Talouden trendit

Ammattiliitto PAM haastaa ruokalähettipalvelu Woltin oikeuteen

Palvelualojen ammattiliitto PAM vie oikeuteen ruokalähettinä työskennelleen jäsenensä asian.

PAM vie käräjäoikeuteen alustayritys Wolt Oy:n ruokalähettinä työskennelleen jäsenensä asian. Kanteessa on kyse siitä, että voidaanko ruokalähetin katsoa olleen työsuhteessa työnantajaansa. Kyse on myös työaikalain ja vuosilomalain mukaisista saatavista, joihin PAM katsoo työntekijän oikeutetuksi.

Kanne on saatettu vireille Helsingin käräjäoikeuteen torstaina 8. heinäkuuta.

”PAM ja ruokalähettinä työskennellyt jäsenemme katsovat, että työsuhteen tunnusmerkistö täyttyy tapauksessa ja jäsen on ollut tosiasiallisesti työsuhteessa Woltiin. Kanteen vaatimukset koskevat työsuhteen olemassaolon vahvistamista ja työaikalain sekä vuosilomalain mukaisten saatavien maksamista. Kanne on saatettu vireille Helsingin käräjäoikeuteen tänään”, PAMin ratkaisupäällikkö Arja Pohjola kertoo.

Kanteen taustalla on työ- ja elinkeinoministeriön työneuvoston 5. lokakuuta 2020 antamat kaksi työaikalain soveltamista koskevaa lausuntoa liittyen siihen, oliko ruokalähettien ja Wolt Oy:n sekä Foodora Oy:n välillä syntynyt työsuhde.

Neuvosto katsoi, että työsopimuslain 1 luvun ensimmäisen pykälän mukaiset työsuhteet tunnusmerkit täyttyivät ja siten lähetit olivat työsuhteessa yhtiöön. Siten myös työaikalain katsottiin tulevan sovellettavaksi.

”Työneuvoston yleisellä tasolla annettu lausunto ei kuitenkaan sellaisenaan ole suoraan yrityksiä sitova. Siksikin on tarpeen, että tapauksessa lähdemme viemään jäsenemme asiaa eteenpäin oikeusteitse. PAM pitää tärkeänä, että työsuhteita ei yritetä naamioida sellaiseksi, mitä ne eivät ole”, Pohjola toteaa.

Wolt ja Foodora ovat pitäneet ruokalähettejä itsenäisinä yrittäjinä, joiden tekemään työhön ei sovelleta työlainsäädäntöä.

Woltin linja on, että lähettejä ei tule pakottaa työsuhteeseen, mutta nykytilassa on parannettavaa. Yhtiö ei aio noudattaa työsuojeluviranomaisen mahdollista kuulemismenettelyn jälkeistä kehotusta työllistää lähetit työsuhteessa.

Woltin perustajaosakas Juhani Mykkänen perustelee kantaansa yrityksen teettämään kyselyyn, jonka mukaan hieman yli puolet läheteistä haluaisi jatkaa yrittäjänä.

Wolt on myös pyytänyt verohallinnolta näkemystä asiasta ja verohallinnon kanta on, että Woltin ja lähettikumppaneiden välinen sopimus on toimeksiantosuhde, ei työsuhde. Siksi ruokalähetit ovat näin rinnastettavissa yrittäjiin.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös