Talouden trendit

Suomen suurimpien pörssiyhtiöiden johtaminen on yhä lähes täysin miesten temmellyskenttää

Tuoreen selvityksen mukaan naisten aseman Suomen pörssiyhtiöiden johdossa ei ole muuttumassa.

Suomi ei ole yritysjohdon monimuotoisuuden mallimaa. Konsulttiyhtiö Boston Consulting Groupin (BCG) pohjoismaisen selvityksen mukaan Suomen suurimpien yritysten tulosvastuullisista johtajista 85 prosenttia on miehiä ja 59 prosenttia suomalaisia. Toimitusjohtajissa diversiteettiä on vielä vähemmän.

Suomalaisten yritysten johto on siis edelleen hyvin miesvaltaista, mutta niin ovat näillä näkymin tulevatkin johtajat. Suomen 30 suurimman pörssiyrityksen toimitusjohtajien joukossa on vain kaksi naista. Lisäksi myös johtoryhmät, joista toimitusjohtajiksi noustaan, ovat miltei yhtä miesvoittoisia.

”Yleensä ajatellaan, että diversiteetti ja inklusiivisuus parantuvat ajan kanssa itsestään. Yritysten johtoryhmien tarkastelu kertoo kuitenkin toisenlaista tarinaa”, sanoo yksi raportin kirjoittajista, BCG:n Suomen toimitusjohtaja Kaori Uehigashi.

Suomen suurimpien pörssiyritysten toimitusjohtajista miltei 90 prosentilla on takana kauppatieteen tai teknologian opinnot. Kauppatiedettä opiskelleiden toimitusjohtajien keskuudessa rahoitus oli suosituin pääaine. Vaikka Suomessa naiset ovat suorittaneet 57 prosenttia kaikista maisterintutkinnoista, ovat he aliedustettuina aloilla, joista noustaan toimitusjohtajiksi. Teknologialalta valmistuu vain 23 prosenttia naisia ja kauppatieteistä 51 prosenttia.

”Rahoitus pääaineena valmistuneista maistereista naisia on vain 22 prosenttia. Muutoksen pitäisi tapahtua myös koulutusvalinnoissa tai naisten määrä yritysten johdossa ei kasva”, Uehigashi sanoo.

Nuoret pohjoismaalaiset miehet hakevat urakehitystä myös huomattavasti naisia aktiivisemmin ja sukupuolten välinen ero on pohjoismaissa paljon muuta maailmaa suurempi. Nuorista pohjoismaalaisista (18-24v) miehistä etsii ylennystä jopa 24 prosenttia suurempi joukko kuin saman ikäisistä naisista. Maailmanlaajuisessa vertailussa sukupuolten välinen ero ei ole missään ikäryhmässä yli kuutta prosenttia.

Kommentoi
Ylös
>