Talouden trendit

Nordealta tulossa muhkea osinkopotti ja osakkeiden takaisinostot

Nordean hallitus on valmis päättämään enintään 0,72 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta lokakuussa, kertoo Nordean toimitusjohtaja.

Nordea julkisti toiselta vuosineljännekseltä väkivahvan tuloksen.

Pankkikonsernin liikevoitto kasvoi 1,3 miljardiin euroon viime vuoden toisen neljänneksen 306 miljoonasta eurosta. Kasvua tukivat liiketoiminnan tuottojen huomattava paraneminen, tiukka kulujen hallinta ja luottotappioiden vähäinen määrä.

Korkokate nousi 13 prosenttia ja nettomääräiset palkkiotuotot kasvoivat 30 prosenttia. Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä oli vakaa ja lähempänä tavanomaista tasoa kuin ensimmäisellä neljänneksellä.

Asiakasliiketoiminnan volyymien kasvu jatkui vahvana kaikissa Pohjoismaissa. Nordean liiketoiminta oli vilkasta, ja konsernin markkinaosuudet paranivat kaikissa Pohjoismaissa.

Nordean mukaan sen asuntoluottojen volyymit kasvoivat edelleen reipasta tahtia, kuusi prosenttia viime vuodesta. Luotonanto pienille ja keskisuurille yrityksille lisääntyi kahdeksan prosenttia. Hoidossa oleva varallisuus kasvoi 24 prosenttia ja oli ennätykselliset 387 miljardia euroa.

Nordean kulu/tuotto-suhde parani vuoden takaisesta 52 prosentista 49 prosenttiin tuottojen vahvan kasvun ja parantuneen kustannustehokkuuden ansiosta. Oman pääoman tuotto nousi 11,4 prosenttiin, vaikka omaa pääomaa on erittäin paljon jakamattomien osinkojen ja ylimääräisen pääoman vuoksi. Osakekohtainen tulos parani 0,06 eurosta 0,25 euroon.

Kasvua tukivat sijoitustuotteiden arvon vahva kehitys ja uuden hoitoon saadun varallisuuden positiivinen nettomäärä. Uutta rahaa virtasi etenkin vähittäismarkkinoille suunnattuihin sijoitusrahastoihin ja Private Bankingiin.

”Olemme viime kuukausien aikana nähneet, miten Pohjoismaat alkavat vähitellen avautua. Rajoituksia puretaan, rokotusohjelmat etenevät hyvin ja odotettavissa on paluu normaalimpaan tilanteeseen. Meidän on silti otettava jatkossakin huomioon mahdolliset takaiskut, joita yllättävät virusmuunnokset voivat aiheuttaa” kertoo Nordean Konsernijohtaja Frank Vang-Jensen.

Konsernijohtajan mukaan henkilöasiakkaille suunnattujen säästämisen tuotteiden myynnistä 65 prosenttia tapahtuu nyt digitaalisten kanavien kautta. Yritysasiakkaista yli 50 prosenttia käyttää uutta verkkopankkiamme, johon myös lisätään säännöllisesti uusia toimintoja.

Vang-Jensenin mukaan Nordea kasvatti toisella vuosineljänneksellä liike- ja asiakastoimintaansa edelleen merkittävästi.

”Tuotot kasvoivat 16 prosenttia vuoden takaisesta ja korkokate nousi 13 prosenttia, mikä oli nopein kasvuvauhti kymmeneen vuoteen. Nettomääräiset palkkiotuotot nousivat 30 prosenttia pääosin säästämisen tuotteisiin ja neuvontapalveluihin liittyvien palkkiotuottojen kasvun ansiosta.”

Nordean luottosalkun laatu pysyi vahvana toisella neljänneksellä, konsernijohtaja kertoo.

”Toteutuneita luottotappioita kertyi vähän, ja luottotappioiden nettomäärä oli 51 miljoonaa euroa positiivinen. Odotamme nettomääräisten luottotappioiden jäävän vuonna 2021 selvästi alle vuoden 2020 tason.”

Vang-Jensen kertoo, että Nordea aikoo pitää ennallaan pääomaa ja osingonjakoa koskevat periaatteet, joihin sisältyy tehokasta pääomarakennetta koskeva tavoite.

Periaatteena on, että Nordea maksaa osinkoa 60–70 prosenttia tuloksesta. Tämä koskee 1. tammikuuta 2021 lähtien kertyviä tuloksia. Nordea arvioi jatkuvasti mahdollisuuksia käyttää osakkeiden takaisinostoja keinona jakaa ylimääräistä pääomaa osakkeenomistajille.

Pankin suunnitelmissa on jakaa vuosien 2019 ja 2020 osingot lokakuussa. Hallitus on valmis päättämään enintään 0,72 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta lokakuussa nykyisten rajoitusten kumoamisen jälkeen.

Nykyisellä kurssinoteerauksella 0,72 euron osinko tarkoittaa 7,5 prosentin osinkotuottoa tänä vuonna.

Lisäksi Nordea pyrkii aloittamaan osakkeiden takaisinostot viimeisellä neljänneksellä, ja se on käynnistänyt niitä koskevan hakemusprosessin.

Kommentoi
Ylös
>