Markkinakommentit

Yhdysvaltain keskuspankin kokous lähestyy – mitä osakemarkkinoilla on odotettavissa?

Fedillä on totiset paikat taistelussa täystyöllisyyttä kohti ilman, että inflaatio aiheuttaa lisäharmia.

Yhdysvaltain keskuspankilta saadaan keskiviikkona odotettuja kommentteja rahapolitiikan suunnasta. Sijoittajien huolenaiheena on edelleen korkea inflaatio, joka kuitenkin jää konsensuksen mielestä tilapäiseksi koronaelpymisen ja tuotanto-ongelmien asteittain tasoittuessa.

Fedin ei odoteta keskiviikkona tekevän muutoksia ohjauskorkoon. Sitä vastoin sijoittajien mielenkiinto kohdistuu keskuspankin pääjohtajan Jerome Powellin ”mahdolliseen” mainintaan määrällisen elvytyksen supistamisesta.

Toukokuun työllisyysraportin mukaan Yhdysvaltain taloudesta uupuu vielä noin seitsemän miljoonaa työpaikkaa koronakriisiä edeltävään ajankohtaan eli helmikuuhun 2020 verrattuna. Se motivoi Fediä pitämään rahapolitiikan historiallisen kevyenä.

Keskuspankki todennäköisesti toistaa keskiviikkona viestinsä, että korkea inflaatio on tilapäistä ja se ei näin ollen vaadi Fedin puolelta erikseen toimia. 

Fedin kannattaa silti olla tarkkana, sillä liian löysä rahapolitiikka voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa Yhdysvalloissa uuden taantuman, jos talous pääsee ylikuumentumaan. Fed ei pidä sitä todennäköisenä, sillä tyypillisesti talouden ylikuumentuminen syntyy tilanteessa, jossa on täystyöllisyys. 

Tällä haavaa täystyöllisyyteen on vielä varsin pitkä matka. Inflaation keston tulee loppupeleissä ratkaisemaan palkkakehitys. Maaliskuussa palkat nousivat Yhdysvalloissa eniten vuosikausiin, mutta siitä ei vielä voida tehdä pitkän aikavälin johtopäätöksiä. Vahvan palkkakehityksen taustalla on pula osaavista työntekijöistä. Työvoimapulan odotetaan hellittävän kesän jälkeen, kun yhä useampi on taas valmis vastaanottamaan uutta työtä.

Näin ollen inflaatio ei todennäköisesti yksin riitä aiheuttamaan suurta huolta reaalitalouden puolella. Sitä vastoin nopea kuluttajahintojen nousu ja samanaikainen riskisten omaisuusluokkien kuten osakkeiden korjausliike tai jopa romahdus olisi vaarallinen yhdistelmä.

Yleisesti ottaen Fedin korkokokoukset ovat osoittautuneet erinomaisiksi ajankohdiksi osakeostoihin. Maailman seuratuimman osakeindeksi S&P 500:n tuotto on korkopäätöspäivänä ollut vuodesta 1980 alkaen peräti yli viisinkertainen suhteessa tyypilliseen kaupankäyntipäivään. Se tarkoittaa, että reilut 16 prosenttia keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta on syntynyt Fedin korkokokouspäivinä. Sanonta ”älä taistele Fediä vastaan” on  pitänyt historian saatossa hyvin kutinsa.

Kommentoi
Ylös
>