Rahastotietoa

Näin otat koko sijoituskentän haltuun muutamalla pörssinoteeratulla rahastolla

Erilaiset markkinat tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia.

Sijoittamisen aloittaminen ei ole helppoa. Suurimmalle osalle osakesäästäjiä peruspaketti on periaatteessa helppo rakentaa kuukausisäästämisen kautta. Sama summa rahaa laitetaan ennalta valittuihin indeksirahastoihin tai passiivisiin pörssinoteerattuihin osakerahastoihin joka kuukausi. 

Markkinoita ei tarvitse edes seurata sillä kuukausisäästämiseen sisältyvä ajallinen hajauttaminen johtaa siihen, että osa osakkeista tulee ostettua kalliimpaan ja osa halvempaan hintaan. 

Käytännössä pitäisi kuitenkin tehdä päätös mihin rahastoihin rahansa laittaa. Päätös ei ole helppo, sillä erilaisia mahdollisuuksia on tarjolla pilvin pimein. Valintoja pitäisi tehdä, mutta millä perusteella? Yksi tapa lähestyä asiaa on pohtia mitä toisistaan eroavia mahdollisuuksia maantieteelliset alueet tarjoavat.

Suomesta saa hyvän osinkotuoton

Helsingin OMX- H25-yhtiöt ovat kansainvälisiä yrityksiä, joiden liikevaihdosta 90 prosenttia syntyy ulkomailla. Suomi on syklinen talous, ja suomalaisyritysten tulokset nousevat ja laskevat maailmantalouden kasvun mukana. 

Suurimpien suomalaisyritysten kohdalla osinkojen merkitys on suuri. Osakkeita suoraan omistavan sijoittajan osinkotuloista kolmannes menee veroihin, kun taas rahastot saavat osinkonsa verovapaasti ja käyttävät ne ostaakseen lisää osakkeita. 

Sijoittaja ei pääse verottajaa pakoon, sillä voitolla olevan pörssinoteeratun rahaston myyminen johtaa pääomaveroon. Pitkäjänteinen sijoittaja hyötyy kuitenkin siitä, että verovapaat osingot jäävät rahastoon tuomaan korko korolle -ilmiöön perustuvaa tuottoa.  

Rahastoja käyttävä kuukausisijoittaja hyötyy myös suoraa osakesijoittajaa alhaisemmista kaupankäyntikuluista. Suomalaisosakkeisiin liittyvä kaupankäyntikulu on kyllä sinänsä pieni, kunhan määrä on tarpeeksi suuri.  Hajautuksen huomioivassa kuukausisäästämisessä yksittäiseen osakkeeseen kohdistuva rahamäärä on kuitenkin todella pieni. 

Seligson & Co OMX Helsinki 25 UCITS ETF on pörssinoteerattu rahasto, joka sijoittaa Helsingin pörssin vaihdetuimmista osakkeista muodostetun indeksin mukaisesti. 

Yhdysvallat tarjoaa loistavia kasvuyrityksiä

Suomalaisten suurten yritysten ongelma on, että ne ovat päässeet elinkaaressaan kypsään ikään. Kun hyviä investointimahdollisuuksia on rajatusti tarjolla, saa sijoittaja kyllä osinkoa, mutta liiketoiminnan pitkän aikavälin kasvun kanssa onkin sitten hiljaisempaa. 

Yhdysvalloista sen sijaan löytyy voimakkaasti kasvavia yrityksiä, jotka hyötyvät skaalautuvista liiketoimintamalleista ja hyvästä riskirahoituksen saatavuudesta. 

Yksi syy siihen miksi Yhdysvallat on kasvusijoittajan luvattu maa, löytyy massiivisen kokoisista kotimarkkinoista. Onnistuessaan uuden innovaation päälle rakennettu yritys myy entistä parempaa ja tehokkaampaa tapaa ratkaista olemassa oleva ongelma.

Tuote myy ja yritys kasvaa, koska tuote on merkittävästi parempi olevamassa olevaan ratkaisuun verrattuna. Vastaava periaate toimisi alkuun Suomessakin, mutta pieni reunamarkkina antaa rajatusti kasvunvaraa ja suhteellisen nopeasti ollaan tilanteessa jossa pitäisikin alkaa pohtimaan eri maiden kulttuurin, lainsäädännön ja kielen asettamia käytännön rajoituksia. 

Yhdysvalloissa kotimarkkinavetoinen kovan kasvun vaihe voi jatkua todella paljon pidempään kuin Suomessa.  

Etenkin skaalautuvien liiketoimintamallien ja voittaja-vie-kaiken rakenteen päällä toimivilla yhdysvaltalaisyrityksillä on toinenkin etu. Kun kotimarkkina on vallattu, on yritys tarpeeksi iso tavoittelemaan globaalia johtajuutta. Siitä alkaa kasvun seuraava vaihe.

Yhdysvaltalaisosakkeiden hinnat ovat suomalaisosakkeita kalliimpia, mutta ne tarjoavat jotain mitä Suomi ei pysty tarjoamaan, nimittäin innovaatioon perustuvaa kasvua. Tähän kasvuun pääsee kiinni esimerkiksi LYMS-tunnisteella löytyvän pörssinoteeratun rahaston kautta nimeltään NASDAQ-100 UCITS ETF. 

Kehittyvät markkinat kasvattavat kansantalouttaan vauhdilla

Yhdysvallat voi tarjota innovaatioon perustuvaa kasvua, mutta se on itsessään kehittynyt talous, jonka kansantalouden kasvuvauhti on hidasta. 

Ennen koronaa vuonna 2019 Suomen kansantalous kasvoi 1,1 prosenttia ja Yhdysvaltojen 2,2 prosenttia. Kehittyvillä markkinoilla kansantalouden kasvu oli aivan eri tasolla ja viiden prosentin paremmalla puolella. 

Kehittyville markinoille pääsee esimerkiksi IEMG-tunnisteella löytyvän iShares Core MSCI Emerging Markets ETF -rahaston kautta.   

Kommentoi
Ylös
>