Markkinakommentit

Tekeekö inflaatio paluun? Yhdysvallat tasapainoilee yli pahimman inflaatiopiikin

Osakekurssit ovat laskusuunnassa, kun perjantaina julkaistu Yhdysvaltain työllisyysraportti ei hälventänyt inflaatiopelkoja. 

Tällä hetkellä osakemarkkinoilla eletään tilanteessa, jossa huonot talousuutiset ovat positiivinen ajuri osakkeille ja hyvät uutiset vaikuttavat negatiivisesti erityisesti kasvuyhtiöihin. 

Perjantaina julkaistusta työllisyysraportista kävi ilmi, että osalla amerikkalaisyrityksistä on tällä hetkellä haasteellista löytää uusia työntekijöitä. Samaan aikaan Yhdysvaltain työttömyysaste on kuitenkin 6,1 prosenttia, mikä on vielä kaukana täystyöllisyydestä.  

Työmarkkinoiden erikoista tilannetta selittää ainakin osittain Yhdysvalloissa maksetut työttömyyskorvaukset, jotka ovat luoneet kannustinloukun olla ottamatta vastaan heikosti palkattua työtä. Vaikutus työmarkkinoihin on todennäköisesti tilapäinen, sillä elvytysshekkien ja muiden tukien osalta edessä on pandemian siirtyessä paluu ”normaaliin” amerikkalaiseen käytäntöön.

Raaka-aineiden hintojen nousu ei vielä tuo merkittävää inflaatiota

Raaka-aineiden hinnat ovat viime kuukausina olleet kovassa nosteessa. Moni sijoittaja arvioi, että raaka-aineiden hintojen nousu johtaa automaattisesti korkeaan inflaatioon. Niin ei kuitenkaan lähimainkaan aina tapahdu. Edellisen kerran raaka-aineiden supersyklin aikaan vuosituhannen alussa raaka-aineiden hintojen kallistuminen ei saanut aikaan inflaation merkittävää kohoamista kuin tilapäisesti.

Raaka-aineiden hinnat ja kuluttajahinnat ovat kaksi eri asiaa. Raaka-aineiden hintakehitys vaikuttaa kyllä epäsuorasti monien kuluttajatuotteiden hintaan, mutta raaka-aineiden ja kuluttajahintojen välinen korrelaatio ei ole merkittävä. Talouden rakenteet ovat muuttuneet teknologian kehityksen myötä niin, että raaka-aineiden osuus useissa kuluttajatuotteissa on aiempaa pienempi.

Viimeisen 10 vuoden aikana raaka-aineiden hinnat ovat kehittyneet eri suuntaan kuin kuluttajahinnat. Poikkeuksena on ollut raakaöljyn hintakehitys, jonka korrelaatio on Yhdysvalloissa ollut ”maltillisen” positiivinen suhteessa kuluttajahintojen kehitykseen. 

Kaikissa maissa tilanne ei ole Yhdysvaltain kaltainen. Esimerkiksi raaka-aineita vievissä kehittyvissä maissa kallistuvat raaka-aineiden hinnat tarkoittavat vahvempaa talouskasvua ja sen myötä korkeampia kuluttajahintoja. 

Raaka-aineen hinnan nousun ja kuluttajille myytävän lopputuotteen välinen kehitys riippuu myös raaka-aineen hinnannousun kestävyydestä, ts. onko kallistuminen tilapäistä vai onko takana pidempi trendi. Lyhyen aikavälin hintapiikit eivät anna tuottajille vielä yleensä aihetta nostaa hintoja merkittävästi. 

Fed nostaa ohjauskorkoa ennen vuotta 2022, jos inflaatio jämähtää useaksi kuukaudeksi selvästi yli tavoitteen


Viimeisten kuukausien aikana tuottajahinnat ovat kääntyneet nousuun. Maaliskuussa ne kohosivat prosentin verran Yhdysvalloissa. Se oli jo toinen vähintään prosentin nousu kuukausitasolla tänä vuonna. Edellisen kerran yhtä suuria kasvulukuja nähtiin vuonna 2012.

Tuottajahinnat ovat Yhdysvaltojen lisäksi nopeassa nousussa Kiinassa. Sieltä saatiin tiistaina 11.5. tuore tuottajahintaindeksin lukema, joka huolestuttaa sijoittajia. Tuottajahinnat kohosivat huhtikuussa peräti 6,8 prosenttia vuositasolla. Se on korkein lukema sitten lokakuun 2017.

Tuottajahintojen ja kuluttajahintojen eriytyminen kuvastaa talouden elpymisen vaihtelevan sektoreittain. Teollisuudella menee jo varsin hyvin, mutta palveluala kärsii edelleen pandemiasta.

Myös kuluttajahintojen kuten elintarvikkeiden hinnat ovat jo lähteneet nousuun. Ruoan hinnan kallistuminen johtuu energian hinnan nousun aikaansaamasta kuljetuskustannusten kohoamisesta sekä pandemian vuoksi asetettujen rajoitusten negatiivisesti tarjontaan vaikuttavista tekijöistä. 

Tarjontapuolen heikkoudet näkyvät muillakin aloilla, sillä esimerkiksi elektroniikka- ja autoteollisuuden komponenttien puute nostaa alan yhtiöiden kustannuksia ja ennemmin tai myöhemmin lopputuotteiden hintoja.

Myös inflaatiota madaltavia tekijöitä löytyy. Yritykset ovat onnistuneet pandemian aikana tehostamaan toimintaansa ja leikkaamaan kustannuksia. Sen ansiosta monella yhtiöllä ei vielä lähiaikoina ole suuria hinnankorostuspaineita.

Jos inflaatio jämähtää kuukausien ajaksi yli USA:n keskuspankin kahden prosentin tavoitetason, Fedillä on edessään ensimmäiset koronnostot joko loppuvuonna tai ensi vuoden alussa. Sitä aiemmat koronnostot vaatisivat todennäköisesti noin neljän prosentin tai jopa sen yli menevää inflaatiota useampana kuukautena.

Fed on nykytilanteessa erittäin joustava inflaation suhteen. Se ei halua toistaa aiempia virheitä nostamalla korkotasoa liian nopeasti.

Pitkään jatkuva korkea inflaatio ei ole edelleenkään se todennäköinen skenaario, vaikka talous elpyisikin hyvää tahtia. Loppuvuotta kohti inflaatio saattaa jo kevään ja kesän jäljiltä rauhoittua, kun myös inflaation lähtötaso kohoaa pandemian pohjista. 

Viimeisin inflaatiolukema Yhdysvalloissa oli 2,6 prosenttia maaliskuun osalta. Keskiviikkona 12.5. saadaan huhtikuun lukema. Ekonomistit odottavat inflaation kohoavan 3,6 prosenttiin.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös