Makrotalous

EKP sitoutuu ”jatkuvasti elvyttävään” rahapolitiikkaan, koska inflaatio yhä liian alhainen

EKP:n neuvosto on tarvittaessa valmis tarkistamaan kaikkia välineitään sen varmistamiseksi, että inflaatio vakaantuu kahden prosentin tavoitteen mukaiseksi keskipitkällä aikavälillä.

Tuoreessa strategian uudelleenarvioinnissa EKP:n neuvosto otti ”symmetriseksi tavoitteeksi” kahden prosentin inflaatiovauhdin keskipitkällä aikavälillä.

Tiedotteessaan EKP kertoo, että sen ohjauskorot ovat olleet jo jonkin aikaa niin alhaalla kuin käytännössä mahdollista, ja keskipitkän aikavälin näkymissä inflaatio on vielä selvästi EKP:n neuvoston tavoitetta hitaampaa. Tässä tilanteessa EKP:n neuvosto muutti tänään ohjauskorkoja koskevaa ennakoivaa viestintäänsä niin, että siinä painotetaan sitoutumista rahapolitiikan pitämiseen jatkuvasti elvyttävänä inflaatiotavoitteen saavuttamiseksi.

Symmetrisen kahden prosentin tavoitteensa ja rahapolitiikan strategiansa pohjalta EKP:n neuvosto odottaa ohjauskorkojen pysyvän nykytasolla tai sitä alempina, kunnes inflaatiovauhti nopeutuu kestävästi kahteen prosenttiin jo hyvissä ajoin ennen arviointijakson loppua.

EKP:n neuvosto katsoo pohjainflaation kehityksen olleen riittävää, jotta inflaation voidaan odottaa vakaantuvan kahteen prosenttiin keskipitkällä aikavälillä. Inflaatio voi tilapäisesti olla myös tavoitetta jonkin verran nopeampaa.

Saatuaan nyt varmistuksen rahoitusoloja ja inflaationäkymiä koskevalle kesäkuiselle arviolleen EKP:n neuvosto odottaa yhä, että pandemiaan liittyvässä osto-ohjelmassa (pandemic emergency purchase programme, PEPP) tehdään kuluvana vuosineljänneksenä ostoja merkittävästi nopeammin kuin vuoden alkukuukausina.

EKP:n neuvosto piti myös voimassa muut toimet, joilla tuetaan hintavakaustavoitteen saavuttamista: EKP:n nykyiset ohjauskorot, omaisuuserien osto-ohjelman (asset purchase programme, APP) ostot ja uudelleensijoitusperiaatteet sekä pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot.

EKP:n ohjauskorot odotetusti yhä nollassa

Perusrahoitusoperaatioiden korko on edelleen 0,0 prosentissa, maksuvalmiusluoton korko 0,25 prosentissa ja talletuskoron -0,50 prosentissa.

Omaisuserien osto-ohjelmassaan EKP jatkaa netto-ostoja 20 miljardilla eurolla kuukaudessa. EKP:n neuvosto odottaa yhä kuukausittaisten netto-ostojen jatkuvan APP-ohjelmassa niin kauan kuin on tarpeen ohjauskorkojen elvyttävän vaikutuksen vahvistamiseksi ja päättyvän hieman ennen kuin ohjauskorkoja aletaan nostaa.

APP-ohjelmassa hankittujen omaisuuserien erääntyessä takaisin maksettavan pääoman uudelleensijoituksia aiotaan myös jatkaa täysimääräisesti vielä pidemmän aikaa sen jälkeen, kun EKP:n neuvosto alkaa nostaa EKP:n ohjauskorkoja, ja joka tapauksessa niin kauan kuin on tarpeen suotuisan likviditeettitilanteen ja vahvasti kasvua tukevan rahapolitiikan ylläpitämiseksi.

Pandemiaan liittyvä osto-ohjelma (PEPP) jatkuu

PEPP-ohjelmassa, johon on varattu 1 850 miljardia euroa, keskuspankki tekee netto-ostoja vielä ainakin maaliskuun 2022 loppuun ja joka tapauksessa niin kauan, kunnes EKP:n neuvosto katsoo koronaviruspandemian kriisivaiheen päättyneen.

EKP:n mukaan tuoreimmat tiedot ovat vahvistaneet kesäkuun rahapolitiikkakokouksessa tehdyn arvion rahoitusoloista ja inflaationäkymistä oikeaksi, joten EKP:n neuvosto odottaa edelleen, että ostot PEPP-ohjelmassa nopeutuvat kuluvana vuosineljänneksenä merkittävästi verrattuna vuoden alkukuukausiin.

Ostoja EKP toteuttaa joustavasti markkinatilanteen mukaan, ja niillä pyritään estämään rahoitusolojen tiukentuminen, sillä muuten olisi vaikeampaa torjua pandemian arvioitua inflaatiokehitystä hidastavaa vaikutusta.

Ostojen joustava ohjaaminen eri aikoina eri arvopaperiluokkiin ja eri maihin tukee sekin jatkuvasti rahapolitiikan sujuvaa välittymistä., keskuspankki toteaa.

Jos suotuisia rahoitusoloja voidaan ylläpitää suunniteltua pienemmillä ostoilla, PEPP-ohjelmaan varattua summaa ei tarvitse käyttää kokonaan. Ohjelman rahoitusta EKP voi myös muuttaa suotuisien rahoitusolojen ylläpitämiseksi, jos pandemian inflaatiokehitystä heikentävän vaikutuksen torjunta sitä edellyttää.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös