Sijoitusstrategiat

Nämä ovat osakesijoittajien yleisimmät mokat – miten kyseisiltä virheiltä vältytään?

Amerikkalaistutkimuksen mukaan yleisin virhe on myydä liian aikaisin.

Tulevaisuuden ennustaminen on haastavaa. Sen vuoksi ”virheetön” sijoitustoiminta on illuusio. Huolellisella sijoitustoiminnan analyysilla ja suunnittelulla huonojen valintojen todennäköisyyttä voidaan kuitenkin pienentää merkittävästi.

Sijoitustoiminnan virheet huomataan yleensä vasta jälkikäteen. Monta kertaa kyseisiä virheitä ei olisi ollut mahdollista välttää, jos sijoituspäätös tehtiin huolellisesti sijoitushetkellä käytettävissä olleen tiedon perusteella. Näin ollen virheeseen johtaneita tekijöitä ei olisi ollut mahdollista huomioida analyysin tai suunnittelun avulla. Kyseisissä tilanteissa jälkiviisastelusta ei välttämättä ole hyötyä tulevaan sijoitustoimintaan.

Sitä vastoin toistuvat ja selvät virheet kuten analyysin tai hajauttamisen puute ovat esimerkkejä tapauksista, joissa virheiden oppimisesta on konkreettista hyötyä tuleviin valintoihin.

Monia sijoittajia harmittaa liian aikaiset osakemyynnit

Yhdysvaltain yksityissijoittajien järjestö teki huhtikuussa kyselytutkimuksen jäsentensä yleisimmistä sijoitusvirheistä. Tutkimukseen otti osaa 331 jäsentä. Vastausten perusteella yleisin virhe liittyy osakkeiden myymiseen, ei niinkään ostamiseen. Peräti 44 prosenttia kyselyyn osallistuneista oli sitä mieltä, että oli myynyt osakkeita tai osakerahastoja väärän aikaan. Moni sijoittaja vastasi myyneensä osakkeita liian aikaisin. Myös huonon osakkeen pitäminen salkussa liian kauan sai jonkin verran vastauksia. 

Vastaukset ovat linjassa ”tyypillisen” sijoittajapsykologian kanssa, koska sijoittajia ei yleensä harmita ostamatta jättäminen niin paljon kuin jo salkussa olevan yhtiön arvonkehitys.

Todellisuudessa ostamatta jättäminen on usein suurempi virhe kuin voitollisen osakkeen myyminen liian aikaisin. Jälkimmäisessä sijoittaja on tehnyt tuottavan valinnan päättämällä ylipäänsä ostaa kyseistä osaketta. 

Liian aikaisin tapahtuvat myynnit voidaan ainakin osittain välttää huolellisella suunnittelulla. Myynneille ei välttämättä ole argumentteja, jos oma sijoitushorisontti on useita vuosia. Sijoittajan kannattaa osakemyyntien osalta kiinnittää osakekurssia enemmän huomiota yhtiön liiketoimintaan. Myynnille saattaa löytyä järkevä syy, jos esimerkiksi yhtiön liiketoiminta on heikentynyt, eikä sen kääntyminen parempaan näytä todennäköiseltä. Se on myös perusteltu syy luopua huonosta ja tappiolla olevasta osakkeesta. Peruutuspeiliin tuijottamisen sijasta sijoittajan on järkevää arvioida yhtiön tulevaisuutta.

Moni sijoittaja ei huomioi vaihtoehtoiskustannusta. Ei kannata pitää salkussa huonoa osaketta vain toivoen kurssinousua, vaan allokoida ennemmin kyseiset varat korkeamman odotetun tuotto-riskisuhteen sijoituskohteeseen.

Liiallinen osakekurssin tuijottaminen saattaa johtaa hätiköityihin johtopäätöksiin, jotka eivät ole perusteltuja. Jos kuitenkin osakekurssi on eriytynyt yhtiön liiketoiminnasta ja muodostanut analyysin perusteella kuplan, myynnin harkitseminen on ajankohtainen myös pitkän sijoitushorisontin sijoittajalle.

Tee oma analyysi ja etsi sille näkökulmia

Kyselytutkimuksen perusteella moni sijoittaja pitää virheenä liian konservatiivista sijoitusstrategiaa. Jotkut esimerkiksi harmittelevat suurta käteispainoa. Tuloksiin vaikuttaa kuitenkin suuresti nykyinen markkinatilanne. Käteispainoa tuskin harmiteltaisiin, jos tutkimus olisi tehty viime vuoden keväällä karhumarkkinan pohjilla. Omaisuusluokkien välinen hajauttaminen on tärkeä osa riskienhallintaa. Allokaation heikommin tuottaneilla instrumenteillakin on perusteltu paikkansa salkussa. 

Kolmas yleinen virhe sijoittajien mielestä oli oman analyysin puuttuminen osana sijoituspäätöstä. Peräti 40 prosenttia vastanneista kertoi tehneensä sijoituspäätöksen ainoastaan jonkun antaman ehdotuksen perusteella. Kyseinen virhe on varsin helppo korjata. Kannattaa siis tehdä myös oma analyysi sijoituspäätöksen tueksi.

Maailman suurimman hedge-rahaston perustaja Ray Dalio kehottaa myös keskustelemaan asioista muiden sijoittajien kanssa, jotta analyysille saa monipuolisempia näkökulmia. Niitä sijoittaja ei ehkä itse osannut huomioida. Analyysissa kannattaa muistaa sijoituspäätöksen argumentit. Niiden lähtökohta on, että argumentin takana on aiempaa näyttöä, esimerkiksi akateemisia tutkimuksia.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös