Makrotalous

G7-maiden historiallinen esitys yritysveron 15 prosentin minimitasosta – Suomen hyödyt vielä epäselvät

Rikkaimmat teollisuusmaat pääsivät yksimielisyyteen presidentti Joe Bidenin ajamasta kansainvälisestä yritysverouudistuksesta.

Rikkaimmat teollisuusmaat pääsivät yksimielisyyteen presidentti Joe Bidenin ajamasta kansainvälisestä yritysverouudistuksesta.

Rikkaiden teollisuusmaiden eli G7-maiden valtiovarainministerit ovat päässeet yksimielisyyteen maailmanlaajuisen yritysverotuksen minimitasosta. G7-maita ovat on Italia, Japani, Kanada, Ranska, Saksa, Britannia ja Yhdysvallat.

Ranskan, Saksan, Italian ja Espanjan valtiovarainministerit sanoivat perjantaina Guardianissa julkaisemassaan kirjeessä, että sopimus minimiveroprosentista on saavutettavissa. Espanja ei ole G7-maa, mutta se on silti tukemassa sopimusta.

Esitetty minimivero olisi 15 prosenttia. Esitys menee hyväksyttäväksi kesällä pidettävään G20-maiden kokoukseen. Esitystä kutsutaan ”historialliseksi”.

Minimiveron tarkoitus on saada jättimäiset monikansalliset yritykset ja erityisesti teknologiajätit, kuten Google, Amazon, Apple ja Facebook, maksamaan valtioille enemmän yritysveroja. Yritysverotuksen minimitaso on ollut näkyvästi esillä USA:n presidentin, Joe Bidenin tavoitteissa.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka iloitsi G7-maiden päätöksestä.

”Tämä on suuri ilouutinen. Jos ylikansallisten konsernien verokikkailu saadaan kuriin, kotimarkkinayritykset pääsevät kilpailemaan samalta viivalta. Se tuo #työtä ja #kasvua Suomeen”, Harakka tviittaa.

Muutoksella halutaan pakottaa suuryritykset maksamaan veroja niissä maissa, joissa ne myyvät tuotteitaan tai palveluitaan sen sijaan. Tällä hetkellä esimerkiksi teknologiajätit maksavat veroja ainoastaan maihin, joihin yrityksen liikevoitto on rekisteröity. Teknologiajätit ovat avanneet paikallisia konttoreita hyvin alhaisen yritysverotuksen maihin.

Maailmanlaajuisen minimiveron avulla halutaan myös taata, että eri maat eivät kilpaile teknologiajäteistä alentamalla kukin vuorollaan yritysveroa.

Kansainvälinen minimivero toisi EU-alueelle vuosittain noin 50 miljardia euroa lisätuloja, arvioi EU Tax Observatory -tutkimuslaitos. EU-maista minimiveron kärsijöihin kuuluvat esimerkiksi Irlanti ja Kypros, jotka ovat houkutelleet yrityksiä maihinsa 15 prosenttia alhaisemmalla yritysverolla.

Globaali 15 prosentin yritysten minimivero saattaisi nostaa Suomen verotuloja mahdollisesti yli 200 miljoonalla eurolla, arvioi valtiovarainministeriö selvityksessään. Enimmillään se voisi tarkoittaa 4,8 prosentin lisäystä Suomen yhteisöverotuotossa. Suomen yritysverokanta on tällä hetkellä 20 prosenttia.

Suomen suorat verotulot kasvaisivat yli 113 miljoonaan euroon. Yli 200 miljoonan euron verotuloihin Suomi voisi päästä ottamalla huomioon laajemmat vaikutukset Suomen yritysverotukseen. Tällainen laajempi vaikutus syntyisi esimerkiksi siitä, että yritysten voitonsiirto verovälttelyn vuoksi vähenisi.

Suomen keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää puolestaan epäilee, että 15 prosentin kansainvälinen minimivero saattaakin alentaa Suomen yritysverotuloja.

Kujanpää kertoo Ylelle, että kansainvälisten suuryritysten Suomeen maksamien verotulojen määrä ei välttämättä riitä korvaamaan menetysten määrää, jos isojen yritysten pitää tulevaisuudessa maksaa veronsa toimintamaahan eikä siihen maahan, missä pääkonttori sijaitsee.

Verotettavaa tuloa saattaisi siirtyä Suomesta pois enemmän kuin sitä tulisi teknojättien verotusoikeuden myötä. Kujanpään mukaan tämä johtuu siitä, että monet suomalaiset yritykset toimivat myös kansainvälisesti ja joutuisivat maksamaan veronsa muualle, missä niiden asiakkaat ja markkinat ovat.

Kujanpään mukaan Suomenkin olisi oltava valmis pudottamaan 20 prosentin yhteisöverokantaansa kilpailijamaiden tasolle, mikäli kilpailijamaiden yhteisöverokanta asettuu G7-maiden esittämälle 15 prosentin minimitasolle.

Kommentoi
Ylös
>