Kasvuosakkeet

Raisio kääntää katseen investoinneista kasvuun – kaura on kasvuajuri

Raisio on investoinut kolmen vuoden aikana lähes 65 miljoonalla eurolla. Nyt on aika ottaa hyöty irti painopistealueista.

Raisio toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi
Raision toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi. Kuva: Roni Lehti.

Elintarvikeyhtiö Raision hallitus on hyväksynyt yhtiön päivitetyn strategian ja Hyvän ruuan ohjelma -vastuullisuusohjelman tavoitteet vuosille 2022–2025. Raision tärkein tavoite uudella strategiakaudella on kasvaa viime vuosien investointien mahdollistamien uusien kyvykkyyksien, kapasiteetin ja uusien tuotekategorioiden avulla.

Raision päivitetty strategia rakentuu kolmelle painopistealueelle: Benecol ja kasvistanoliesteriratkaisut, lisäarvoa tuovat kauratuotteet ja ainesosat sekä kasvipohjaiset tuotteet.

Raisio jatkaa kauraosaamiseen perustuvaa kansainvälistä laajentumistaan sekä B2B- että kuluttajatuotemarkkinoilla.

Valittujen kasvualueiden lisäksi Raisiolla on useita vakiintuneita liiketoimintoja, jotka jatkavat olennaisena osana yhtiön operaatioita. Näistä merkittävin on Raisioaqua, jonka Baltic Blend -Itämerirehut edistävät Itämeren tervehtymistä ja kiertotaloutta.

Kolmen painopistealueen yhteenlasketun liikevaihdon keskimääräinen vuotuinen kasvutavoite on seitsemän prosenttia ja koko Raisio-konsernin viisi prosenttia strategiakauden aikana. Kolme painopistealuetta muodostavat yhteensä noin kaksi kolmasosaa koko Raisio-konsernin liikevaihdosta ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2020 oli 157 miljoonaa euroa ja koko konsernin 234 miljoonaa euroa.

Kaurapohjaisten tuotteiden valikoima kasvaa merkittävästi

Raision tavoitteena on, että yhtiön vertailukelpoinen liiketulos on yli 10 prosenttia konsernin liikevaihdosta vuonna 2025. Uuden tuotantolaitoksen käyttöönotto- ja kaupallistamisvaihe sekä keväällä 2021 ostetun Verso Foodin kasvupanostukset luovat painetta Raision kannattavuudelle strategiakauden ensimmäisten vuosien aikana.

Härkäpaputuotteistaan tunnettu Verso Food tukee Raision strategiaa kasvipohjaisissa lisäarvotuotteissa. Verso Foodin avulla Raisio voimakkaasti kasvavan kasviproteiinimarkkinan johtajuuden Suomessa, Kuusniemi kertoi keväällä. Yrityskauppa tuo lisäksi mukanaan strategista kyvykkyyttä täydentävää tuotantoteknologiaa sekä tuotekehitys- ja markkinointiosaamista.

Raisio vahvistaa merkittävästi kasvipohjaisten tuotteidensa valikoimaa lanseeraamalla kaurapohjaisen Benecol OAT -tuoteperheen sekä Elovena-brändin alla myytäviä kauravälipaloja, kaurajuomia ja ruuanvalmistukseen tarkoitettuja kaurapohjaisia tuotteita. Uudet tuotteet ovat kuluttajien saatavilla elo–syyskuussa 2021.

Kaikkien lanseerattavien tuotteiden raaka-aineena on suomalainen gluteeniton kaura, ja ne valmistetaan kesäkuussa 2021 käyttöön otetussa, Raision teollisuusalueella sijaitsevassa nestemäisten ja lusikoitavien kasvipohjaisten kuluttajatuotteiden tuotantolaitoksessa.

”Viimeisten kolmen vuoden aikana olemme investoineet lähes 65 miljoonaa euroa tuotantokyvykkyyksiemme kasvattamiseen ja tuotevalikoimamme laajentamiseen. Nyt on aika ottaa seuraava strateginen askel ja keskittyä kasvuun”, kertoo Raision toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi.

Kuusniemen mukaan Raision tavoitteena on kasvattaa konsernin liikevaihtoa keskimäärin viisi prosenttia vuodessa vuosien 2022–2025 aikana. Kasvun ajureina ovat Benecol ja kasvistanoliesteriratkaisut, lisäarvoa tuovat kauratuotteet ja ainesosat sekä uudet kasvipohjaiset tuotteet.

Osinkopolitiikka säilyy ennallaan

Raision tavoitteena on palkita osakkeenomistajiaan myös kasvun rakentamisen vuosina. Yhtiön osinkopolitiikka säilyy ennallaan ja Raision tavoitteena on edelleen jakaa vuosittain osinkona 50–100 prosenttia yhtiön osakekohtaisesta tuloksesta.

Lisäksi yhtiön tavoitteena on vapauttaa arvoa omistajille muun muassa vuotuisilla omien osakkeiden mitätöinneillä ja kassavarojen mahdollistamilla ylimääräisillä lisäosingoilla.

Osinko- ja voitonjakopäätökset perustuvat kulloisenkin vuoden hallituksen esityksiin sekä yhtiökokouksen päätöksiin ja ovat riippuvaisia yhtiön pääomarakenteesta, taloudellisesta asemasta, yleisistä taloudellisista ja liiketoiminnallisista olosuhteista sekä tulevaisuuden näkymistä.

Raision osake on kivunnut vuoden alusta jo 43 prosenttia. Se on nostanut osakkeen arvostuskertoimia. Analyytikoiden tämän vuoden 0,14 euron osakekohtaisen tuloksen konsensusennusteella yhtiön P/E-kerroin on lähes 32x ja EV/Ebitda-kerroin lähes 19x. Analyytikot odottavat lähivuosina osakekohtaiselta tulokselta maltillista kasvua, kun ensi vuodelle konsensusodotus on 0,15 euroa ja vuodelle 2023 0,18 euroa.

Konsernin liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 50 miljoonaan euroon edellisvuoden 54,7 miljoonasta eurosta ja vertailukelpoinen liiketulos laski 6,6 miljoonasta eurosta 4,7 miljoonaan euroon.

Vuosi sitten pandemia sai aikaan täysin poikkeuksellisen kysyntäryöpyn, joka kasvatti Raision myyntiä voimakkaasti kaikilla yhtiön kuluttajamarkkinoilla. Toinen erottava tekijä oli Raisioaquan kauden 2021 myöhäisempi käynnistyminen viime vuotta pidempään jatkuneen talvikauden johdosta. Edellä mainituista syistä johtuen liikevaihto ja kannattavuus laskivat hyvin poikkeukselliseen vertailukauteen nähden.

Vuonna 2021 Raisio arvioi liikevaihdon kasvavan viime vuoden vajaasta 234 miljoonasta eurosta. Kasvuinvestointien etupainotteisesti syntyvät kulut aiheuttavat vuonna 2021 painetta kannattavuuteen verrattuna viime vuoteen.

Kommentoi
Ylös
>