Listaamattomat yhtiöt

Tuulivoimastakin tunnettu Skarta ”lennosta” pörssiin

Pohjoisen sijoittajat kajauttavat jälleen pörssin kelloja puhtaan energian uudelle listautumiselle.

Puhtaan teknologian yhtiö, eli kalajokelainen Skarta Group siirtyy Nasdaq First North-listalle. Listaamattomien yhtiöiden välitysyhtiö Privanet Group vaihtaa omistusjärjestelyjen myötä nimensä Skarta Groupiksi. Privanet luo siten alustan Skarta Groupin listautumiselle.  

Privanetin osake pomppasi yli kolmanneksen yritysjärjestelyjen julkistuksen jälkeen. 

Välityskaupan ja puhtaan teknologian yhtiön sulautuminen saattaa hämmentää sijoittajia. Esisopimuksen ehtojen mukaisesti Privanet Group purkaa konsernirakennettaan ja jakaa osinkona sekä myy tytäryhtiönsä ja vaihtaa nimensä Skarta Groupiksi. 

Listautumisen ”lennokkuudelle” löytyy syynsä. Skarta Groupin hallituksen puheenjohtaja Tuomas Hirvonen toteaa, että perinteinen eteneminen pörssilistautumiseen on yhtiölle liian hidas. 

”Tilauskanta vahvistuu nopeasti Skartassa, mikä vauhdittaa listautumista pörssiin. Uusi pörssiyhtiö lähtee järjestelyjen jälkeen velattomampana liikkeelle,” Hirvonen toteaa. 

Kalajokelainen Andament Group pysyy edelleenkin suurimpana omistajana Skarta Groupissa. Toimitusjohtaja Jukka Juola korostaa vauhdinottoa markkinoilla, jossa vihreän siirtymän investoinnit käynnistyvät nopeasti pandemian jälkeen. 

”Tällä tavoin nopeutettiin listautumisprosessia huomattavasti”, Juola jatkaa. 

Listautuminen toteutuu mahdollisesti jo ennen kolmatta vuosikvartaalia. 

”Vihreän siirtymän markkinat, sekä teollisuuden uusi teknologia luovat miljardiluokan markkinat Pohjoismaissa ja Euroopassa”, Hirvonen ja Juola kiteyttävät liiketoimintaa. 

Skarta Group listautuu pörssiin 70 – 80 miljoonan euron ennustetulla liikevaihdolla. Liikevoitto on ennusteen mukaan noin viisi miljoonaa euroa kuluvalle vuodelle. Yhtiön pörssitaival alkaa yli 60 miljoonan euron tilauskannan turvin. 

Omistusjärjestelyjen kupletin juoni kulkee siten, että Privanet Group ostaa noin 40 miljoonan euron suunnatulla annilla Skarta Groupin kaikki osakkeet Andament Groupilta ja yhtiön muilta (pien)osakkailta. 

Jukka Juola omistaa noin 60 prosenttia Andament Groupista ja Markku Kankaala sekä Tuomas Hirvonen kumpikin noin viidenneksen. 

Osakejärjestelyjen yhteenlasketuksi arvoksi tulee anteineen noin 53 miljoonaa euroa, josta Skarta Groupin osuus on noin 44 miljoonaa euroa. Privanet tekee velkoineen noin yhdeksän miljoonan euron verran koko arvosta.

ST 1:stä tunnettu Kim Wiio lukeutuu yhtiön suuriin osakkeenomistajiin. Wiion sijoitusyhtiö Mininvest Oy on sitoutunut konvertoimaan Privanet Groupiin tekemiään velkasijoituksia osakkeiksi 3,9 miljoonalla eurolla.

Privanet jakaa järjestelyn yhteydessä tytäryhtiönsä Privanet Securitiesin liiketoiminnan varojenjakona noin 2 000 osakkeenomistajalle. Viime vuoden tilinpäätöksen mukaan Privanet Groupin sijoituspalvelujen tuotto oli 3,2 miljoonaa euroa ja liiketulos tappiolla noin 1,9 miljoonaa euroa. 

Lisäksi tulee Skarta Groupin 3,6 miljoonan euron suunnattu anti, joka menee Aktiiviomistajat.fi:lle eli Markku Kankaalan lisäksi pohjoisen sijoittajille, kuten Martti Haapalalle, Aarne Simulalle, Jouni Haanpäälle sekä Risto Järvelinille

Privanet Groupin nykyiset osakkeenomistajat omistavat järjestelyjen jälkeen noin seitsemän prosenttia uudesta Skarta Groupista. Andament Groupille kuuluu suurin noin 50 prosentin osuus, Aktiiviomistajille noin seitsemän prosenttia ja Mininvestille 9-10 prosenttia.  

Skarta Group operoi muun muassa tuulimyllyissä. Suuriin tuulivoimahankkeisiin kuuluu esimerkiksi Nurmon seitsemän tuulivoimalaa käsittävä kokonaisuus, joka toteutetaan yhdessä elintarvikeyhtiö Atrian kanssa. 

Skarta Group ryhtyy uuteen tuulivoimayhtiöön yhteistyössä Atrian ja Itikka Osuuskunnan kanssa. Skartan osuus tästä yhtiöstä on 30 prosenttia. Skarta Group käsittää kokonaisuutena sekä rakentamisen että sijoittamisen ja hankekehittäjän roolin uudessa energiassa, mikä tuo samalla osakkeenomistajan roolin ja riskin oton. 

Juola jatkaa, että ruotsalainen kaivosjätti LKAB tuo mittavia urakoita, jotka liittyvät niin sanottuun hiilineutraaliin energiaan. 

”Jopa sata miljardia euroa tulee Norbottenin alueella jakoon uuden energian hankkeissa”, Juola arvoi tulevaisuuden askelmerkeistä. 

Tilauskirjat pitävät sisällään myös urakointia Fennovoiman Pyhäjoen voimalaan ja Metsä Fibren Kemin uuteen biotuotetehtaaseen. Skarta Group Oy käsittää emoyhtiön lisäksi kolme tytäryhtiötä. Skarta Ab vastaa Ruotsin hankkeista, Skarta Energy keskittyy erityisesti tuulivoimahankkeiden hankekehitykseen, ja Niskasen Maansiirto (Skarta Infra) perinteiseen infrarakentamiseen.

Pitkäaikaiset yhteistyökumppanit Kankaala, Hirvonen ja Juola korostavat yrittäjyyttä menestymisen valttina. Andament Group lähti liikkeelle jo 1960-luvulla. Myöhemmin kalajokinen yrittäjä Pentti Juola laajensi yrityksen liiketoiminnan maataloudesta maanrakentamiseen. 

Andamentin toisen polven yrittäjä Jukka Juola kertoo, että perheyritys loi uusia innovaatiota muun muassa tiejyrsineen. Jukka Juolasta tuli yhtiön pääomistaja vuonna 2019, minkä jälkeen yhtiön omistuspohja on laajentunut kokeneilla yrittäjillä. 

Kommentoi
Ylös
>