Wärtsilän IR-sivut

Wärtsilä alkaa tuottaa synteettistä metaania autoilun ja lämmityksen tarpeisiin

Suomessa aletaan valmistaa autojen polttoaineeksi kelpaavaa hiilineutraalia, synteettistä metaania.

Teknologiayhtiö Wärtsilä kertoo tiedotteessaan, että se ja energiayhtiö Vantaan Energia ovat solmineet yhteistyösopimuksen merkittävän, synteettistä metaania tuottavan Power-to-Gas (P2G) -laitoksen esisuunnittelusta.

Vuonna 2025 käyttöönotettavaksi suunniteltu laitos olisi Suomen suurin ja myös ensimmäinen, joka tuottaa 10 MW polttoaineteholla kaupallisessa mittakaavassa hiilineutraalia, synteettistä metaania.

Synteettinen metaani on päästötön polttoaine, joka kemiallisesti vastaa maakaasua, kertoo synteettisten polttoaineiden teknologioita kehittävä Q Power.

Q Powerin mukaan synteettinen metaani tuotetaan talteenotetusta hiilidioksidista sekä uusiutuvalla energialla tuotetusta vedystä. Reaktoriin voidaan ajaa esimerkiksi bioetanolilaitoksella tai panimolla syntyvä konsentroitunut hiilidioksidivirta, ja raaka-aineena hyödynnettävä vety tuotetaan tyypillisesti puhtaasta vedestä elektrolyysillä, uusiutuvaa sähköä hyödyntäen.

Metaania voidaan Q Powerin mukaan hyödyntää lukuisten yhteiskunnan eri energiatarpeiden tyydyttämisessä. Sillä voidaan korvata sellaisenaan maakaasun käyttöä energiajärjestelmässä. Myös kaasuautot ja muut kaasukäyttöiset maa- ja meriliikennevälineet kulkevat synteettisellä metaanilla siinä missä bio- tai maakaasullakin.

Suomi pyrkii hiilineutraalisuuteen vuonna 2035

Euroopan Unionin tavoitteena on saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä, ja hiljattain se nosti hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteensa 55 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä.

Vantaan Energia kertoo, että se lopettaa fossiilisten polttoaineiden käytön energiantuotannossaan vuoteen 2026 mennessä, ja P2G -laitos on tärkeä askel kohti tätä tavoitetta.

P2G -laitoksen myötä Vantaan Energia alkaisi käyttämään uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköä kaasun käytön, lämmityksen ja liikenteen aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Hankkeessa Wärtsilä johtaa P2G -laitoksen teknistä esisuunnittelua. Valmistuttuaan laitos tuottaa synteettistä metaania uusiutuvilla energianlähteillä tuotetulla sähköllä, jolla vesi hajotetaan alkuaineikseen eli vedyksi ja hapeksi, ja vety yhdistetään jätevoimalan savukaasuista talteen otettuun hiilidioksidiin.

Tuotettava metaani kattaa noin 200 kuorma-auton polttoainetarpeen ja korvaa perinteisen, fossiiliperäisen maakaasun käytön kaukolämmön tuotannossa lämmityshuippujen aikaan.

“Laitoksen erinomainen ja ainutlaatuinen sijainti tuo monia etuja. Meillä on puhdasta vettä ja tuulisähköä, ja sijainti mahdollistaa prosessissa syntyvän hukkaenergian hyödyntämisen kaukolämpönä. Sijainti mahdollistaa myös sähköntuotanto-, lämmitys- ja liikennesektorien välisen yhteyden. Energia-alalla on merkityksellinen rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Kuljemme energia-alan etujoukoissa ja haluamme osaltamme siirtyä nopeasti puhtaaseen energiantuotantoon”, sanoo Vantaan Energian toimitusjohtaja Jukka Toivonen.

Wärtsilä Energyn johtaja Saara Kujala kertoo, että projekti havainnollistaa Wärtsilän vision tulevaisuudesta, jossa energia tuotetaan 100-prosenttisesti uusiutuvalla energialla.

”Kehittämällä tätä huipputeknologiaa edustavaa laitosta yhdessä Vantaan Energian kanssa ja johtamalla esisuunnittelua kehitämme markkinoita ja osaamistamme yhteistyössä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa visiomme tueksi”, sanoo Saara Kujala, johtaja, liiketoiminnan kehittäminen, Wärtsilä Energy.

Uusiutuvan energian järjestelmiä eri puolilla maailmaa

Wärtsilä kertoo olevansa edelläkävijä tulevaisuuden energiaratkaisujen osaamisessa ja energiajärjestelmien mallintamisessa. Osana tätä työtä se kehittää Power-to-X -sovelluksia, joilla on suuri rooli ilmastotavoitteiden saavuttamisessa maailmanlaajuisesti.

Wärtsilä on mallintanut 100 prosenttisesti uusiutuvia energiajärjestelmiä yhteensä 145 alueella eri puolilla maailmaa. Nämä uusiutuvat energiajärjestelmät vaativat yli 900 gigawattia P2G-kapasiteettia pitkäaikaiseen ja kausiluonteiseen energian varastointiin.

Valmistuttuaan Vantaan Energian laitos on myös osoitus siitä, että Suomi tukee Euroopan komission suunnitelmia eurooppalaisen vetytalouden luomiseksi.

Wärtsilän esisuunnittelutyön odotetaan valmistuvan vuoden 2022 loppuun mennessä, ja projektin on määrä valmistua vuoden 2025 alussa.

Kommentoi
Ylös
>