Markkinakommentit

Salkunhoitaja: Syklisiä yhtiöitä salkkuun, defensiivisten yhtiöiden aika tulee myöhemmin

Osakemarkkinoiden suhdannesykli suosii edelleen syklisiä osakkeita, vaikka arvostuskertoimet ovat kivunneet.

Pörssi elää sykleissä kuten koko kansantalouskin. Osakemarkkinoiden suhdannesyklejä ovat sijoituskirjailija Jukka Oksaharjun mukaan esimerkiksi nousukauden alku, nousukauden ydinvaihe, nousukauden huippu, laskukauden alku, laskukauden ydinvaihe ja laskukauden huipentuminen.

Missä vaiheessa olemme nyt?

Taalerin salkunhoitajan, Niko Fagernäsin mukaan olemme nyt kasvuvaiheessa.

”Kasvuvaihe on sitä, kun talouden indikaattorit ovat edelleen vahvassa kasvumoodissa ja tulokset kasvavat kovaa”, Fagernäs toteaa blogissaan.

Usein näillä ajanjaksoilla tuloskasvu on ainoa tekijä, joka tuo tuottoja sijoittajille. Samalla arvostuskertoimet jäävät paikalleen tai tulevat jopa alas.

”Myös analyytikot sekä melko usein koko markkinakin on hieman takajalalla tulosennusteidensa kanssa. Markkinat ovat nousukausilla olleet huonoja arvioimaan todellista tuloksentekokykyä, kun tullaan kriiseistä ulos”, Fagernäs toteaa.

Tässä suhdannesyklin vaiheessa tuloskasvu on se tekijä, jolla on merkitystä. Arvostuskertoimien nousun tuoma tuotto on jo jäänyt peruutuspeiliin.

Yhdysvalloissa S&P 500 -indeksin 10 vuoden keskimääräisillä osakekohtaisilla tuloksilla laskettu suhdannekorjattu P/E-kerroin on nyt tasolla 37x, mikä on historiallisesti poikkeuksellisen korkea. Koronaelpymisen jälkeen osakkeiden tuotto on selittynyt osakkeiden arvostuskertoimien nousulla sekä hyvällä tuloskehityksellä.

Koska arvostuskertoimet ovat jo korkealla, voi tuottoa syntyä vain tuloskasvusta.

Mistä siis on mahdollista saada tuottoa tuloskasvun muodossa? Fagernäsin mielestä syklisten yhtiöiden kyydistä on edelleen vaikea poistua.

”Monessa maassa ollaan vasta koronarokotussyklin alussa, ja sitä kautta tulee tukea BKT- kasvulle sekä varsinkin palvelusektorin parantumiselle”, Fagernäs uskoo.

Näihin salkunhoitaja laskee teollisuuden, syklisen kulutuksen, finanssialan sekä myös teknologiayhtiöt laajasti. Lisäksi perusmateriaalit, kuten esimerkiksi kaivosyhtiöt, ovat mukana.

Defensiiviset yhtiöt alkavat kiinnostaa sijoittajia siinä vaiheessa, kun nousukauden huippu on jäämässä taakse. Vielä ei Fagernäsin mukaan ole se hetki.

”Defensiivisissä yhtiöissä kerätään voimia ja niiden aika tulee kyllä, mutta meidän näkemyksemme mukaan ei vielä. Vuonna 2013, kun markkinaa alkoivat pelottaa FED:in toimet, niin kyllä siinä hetki kiukuteltiin ja menihän se paikoittain vähän rajuksikin, mutta lopulta sykliset yhtiöt pärjäsivät hienosti tämän jälkeenkin.” 

Salkunhoitajan mielestä toistaiseksi ei ole olemassa täysin uskottavaa pessimistin argumenttia, vaikkakin inflaatio saattaa luoda sille pohjan.

Kommentoi
Ylös
>