Rahastotietoa

Tarkastelussa Norjan öljyrahaston sijoitusstrategia – miten öljymaa sijoittaa varansa?

Maan öljyrahaston osakepaino on viime vuosina noussut 70 prosentin tuntumaan.

Norjan öljyrahasto eli virallisesti Norjan hallituksen eläkerahasto (the Fund) perustettiin virallisesti vuonna 1990 ”Petroleum Fund” -nimisenä.

Rahaston perustamisen tavoitteena oli ”Hollannin taudin” välttäminen. Hollannin taudilla tarkoitetaan taloustieteessä tilannetta, jossa yhden kansantalouden sektorin kasvulla (tässä tapauksessa energiasektorin) on negatiivinen vaikutus muihin sektoreihin. 

Öljyn hintakehitys ja samalla alan liiketoiminnan kehitys on syklistä. Rahaston avulla riskiä voidaan hajauttaa ja tulovirtoja vakauttaa. 

Norjan öljyrahasto on nykyisille ja tuleville sukupolville tarkoitettu varojen säilytyspaikka, sillä sen varat ovat kansalaisten omistamia. Kansalaisia edustaa luonnollisesti Norjan hallitus ja parlamentti, joka antaa maan valtiovarainministerille mandaatin valvoa rahaston johtoportaan toimintoja kuten esimerkiksi sijoitusstrategioihin liittyviä päätöksiä. 

Norjan hallituksen eläkerahasto suosii osakesijoituksia

Vuonna 1998 Norjan öljyrahaston hoidettavat varat olivat yhteensä 23 miljardia dollaria (ks. alla oleva taulukko). Vuonna 2020 varat olivat jo yhteensä 1259 miljardia dollaria. Näin ollen varat olivat viime vuonna noin 233.000 dollaria asukasta kohden.

Norjan öljyrahaston hallinnoitavien varojen kasvu on tuonut rahastolle mittakaavaetuja. Vielä vuosikymmen sitten rahaston hoitopalkkio oli noin 10 korkopistettä (0,1 prosenttia) kokonaisvaroista. Nykyään se on noin viisi korkopistettä. 

Norjan öljyrahaston sijoituspolitiikan voi kiteyttää sanoilla ”kattava hajautus”. Rahasto sijoittaa nykypäivänä perinteisten lähinnä länsimaisten osake- ja korkosijoitusten lisäksi muun muassa kehittyvien maiden osakemarkkinoille sekä kiinteistömarkkinoille. Huomionarvoista on, että rahasto omistaa osakkeita ainoastaan listatuista yhtiöstä. Sillä on sijoituksia noin 70:llä eri osakemarkkinapaikalla. Korkomarkkinoilla sijoituksia on yli 25:ssä eri valuutassa. 

Norjan öljyrahaston sijoituspolitiikka on muuttunut vuosien varrella riskisempään suuntaan. Ennen finanssikriisiä 2008-2009, rahaston osakepaino oli vielä alle 50 prosenttia. Tällä haavaa rahaston osakepainon osalta liikutaan noin 70 prosentin tasolla. Osakepainon nousun taustalla on Norjan öljyrahaston sijoitusavaruuden kasvattaminen vuosien saatossa, mutta myös nykyisen strategiakauden päätös. Siinä taustalla lienee korkotason lasku erityisesti länsimaissa. Rahaston salkunhoitajat eivät todennäköisesti näe korkomarkkinoita houkuttelevana sijoituskohteena seuraaville vuosille.

Norjan öljyrahaston kiinteistösijoitusten allokaatiotavoite on noin viisi prosenttia. Se kattaa sekä listatut että listaamattomat kiinteistösijoitukset. Rahaston kiinteistösijoitusten osuus oli vuonna 2020 noin 2,5 prosenttia eli selvästi tavoitetasoa matalampi.

Muutokset Norjan öljyrahaston sijoituspolitiikassa ovat johtaneet siihen, että rahaston vertailuindeksi on nykyisin ”70/30-indeksi”. Siinä on 70 prosentin globaali osakepaino FTSE Russell Global All-Cap indeksin mukaan ja 30 prosentin globaali korkopaino. Korkopainosta on 70 prosentin osuus valtionlainoilla ja 30 prosentin osuus yrityslainoilla.

Taulukko 1. Norjan öljyrahaston varojen allokaatio ja kehitys.

Norjan öljyrahaston reaalituotto on ollut pitkällä aikavälillä 4,42 prosenttia

Rahasto on onnistunut saavuttamaan vuodesta 1998 alkaen 6,29 prosentin vuotuisen nimellistuoton (4,42 prosentin vuotuisen reaalituoton). Viimeisen 10 vuoden aikana vuotuinen tuotto on ollut 7,95 prosenttia (reaalituotto 6,25 prosenttia). Viime vuosien korkea tuotto on vahvan markkinakehityksen ja rahaston aiempaa korkeamman osakepainon ansiota. 


Rahasto on onnistunut niukasti voittamaan vertailuindeksin. Viimeisen reilun 20 vuoden aikana vuotuinen ylituotto on ollut 0,25 prosenttia. Viimeisen 10 vuoden aikana ylituotto on kaventunut 0,16 prosenttiin. Toisaalta suuri poikkeama indeksiin ei olisi edes mahdollista, sillä rahaston säännöt sallivat maksimissaan 1,25 prosentin odotetun tuottopoikkeaman indeksistä.

Rahasto huomioi nykypäivänä ympäristötekijät sijoituksissaan. Se ei esimerkiksi sijoita hiilialalla toimiviin energiayhtiöihin. Se myös edistää omistajana kestävää kehitystä.

Kaiken kaikkiaan Norjan öljyrahaston sijoituspolitiikassa korostuu kattava hajautus ja matalat kustannukset. Samat kriteerit ovat tärkeitä myös monelle pitkän sijoitushorisontin yksityissijoittajalle.

Kommentoi
Ylös
>