Arvo-osakkeet

YIT hakee käännettä uuden toimitusjohtajan johdolla

Rakennuskonsernilla on ollut haasteita projektitoiminnassa. Yhtiö on ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin, ja alkuvuosi näyttää lupaavalta.

YIT:n toimitusjohtaja Markku Moilanen. Lähde: YIT Oyj.

Rakennuskonsernin vuosi 2020 oli vaikea, kun liikevaihto laski 10 prosenttia ja oikaistu liikevoitto laski edellisvuoden 165 miljoonasta eurosta 85 miljoonaan euroon.

YIT:llä on ollut haasteita projektitoiminnassa. Viime vuonna taloudellisilla loppuselvityksillä kolmessa haastavassa projektissa, Myllypuron kampuksessa, Hertsin kauppakeskuksessa ja Tripla-projektissa, oli 50 miljoonan euron negatiivinen vaikutus oikaistuun liikevoittoomme vuonna 2020.

Tämän vuoden tammi-maaliskuu on kuitenkin sujunut paremmin.

Konsernin oikaistu liikevoitto nousi viime vuoden 8,0 miljoonasta eurosta 21 miljoonaan euroon. Tulos nousi Toimitilat- ja Asuminen Suomi ja CEE -segmenteissä, mutta laski Asuminen Venäjä-, Infra- ja Kiinteistöt -segmenteissä.

Tuloksen elpyminen oli odotettua kovempaa, sillä analyytikoiden konsensusennuste oikaistulle liikevoitolle oli vain 17 miljoonaa euroa.

Asumisen segmentissä vahvaa kehitystä

Ensimmäisen neljänneksen lopussa YIT:n tilauskanta nousi 3 716 miljoonaan euroon, kun vuosi sitten se oli 3 528 miljoonaa euroa. Tilauskanta pysyi vakaana Kiinteistöt-segmentissä ja nousi kaikissa muissa segmenteissä. Neljänneksen lopussa tilauskannasta oli myyty 80 prosenttia.

Konsernin liikevaihto laski kuitenkin 606 miljoonaan euroon edellisvuoden 708 miljoonasta eurosta. Liikevaihto laski Toimitilat-, Asuminen Venäjä- ja Infra -segmenteissä. Asuminen Venäjä -segmentissä vertailukausi sisälsi 57 miljoonan euron positiivisen vaikutuksen muutoksesta ajan kuluessa tulouttamiseen. Asuminen Suomi ja CEE- ja Kiinteistöt -segmenttien liikevaihto kasvoi.

”Kehitys erityisesti asumisen segmenteissä oli erinomaista, ja Toimitilojen tulos jatkoi vakaantumistaan. Infran tulos oli tappiollinen kausiluonteisesti heikomman markkinan ja tiettyjen projektien kateheikennysten myötä”, YIT:n tuore toimitusjohtaja Markku Moilanen totesi.

Moilanen aloitti toimitusjohtajana 1. huhtikuuta, ja hänen päätavoitteensa on parantaa yhtiön kannattavuutta.

Ensimmäisen vuosineljänneksen operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli vahva 70 miljoonaa euroa, mikä yhdessä hybridilainan liikkeellelaskun kanssa auttoi painamaan YIT:n korollisen nettovelan439 miljoonaan euroon (942) ja velkaantumisasteemme 44 prosenttiin.

”Tämä on ensimmäinen kerta, kun YIT saavuttaa tavoitteensa alle 50 % velkaantumisasteesta”, Moilanen toteaa.

Moilasen mukaan YIT:n operatiivisen suoriutumisemme tulee olla huomattavasti vakaampaa vapauttaakseen liiketoiminnan täyden potentiaalin ja varmistaakseen vakaan kannattavuuskehityksen.

Projektihallinnan ongelmiin haetaan ratkaisua

Toimitusjohtajan mukaan ongelmat projektinhallinnassa ovat johtaneet merkittäviin tappioihin useissa projekteissa parin edellisen vuoden aikana. Toimitusjohtaja vakuuttaa, että toimenpiteisiin on ryhdytty.

”Vakauttaaksemme toimintaamme yhtiö on jo aloittanut päättäväisiä toimenpiteitä kehittääkseen ja ottaakseen käyttöön uusia projektinjohtamiskäytäntöjä. Tulokset ovat olleet lupaavia erityisesti Toimitilat-segmentissä. Selkeä tavoitteemme on nyt varmistaa, että kyseisiä käytäntöjä aletaan soveltamaan kaikkialla organisaatiossa.”

Samanaikaisesti YIT aikoo arvioida perin pohjin toimintatapojaan, Moilanen vakuuttaa.

YIT odottaa, että Asuminen Suomi ja CEE -segmentissä vuoden 2021 asuntovalmistumisten odotetaan vähenevän vuoteen 2020 verrattuna ja vuosineljännesten välisen vaihtelun olevan suurta.

Toisen vuosineljänneksen valmistumismäärien rakennuskonserni odottaa kasvavan ensimmäiseltä neljännekseltä, mutta laskevan jälleen selvästi kolmannella neljänneksellä. Neljännen vuosineljänneksen valmistumisten yhtiö odottaa olevan korkealla tasolla.

Koko vuoden osalta Asuminen Venäjä -segmentin hyvän operatiivisen toiminnan YIT arvioi jatkuvan. Toimitilat-segmentissä kehityksen odotetaan vakaantuvan. Infra-segmentin projektinhallintahaasteet rasittavat edelleen tulosta, mutta niiden yhtiö odottaa tulevan ratkaistuksi vuoden edetessä. Kiinteistöt-segmentissä portfolion kehittäminen jatkuu.

YIT odottaa konsernin koko vuoden 2021 oikaistun liikevoiton olevan korkeampi kuin vuonna 2020, jolloin se oli 85 miljoonaa euroa.

Rakennuskonsernin tulos on riippuvainen tiettyjen projektien valmistumisesta ja sopimusten loppuunsaattamisesta vuoden loppua kohden.

Koronaviruspandemian aiheuttamat väliaikaiset seisokit tai hitaampi eteneminen rakennustyömailla ja viivästyneet valmistumiset saattavat johtaa liikevaihdon ja tuloksen siirtymiseen vuosineljänneksiltä tai vuodelta toiselle. Muutokset markkinoiden tuottovaatimuksissa tai tulevissa kassavirtaennusteissa voivat vaikuttaa sijoitusten käypään arvoon.

Osakkeen arvostus kohtuullinen

Inderes nosti YIT:n tavoitehinnan 5,70 euroon aiemmasta 5,0 eurosta ja nosti suosituksen lisää-tasolle aiemmasta vähennä-tasosta.

”YIT:n vuosi alkoi tuloksen osalta hieman ennusteitamme paremmin ja pahin näyttäisi olevan takanapäin. Markkinanäkymät ovat suotuisat monelle segmentille, vaikka korona vielä epävarmuuksia aiheuttaakin”, kertoo Inderesin analyytikko Olli Koponen.

”Odotamme merkittävää tulosparannusta vuoden 2021 aikana, jonka pitäisi syntyä ongelmasegmenttien tulostason vakaantumisen ja asumisen segmenttien hyvän tuloksen vetämänä. Nousseilla ennusteillamme osakkeen lähivuosien arvostus on kohtuu alhainen ja tarjoaa nousuvaraa”, Koponen toteaa.

Inderesin tämän vuoden 0,44 euron osakekohtaisella tuloksella YIT:n P/E-kerroin on 11,7x.

YIT osake kurssikehitys sijoittaminen talous pörssi
Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös