Markkinakommentit

Sijoitusstrategi: Riskit talouden ylikuumenemisesta kiihtyvät, osakemarkkinat eivät kestä pettymyksiä

FIM laskee Helsingin pörssin osakkeet ylipainosta neutraaliin painoon. Osakkeiden korkeat arvostustasot ovat lisänneet pettymysten riskejä.

Inflaatio on kiihtynyt Yhdysvalloissa 2,6 prosenttiin. Viimeisten kuukausien aikana tuottajahinnat ovat kääntyneet nousuun. Maaliskuussa ne kohosivat prosentin verran Yhdysvalloissa. Se oli jo toinen vähintään prosentin nousu kuukausitasolla tänä vuonna. Edellisen kerran yhtä suuria kasvulukuja nähtiin vuonna 2012.

Tuottajahinnat ovat Yhdysvaltojen lisäksi nopeassa nousussa Kiinassa. Sieltä saatiin tiistaina 11.5. tuore tuottajahintaindeksin lukema, joka huolestuttaa sijoittajia. Tuottajahinnat kohosivat huhtikuussa peräti 6,8 prosenttia vuositasolla. Se on korkein lukema sitten lokakuun 2017.

Tuottajahintojen ja kuluttajahintojen eriytyminen kuvastaa talouden elpymisen vaihtelevan sektoreittain. Teollisuudella menee jo varsin hyvin, mutta palveluala kärsii edelleen pandemiasta.

Myös kuluttajahintojen kuten elintarvikkeiden hinnat ovat jo lähteneet nousuun. Ruoan hinnan kallistuminen johtuu energian hinnan nousun aikaansaamasta kuljetuskustannusten kohoamisesta sekä pandemian vuoksi asetettujen rajoitusten negatiivisesti tarjontaan vaikuttavista tekijöistä.

Talouspolitiikka jatkuu elvyttävänä

Vaikka inflaatio on nostanut päätään, on talouspolitiikka eri puolilla maailmaa edelleen elvyttävää, ei jarruttavaa.

Sijoituspalvelutalo FIM:n päästrategi Lippo Suominen arvioi tuoreessa markkinakatsauksessaan, että tällä hetkellä ei ole merkkejä talouspolitiikan kiristämisestä.

”Normaalisti, kun talous kasvaa vahvasti, raha- ja finanssipolitiikkaa aletaan kiristää. Nyt talouden nopeat heilahdukset ovat aiheuttaneet sen, että viranomaiset ovat jatkuvasti askeleen jäljessä. Elvytys jatkuukin yhä täyttä vauhtia, vaikka sen tarve on vähenemässä. Osittain taustalla on myös se, että keskuspankit ja poliitikot eivät halua tai uskalla ottaa riskiä siitä, että tuki lopetettaisiin liian aikaisin. Mieluummin elvytetään liikaa kuin liian vähän”, Suominen toteaa.

Elvytyspolitiikka tässä tilanteessa voi kuitenkin kääntyä itseään vastaan, Suominen varoittaa.

”Talous käy kuumana ja riskit ylikuumenemisesta eli inflaation kiihtymisestä kasvavat jatkuvasti. Kulutus kasvaa kovaa vauhtia, eikä tarjonta riitä kattamaan lisääntynyttä kysyntää. Hinnat ovat jo nousseet selvästi esimerkiksi raaka-aineissa, ruoassa, rahdeissa ja monilla muilla markkinoilla.”

Suomisen mukaan ensimmäisenä nousevat hinnat osuvat yrityksiin. Niillä on edessään haastava kysymys, siirretäänkö nousseet kustannukset kuluttajahintoihin vai annetaanko omien katteiden pienentyä.

”Molempia varmasti tapahtuu, joten edessä on sekä kuluttajahintojen nousua että kapenevia voittomarginaaleja. Ensimmäinen johtaa kireämpään rahapolitiikkaan ja jälkimmäinen syö tuloskasvua. Kumpikaan ei ole hyvä uutinen osakesijoittajalle”, Suominen toteaa.

Osakkeiden hintoihin leivottu paljon optimismia

Osakemarkkinoiden tilannetta vaikeuttaa myös se, että osakkeiden hintoihin on nyt ladattu kovia odotuksia. Pelkät maltillisen hyvät uutiset eivät jatkossa riitä kannattelemaan osakkeiden korkeita arvostuskertoimia.

”Osakkeiden nousu alkoi viime keväänä ja normaalioloissa ne olisivat välillä jo hakeneet vauhtia alempaa, mutta nyt vahvan kasvun ja viranomaistuen yhdistelmä on ruokkinut kurssinousua, mikä on pitänyt nousuputken voimissaan. Mitä pidempään nousu jatkuu, sitä vahvemmaksi myös luottamus sijoittajien keskuudessa kipuaa. Se lisää ajan mittaan pettymysten riskiä. Tällöin hyvä uutinen ei lopulta enää riitä, vaan uutisen täytyy olla erinomainen”, Suominen toteaa.

Korkeat osakkeiden hinnat ovat lähiaikojen merkittävimpiä riskejä, sijoitusstrategi arvioi.

”Talous ja tulokset paranevat, mutta markkinoilla se on vahvan kurssinousun myötä jo pitkältikin hintoihin leivottu. Pysyvämpään laskuun osakkeet eivät lähde niin kauan kuin talouden suunta on kohti parempaa, mutta kasvutahdin hidastuminen riittää saamaan lisääntyvää epävarmuutta markkinoilla.”

FIM on tähän asti ylipainottanut Helsingin pörssiä, kun yritykset ovat hyötyneet sekä globaalista kysynnän piristymisestä että koronan aikaisista ”kotoilutrendeistä”. Tilanne on nyt muuttumassa. Kurssien noustua Suomessa muita voimakkaammin etu on häviämässä. FIM laski siksi kotimarkkinat neutraalipainoon salkuissaan.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös