Kasvuosakkeet

Neste on nousutrendissä – osake ”teknisesti positiivinen”

Tekniseen analyysiin perustuvaa sijoituspalvelua tarjoava Investtech antaa keskipitkän aikavälin ostosuosituksen Nesteen osakkeelle.

Nesteen osake on nousutrendissä, Investtech toteaa aamukatsauksessaan. Se indikoi vahvan kehityksen jatkuvan trendin mukaisesti.

”Osakkeen kurssi on noussut läpi käänteisen pää ja hartiat -kuvion vastustason 52.03. Tason läpäisy antaa ostosignaalin ja indikoi nousun jatkuvan 61.25 tasolle tai pidemmälle. Osake lähestyy vastusta n. 56.00 euron kohdalla, mikä voi antaa reaktion alaspäin”, Investtech toteaa.

Nesteen osake on Investtechin mukaan kokonaisuutena teknisesti positiivinen keskipitkällä aikavälillä.

Myös koko Helsingin pörssi jatkaa edelleen nousutrendissä.

Investtechin mukaan se indikoi vahvan kehityksen jatkuvan trendin mukaisesti. Helsingin osakeindeksin kurssin tukitaso on noin 11500 pisteen kohdalla. RSI-käyrä näyttää nousevaa trendiä, mikä tukee Investtechin muikaan positiivista trendikuvaa. Indeksi on kokonaisuutena teknisesti positiivinen keskipitkällä aikavälillä.

Teknisessä analyysissä pyritään saavuttamaan ylituottoa analysoimalla osakekurssien historiallisia hintoja. Tekninen analyysi nojaa oletukseen markkinoiden epätäydellisyydestä, jolloin osakemarkkinat eivät hinnoittele kursseja tehokkaasti, vaan erilaisilla psykologisilla tekijöillä on vaikutusta kursseihin.

Tekniseen analyysiin suhtautuvat epäillen eteenkin akateemiset sijoitustutkijat. Heidän mukaansa markkinat toimivat niin tehokkaasti, ettei osakekurssien historiaa analysoimalla ole mahdollista päästä ylituottoihin.

Toisaalta Investtechin tekniseen analyysiin pohjautuva osakesalkku on sekä tänä vuonna että vuonna 2020 tuottanut kaupankäyntikustannusten jälkeenkin selvästi paremmin kuin koko Helsingin pörssi. Viime vuonna salkun tuotto oli yli 33 prosenttia, kun indeksi nousi vain 10 prosenttia.

Nesteen ensimmäinen vuosineljännes alkoi vahvasti ja samalla tavalla kuin edellinen vuosi päättyi: Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta osoitti kestävyytensä, ja öljytuotteiden markkinat olivat haasteelliset.

Ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 302 miljoonaa euroa, kun se edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla oli 408 miljoonaa euroa.

Yhtiön toimitusjohtaja Peter Vanacker kertoi tulosraportin yhteydessä, että uusiutuvien tuotteiden myyntimarginaali oli hyvällä tasolla, myyntimäärät olivat korkeat ja tuotantolaitokset tekivät uuden neljänneskohtaisen tuotantoennätyksen. Öljytuotteet-liiketoiminta kärsi edelleen kuitenkin heikoista jalostusmarkkinoista ja ylitarjonnasta koronapandemian seurauksena.

Näkyvyys globaaliin talouskehitykseen on yhtiön mukaan edelleen huono koronapandemian vuoksi. Siksi Neste odottaa merkittävän epävakauden jatkuvan öljytuotteiden ja uusiutuvien raaka-aineiden markkinoilla.

Lue myös tämä: Pääomasijoitusyhtiö CapMan tarjoaa vahvaa kasvua kohtuullisella hinnalla

Kommentoi
Ylös
>