelee yksityishenkilöitä ja yrityksiä pääliiketoiminta-alueenaan listaamattomien arvopapereiden markkinat.

Privanet-konserniin kuuluvat emoyhtiö Privanet Group Oyj ja sen täysin omistamat tytäryhtiöt Privanet Securities Oy, PCM Holding Oy, Noweco Partners Oy sekä Crowhow Oy.

Privanet Securities harjoittaa sijoituspalveluyrityksen toimiluvan mukaista liiketoimintaa keskittyen listaamattomien arvopapereiden jälkimarkkinan ylläpitämiseen sekä erinäisiin rahoitusjärjestelyihin.

Privanet Group on ollut Finanssivalvonnan tarkkailun alla aiemminkin.

Viime maaliskuussa Finanssivalvonta asetti asiamiehen valvomaan tytäryhtiö Privanet Securitiesin toimintaa. Fiva havaitsi yhtiön toiminnassa useita laiminlyöntejä sääntelyn noudattamisessa vuosina 2019 – 2020.

Vuoden 2020 heinäkuussa Finanssivalvonta määräsi Privanet Groupin toiselle tytäryhtiölle, sijoituspalveluyritys Privanet Capital Markets Oy:lle 450 000 euron seuraamusmaksun ja antoi julkisen varoituksen useista rikkomuksista ja laiminlyönneistä arvopaperimarkkinalain ja sijoituspalvelulain noudattamisessa. Rikkomukset ja laiminlyönnit liittyivät Lapis-yhtiöiden (Lapis Rakennus Holding Oy ja Lapis Rakennus Oy) osakkeista ja velkasitoumuksista annettuihin virheellisiin ja puutteellisiin tietoihin sekä eturistiriitatilanteiden hallintaan vuosina 2015−2017.

Kommentoi
Ylös
>