Kasvuosakkeet

Pörssiin listautunut Solwers on kova kasvaja – analyytikolta silti vähennä-suositus

Solwers on kasvanut yritysostoin ja aikoo tehdä niin jatkossakin. Osake ei kuitenkaan ole halpa edes hyviin kasvunäkymiin nähden.

Solwers listautui 18.6. First North -markkinapaikalle 7,5 euron listautumishinnalla. Listautumisanti ylimerkittiin ja listautuminen toteutettiin suunnitellusti. Listautumisen jälkeen osake on kivunnut 8,05 euroon.

Solwers on tekniseen konsultointiin ja suunnitteluun keskittyvä asiantuntijayritys, joka tarjoaa palveluita arkkitehtuurin, teknisen konsultoinnin, projektinjohdon, ympäristönvalvonnan ja -konsultoinnin, maaperätutkimusten ja digitaalisten ratkaisujen aloilla. Sillä on noin 400 työntekijää.

Yhtiön liiketoimintamallin erikoisuus on sen ostamat yhtiöt jatkavat toimintaansa omalla identiteetillään ja itsenäisesti sekä hyödyntävät konserniyhteistyön tarjoamia mahdollisuuksia. Solwers toimii siten kasvualustana omistamilleen yhtiöille, tukee niiden kasvua ja haastaa rakennetun ympäristön konsultointialan perinteisiä käytäntöjä sekä yhdistää omistamiensa yhtiöiden tehokkuuden, yrittäjyyskulttuurin ja joustavuuden suuremman ryhmän resursseihin ja visioon.

Solwersin liiketoiminta on ollut kannattavaa yhtiön perustamisesta lähtien. Yhtiön vuoden 2020 liikevaihto oli 32,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,5 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin liikevaihto oli 25,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto alle 1,5 miljoonaa euroa. Yritys on siis kasvanut sekä liikevaihdossa että tuloksessa.

Solwers luottaa kasvustrategiassaan viiteen markkinatrendiin: kaupungistumiseen, korjausvelkaan, ilmastonmuutokseen, energiatehokkuuteen ja kiertotalouteen.

Yhtiön on tarkoitus käyttää osakeannista saatavat varat pääasiassa uusien yritysostojen rahoittamiseen.

Inderesin analyytikko Petri Gostowski arvioi raportissaan, että lyhyen toimintahistoriansa aikana Solwers on kasvanut voimakkaasti ja etenkin yritysostoilla.

”Poikkeuksellisen liiketoimintamallin ja listautumisella kerättyjen varojen ansiosta yhtiöllä on arviomme mukaan hyvät edellytykset toteuttaa epäorgaanisen kasvun strategiaansa pirstaloituneella markkinalla myös tulevaisuudessa”, analyytikko toteaa.

Gostowski ennustaa, että Solwers pystyy ylläpitämään yli 20 prosentin vuotuisen kasvuvauhdin. Yritysostostrategian keskeisimpinä riskeinä ovat kuitenkin tavanomaisten riskien lisäksi henkilöstöintensiivisille liiketoiminnalle tyypillisiä henkilöriskejä sekä kasvun hallitsemiseen liittyviä mahdollisia haasteita, Gostowski arvioi.

Osakkeen arvostustaso on vaativalla tasolla ja edellyttää arvonluontia yritysostoilla, analyytikko painottaa.

”Osakkeen ennusteidemme mukaiset vuosien 2021-2022 P/E-kertoimet ovat 25x ja 24x ja vastaavat EV/EBIT-kertoimet ovat 17x ja 13x. Absoluuttisesti tulospohjaiset arvostuskertoimet ovat mielestämme kokonaisuutena vaativat ja suhteellisesti osake arvostetaan lähes linjaan verrokkiryhmän korkeahkon arvostuksen kanssa.”

Inderes odottaa Solwersin lähivuosien osinkotuoton jäävän matalaksi noin yhden prosentin tasolle epäorgaanista kasvua painottavaa pääoman allokointia heijastellen.

Osakkeen nykyarvostus pitää jo sisällään tiettyjä oletuksia arvonluonnista.

”Siten hahmottelemillamme epäorgaanisen kasvun skenaarioilla tuotto-odotus jää näkemyksemme mukaan liian matalaksi perustellakseen lisäostot”, Gostowski arvioi.

Indersin suositus Solwersin osakkeelle on vähennä ja osakkeen tavoitehinta 8,2 euroa. Inderes ennustaa oikaistun osakekohtaisen tuloksen jäävän tänä vuonna 0,33 euroon, mikä tarkoittaa tämän hetken kurssinoteerauksella noin 24x P/E-kerrointa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös