Oma talous

Juristi muistuttaa: Työntekijän lomaraha ei ole automaattinen oikeus

Lomaltapaluuraha eli nykyinen lomaraha on historiallinen kummajainen 70-luvulta, eikä se perustu lakiin.

Työntekijälle maksettava lomaraha on erillinen palkkio, joka on käytössä suurimmassa osassa työsuhteista. Työ- ja virkaehtosopimuksissa on yleensä sovittu lomarahasta, joka maksetaan lomapäivien normaalin palkan lisäksi.

Vakiintuneen käytännön mukaan lomaraha 50 prosenttia vuosilomapalkasta. Monilla työpaikoilla on sovittu, että työntekijä voi vaihtaa sen myös vapaaksi. Se on myös saajalleen palkaksi luettavaa verotettavaa tuloa.

Joskus sekaannusta aiheuttaa lomarahan alkuperäinen nimi lomaltapaluuraha. Nykyään lomaraha ja lomaltapaluuraha tarkoittavat yleensä samaa asiaa, vaikkakin joissakin työehtosopimuksissa tunnetaan edelleen erikseen lomaltapaluuraha.

Lomaraha sekoitetaan joskus myös lomakorvaukseen, joka tarkoittaa korvausta pitämättä jääneestä lomasta.

Lomaraha on historiallinen kummajainen 70-luvulta. Vuonna 1971 metalliliitto halusi saada työntekijät takaisin töihin pitkän lakon jälkeen, jolloin siitä tuli sen nimitys lomaltapaluuraha. Myöhemmin lomaraha on otettu käyttöön Suomessa lähes kaikilla aloilla.

Lomarahaa työntekijälle kertyy maksettavaksi normaalisti samalla tavalla kuin vuosilomapäiviäkin. Sen suuruus määräytyy suoraan työntekijän palkan mukaan. Sen lisäksi työntekijälle maksetaan normaali loma-ajan palkka.

Juristi ja oikeustieteen maisteri Annina Vihanto muistuttaa Legimia-lakiasiantoimiston artikkelissaan, että lomarahan maksaminen perustuu edelleen lain sijaan ammattiliittojen työehtosopimuksiin. Lisäksi sen maksaminen voi perustua työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen tai työpaikalla noudatettavaan yleiseen käytäntöön.

Työntekijällä ei siis ilman erillistä asiasta sopimista ole automaattista oikeutta lomarahaan.

”Asiasta voi sopia työnantajan kanssa suullisesti tai kirjallisesti. Myös mikäli työnantaja on aikaisemmin vakiintuneesti maksanut työntekijälleen lomarahaa, ei sen maksamista voida yksipuolisesti katkaista”, Vihanto toteaa.

Vihannon mukaan lomarahan maksuajankohtaan liittyy monenlaisia käytäntöjä, mutta usein se maksetaan työntekijälle sen palkanmaksun yhteydessä, jolloin työntekijän palkka lomaltapaluupäivältä maksetaan tai olisi maksettu, jos hän olisi palannut työhön. Se voidaan maksaa myös vuosilomapalkan yhteydessä.

Milloin lomaraha on sitten vaihdettavissa vapaaksi?

”Työnantajan ja työntekijän suostumuksella lomaraha on myös vaihdettavissa vapaapäiviin. Tällöinkin asiasta on kuitenkin tullut sopia myös työehtosopimuksessa. Mikäli työehtosopimuskaan ei mahdollista vapaaksi vaihtamista, kannattaa työnantajan ja luottamusmiehen harkita sopimista työaikalain mukaisesta työaikapankista, sillä työntekijän lomaraha tai osa siitä voidaan työaikapankin kautta muuttaa vapaaksi”, Vihanto kertoo.

Mikäli nykyisessä tai tulevassa työpaikassa ei sovelleta työehtosopimusta, kannattaa Vihannon mukaan lomarahaoikeudesta ja sen sisällyttämisestä työsopimukseen neuvotella työnantajan kanssa.

”Moni luopuu turhaan kertyneistä lomapäivistään työpaikkaa vaihtaessaan. Sen sijaan kannattaa muistaa, että työnantajan kanssa on aina mahdollista neuvotella ja sopia pidettävistä lomista erityisesti toimialan rauhallisempaan aikaan. Tämä hyödyttää parhaimmillaan molempia osapuolia”, Vihanto toteaa.

Lue myös tämä: Hätkähdyttävä laskelma – avioliitto voi tuoda tuhansien eurojen verohyödyn perinnönjaossa

Kommentoi
Ylös
>